project ผู้สูงอายุ

สูงวัยออนไลน์ด้วยรอยยิ้ม

ร่วมสมทบทุน โครงการ สูงวัยออนไลน์ด้วยรอยยิ้ม โดยยