project Covid-19 เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วย กลุ่มคนเปราะบาง อื่นๆ

ระดมทุนช่วยผู้ป่วย/สูงอายุ ขาดแคลนผ้าอ้อมสำเร็จรูป

ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุยากไร้ ด้วยการมอบผ้าอ้อมใช้ยามเจ็บป่วย รวมถึงถุงยังชีพ ที่ประกอบด้วย ข้าวสาร อาหารแห้ง นม และอาหารเหลว ซึ่งมีความจำเป็นไม่แพ้กันสำหรับ ครอบครัวผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ผู้พิการผู้มีรายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

Duration 03 ม.ค. 2566 ถึง 25 ก.ค. 2566 Area ระบุพื้นที่: กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

Current donation amount

26,614 THB

Target

671,000 THB
ดำเนินการไปแล้ว 4%
124 days left จำนวนผู้บริจาค 59

Project updates

อาสาสมัครพัฒนาสังคมลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น แก่ผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุ

20 March 2023

อาสาสมัครพัฒนาสังคม (อพม.) เขตลาดพร้าว เป็นสะพานบุญในการลงพื้นที่ เคาะประตูบ้าน เพื่อเยี่ยมเยือนถามไถ่ทุกข์สุขผู้สูงอายุ ผู้พิการติดเตียงและกลุ่มคนเปราะบางที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนและอาศัยอยู่ในพื้นที่แออัด

ในการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น ทำให้ผู้รับสามารถรักษาความสะอาดทางด้านสุขอนามัยได้อย่างถูกวิธี ไม่เกิดแผลกดทับและไม่ติดเชื้อ สุขภาพจิตดีและพร้อมดูแลตนเองกับความเจ็บป่วยที่มี

โดยในการลงพื้นที่ของอาสาสมัครพัฒนาสังคมในครั้งนี้ได้พบกับเคสต่างๆ ดังนี้

 คุณตาเที่ยง ซึ่งอาศัยอยู่กับลูกชายซึ่งมีอาชีพรับจ้าง ระหว่างที่ อพม.เข้าไปเยี่ยม คุณตาเที่ยงได้นอนและลุกไม่ขึ้น ทีมงานต้องช่วยกันประคองคุณตาขึ้นนั่ง และสังเกตว่าคุณตาไม่สามารถลุกเองได้และอยู่ในท่านอนเดิมๆนานเกินไป ทำให้เกิดอาการบวมน้ำที่เบ้าตาข้างขวาจึงได้ประสานกับอาสาสาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อช่วยดูอาการและช่วยในการดูแลปฐมพยาบาลต่อไป

 นางสาวฝ้าย ผู้พิการตัดขาที่นอนติดเตียงอยู่บนบ้านไม้ที่พื้นไม้เริ่มผุ เวลาเดินเข้าบ้านต้องค่อยๆย่ำตามแผ่นไม้กระดาน อาศัยอยู่กับหลานที่มีอาชีพเป็นแม่บ้าน ซึ่งระหว่างวันทำงานต้องให้ นางสาวฝ้ายอยู่บ้านคนเดียวต้องอยู่กับสิ่งขับถ่ายเป็นเวลาหลายๆชั่วโมง ส่งผลให้เกิดเป็นแผลกดทับยากต่อการดูแลรักษา อพม.เขตลาดพร้าว จึงส่งมอบผ้าอ้อม ถุงยังชีพ และช่วยประสานอาสาสาธารณสุขเข้าดูแลเรื่องสุขอนามัยต่อไป

 นายสมชาย เล่าว่า ตนเองเส้นเลือดในสมองตีบทำให้แขนขาซีกขวาไม่สามารถใช้งานได้ เป็นภาระทำให้ลูกสาวคนเดียวต้องออกจากโรงเรียนและหางานทำ ซึ่งรายได้ก็ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในครัวเรือนไม่มีเงินไปพบแพทย์ตามนัด อพม.เขตลาดพร้าว จึงส่งมอบผ้าอ้อมและข้าวสารอาหารแห้งไว้ เป็นการช่วยเหลือความเป็นอยู่ในเบื้องต้น 

 คุณยายสมใจ ล้มป่วยเป็นผู้ป่วยติดเตียงอยู่ในความดูแลของลูกสาว เดิมคุณยายจะไม่ค่อยพูด เมื่อเห็น อพม.ลาดพร้าวไปเยี่ยมด้วยความห่วงใย คุณยายพยายามจะพูดคุย และกล่าวคำขอบคุณออกมา ลูกสาวบอกกับอาสาฯ ว่าขอบคุณทีมงาน อพม.ลาดพร้าว ที่มาเยี่ยมและให้กำลังใจ คุณยายรู้สึกดีใจจึงพยายามจะพูดกับทุกคน

 คุณตาเพียรและคุณยายบุญ อาศัยอยู่ในบ้านเพียง 2 คนตายาย เดิมมีลูก 3 คน ส่งเสียเล่าเรียนจนจบปริญญาโท ได้การงานที่ดีทั้ง 3 คนและได้ย้ายออกไปพักที่อื่น หลังจากนั้นก็ไม่กลับมาเยี่ยมพ่อแม่อีกเลย คุณยายบุญเกิดความเครียดทำให้ล้มป่วยเป็นอัลไซเมอร์ โดยมีคุณตาเพียรเป็นผู้ดูแลอย่างใกล้ชิดมีรายได้จากเบี้ยผู้สูงอายุ คุณตาเพียรทานข้าววันละ 1 มื้อ เพราะต้องประหยัดเงินทุกบาททุกสตางค์เพื่อเป็นการรักษาคุณยาย อพม.เขตลาดพร้าวจึส่งมอบผ้าอ้อม และถุงยังชีพ ที่มีข้าวสารอาหารแห้ง นม และของใช้ประจำวัน ไว้ให้เป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้น และจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือต่อไป                                

Read more »
See all project updates

ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุยากไร้ ด้วยการมอบผ้าอ้อมใช้ยามเจ็บป่วย รวมถึงถุงยังชีพ ที่ประกอบด้วย ข้าวสาร อาหารแห้ง นม และอาหารเหลว ซึ่งมีความจำเป็นไม่แพ้กันสำหรับ ครอบครัวผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ผู้พิการผู้มีรายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

โครงการระดมทุนช่วยผู้ป่วย/สูงอายุ ขาดแคลนผ้าอ้อมสำเร็จรูป  เป็นโครงการที่ทางอาสาสมัครพัฒนาสังคม (อพม.) เขตลาดพร้าว ได้ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมมาอย่างต่อเนื่องกว่า 560 รายมาตั้งแต่ปี 2563 - 2565  โดยคำนึงถึงกลุ่มคนเปราะบางที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งบางรายครอบครัวได้รับผลกระทบอย่างหนัก จนต้องขาดรายได้ และบางรายเคราะห์ซ้ำที่ต้องดูแลผู้ป่วยในครัวเรือน 

เราพบว่าในกลุ่มคนเปราะบางที่ต้องดูแลผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้นั้น มีความเดือดร้อนและยากลำบากมากในการออกไปประกอบอาชีพและการงาน ด้วยเพราะต้องดูแลเรื่องการขับถ่ายของผู้ป่วยติดเตียงอย่างใกล้ชิด ซึ่งตัวเลขของผู้ป่วยติดเตียงที่ต้องใช้ผ้าอ้อมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  ทำให้ผู้ป่วยบางรายต้องอยู่บ้านคนเดียว ต้องนอนอยู่กับกองขับถ่ายของตนเองเป็นเวลาหลายชั่วโมง ก่อให้เกิดการติดเชื้อ ส่งกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ และเกิดความเจ็บป่วยแทรกซ้อนตามมา

อาสาสมัครพัฒนาสังคม (อพม.) เขตลาดพร้าว ได้จัดทีมงานเพื่อเคาะประตูบ้าน เข้าเยี่ยมติดตามกับเดือดร้อน สอบถามทุกข์สุข ส่งมอบขวัญและกำลังใจ ด้วยการเป็นสะพานบุญส่งมอบสิ่งของที่จำเป็น เช่น ผ้าอ้อมสำเร็จรูป และถุงยังชีพ ที่ประกอบไปด้วย ข้าวสาร อาหารแห้ง นม และยาสามัญประจำบ้าน รวมถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ แก่กลุ่มคนเปาะบางที่มีผู้ป่วยติดเตียงอยู่ในครัวเรือน เพื่อช่วยในการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลคนป่วยได้บ้าง เป็นการช่วยเหลือ แบ่งปันรอยยิ้ม เสริมสร้างกำลังใจให้ผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ


กิจกรรมหลัก การดำเนินโครงการฯ ได้แก่

 1. ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยตามบ้าน ทีมอาสาสมัครพัฒนาสังคม (อพม.) เขตลาดพร้าว จะลงพื้นที่ตามบ้าน เพื่อเข้าไปพูดคุย ให้กำลังใจ
 2. อาสาสมัครพัฒนาสังคม (อพม.) เขตลาดพร้าว แพ็คถุงยังชีพ ซึ่งประกอบด้วย ข้าวสาร อาหารแห้ง นม ยาสามัญประจำบ้าน และน้ำดื่มและนำไปช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นกำลังใจให้ในเบื้องต้น
 3. มอบผ้าอ้อม และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ครอบครัวผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ผู้พิการ ผู้มีรายได้น้อย โดยจะสนับสนุนสัปดาห์ละ 1 - 2 ครั้ง หรือหากมีเหตุฉุกเฉิน ก็สามารถลงพื้นที่เป็นกรณีพิเศษตามคำร้องขอ เพื่อเข้าช่วยเหลือให้ทันกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

          

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ประโยชน์ของกิจกรรม 

 1. ได้มีส่วนร่วมในการแบ่งปัน เครื่องอุปโภค บริโภค แก่ผู้ขาดแคลน 
 2. ได้มีส่วนร่วมในการเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วย สูงอายุ ผู้พิการ ในชุมชน
 3. ผู้มีรายได้น้อย ได้ลดปัญหาค่าใช้จ่าย เครื่องอุปโภค บริโภค บางอย่างลง เช่น ข้าวสาร น้ำมันพืช นม ยาสามัญประจำบ้าน เป็นต้น 
 4. เพื่อเปิดพื้นที่ในการมีส่วนร่วมของคนในสังคมกับงานจิตอาสาและกลุ่มผู้สูงอายุได้มีพื้นที่ในการทำกิจกรรมบำเพ็ยประโยชน์ร่วมกัน     

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 • ผู้สูงอายุ ผู้พิการ รวมถึง คนในครอบครัว มีกำลังใจและความสุขเพิ่มมากขึ้น
 • เกิดเครือข่ายการทำงานร่วมกันของผู้สูงอายุตามชุมชนต่างๆ  เพื่อเป็นฐานในการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในอนาคต

กลุ่มเป้าหมาย

 • ผู้สูงอายุที่เจ็บป่วย
 • ผู้พิการ / ผู้ป่วยติดเตียง
 • ผู้มีรายได้น้อย 


                         

นายมาโนช เทศรัตนพันธ์   ประธานองค์กรสาธารณประโยชน์  ทะเบียนเลขที่ 5715

นางสาววิไล  แซ่โอ๊ว  เลขานุการ/ประสานงาน องค์กรสาธารณประโยชน์ เขตลาดพร้าว

                  

ทีมงาน อาสาสมัครพัฒนาสังคม (อพม.) เขตลาดพร้าว

                 

ภาคีเครือข่ายผู้นำชุมชนเมืองลาดพร้าว

           

              


 

อาสาสมัครพัฒนาสังคมลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น แก่ผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุ

20 March 2023

อาสาสมัครพัฒนาสังคม (อพม.) เขตลาดพร้าว เป็นสะพานบุญในการลงพื้นที่ เคาะประตูบ้าน เพื่อเยี่ยมเยือนถามไถ่ทุกข์สุขผู้สูงอายุ ผู้พิการติดเตียงและกลุ่มคนเปราะบางที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนและอาศัยอยู่ในพื้นที่แออัด

ในการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น ทำให้ผู้รับสามารถรักษาความสะอาดทางด้านสุขอนามัยได้อย่างถูกวิธี ไม่เกิดแผลกดทับและไม่ติดเชื้อ สุขภาพจิตดีและพร้อมดูแลตนเองกับความเจ็บป่วยที่มี

โดยในการลงพื้นที่ของอาสาสมัครพัฒนาสังคมในครั้งนี้ได้พบกับเคสต่างๆ ดังนี้

 คุณตาเที่ยง ซึ่งอาศัยอยู่กับลูกชายซึ่งมีอาชีพรับจ้าง ระหว่างที่ อพม.เข้าไปเยี่ยม คุณตาเที่ยงได้นอนและลุกไม่ขึ้น ทีมงานต้องช่วยกันประคองคุณตาขึ้นนั่ง และสังเกตว่าคุณตาไม่สามารถลุกเองได้และอยู่ในท่านอนเดิมๆนานเกินไป ทำให้เกิดอาการบวมน้ำที่เบ้าตาข้างขวาจึงได้ประสานกับอาสาสาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อช่วยดูอาการและช่วยในการดูแลปฐมพยาบาลต่อไป

 นางสาวฝ้าย ผู้พิการตัดขาที่นอนติดเตียงอยู่บนบ้านไม้ที่พื้นไม้เริ่มผุ เวลาเดินเข้าบ้านต้องค่อยๆย่ำตามแผ่นไม้กระดาน อาศัยอยู่กับหลานที่มีอาชีพเป็นแม่บ้าน ซึ่งระหว่างวันทำงานต้องให้ นางสาวฝ้ายอยู่บ้านคนเดียวต้องอยู่กับสิ่งขับถ่ายเป็นเวลาหลายๆชั่วโมง ส่งผลให้เกิดเป็นแผลกดทับยากต่อการดูแลรักษา อพม.เขตลาดพร้าว จึงส่งมอบผ้าอ้อม ถุงยังชีพ และช่วยประสานอาสาสาธารณสุขเข้าดูแลเรื่องสุขอนามัยต่อไป

 นายสมชาย เล่าว่า ตนเองเส้นเลือดในสมองตีบทำให้แขนขาซีกขวาไม่สามารถใช้งานได้ เป็นภาระทำให้ลูกสาวคนเดียวต้องออกจากโรงเรียนและหางานทำ ซึ่งรายได้ก็ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในครัวเรือนไม่มีเงินไปพบแพทย์ตามนัด อพม.เขตลาดพร้าว จึงส่งมอบผ้าอ้อมและข้าวสารอาหารแห้งไว้ เป็นการช่วยเหลือความเป็นอยู่ในเบื้องต้น 

 คุณยายสมใจ ล้มป่วยเป็นผู้ป่วยติดเตียงอยู่ในความดูแลของลูกสาว เดิมคุณยายจะไม่ค่อยพูด เมื่อเห็น อพม.ลาดพร้าวไปเยี่ยมด้วยความห่วงใย คุณยายพยายามจะพูดคุย และกล่าวคำขอบคุณออกมา ลูกสาวบอกกับอาสาฯ ว่าขอบคุณทีมงาน อพม.ลาดพร้าว ที่มาเยี่ยมและให้กำลังใจ คุณยายรู้สึกดีใจจึงพยายามจะพูดกับทุกคน

 คุณตาเพียรและคุณยายบุญ อาศัยอยู่ในบ้านเพียง 2 คนตายาย เดิมมีลูก 3 คน ส่งเสียเล่าเรียนจนจบปริญญาโท ได้การงานที่ดีทั้ง 3 คนและได้ย้ายออกไปพักที่อื่น หลังจากนั้นก็ไม่กลับมาเยี่ยมพ่อแม่อีกเลย คุณยายบุญเกิดความเครียดทำให้ล้มป่วยเป็นอัลไซเมอร์ โดยมีคุณตาเพียรเป็นผู้ดูแลอย่างใกล้ชิดมีรายได้จากเบี้ยผู้สูงอายุ คุณตาเพียรทานข้าววันละ 1 มื้อ เพราะต้องประหยัดเงินทุกบาททุกสตางค์เพื่อเป็นการรักษาคุณยาย อพม.เขตลาดพร้าวจึส่งมอบผ้าอ้อม และถุงยังชีพ ที่มีข้าวสารอาหารแห้ง นม และของใช้ประจำวัน ไว้ให้เป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้น และจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือต่อไป                                

Budget plan

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ต่อคน ราคา 360 บาท X 2 แพ็ค ต่อเดือน หรือคนละ 720 บาทต่อเดือน 500 แพ็ค 360,000.00
2 ถุงยังชีพเป็นกำลังใจต่อคน 500 บาท ต่อ 1 เดือน 500 แพ็ค 250,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
610,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
61,000.00

ยอดระดมทุน
671,000.00

Donate to
ระดมทุนช่วยผู้ป่วย/สูงอายุ ขาดแคลนผ้าอ้อมสำเร็จรูป

Amount
Payment Methods

Pay by scan/upload QR code via mobile banking application of Siam Commercial bank, TMB bank, Krungthai bank, Bangkok bank, Krungsri bank, Thanachart bank, Kasikorn bank, GSB Bank

You will get the QR code after you confirm donation.

Tax Deduction

การบริจาคด้วย QR Code ชื่อ- นามสกลุ บนใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษีจะเป็นชื่อเจ้าของบัญชี Mobile banking
Filling out to send confirmation email
Filling out to send confirmation email

We will send receipt to your email after donation succeed.


Credit card information will be securely processed by provider with international standard PCI-DSS Compliant Omise logo

Invite Friends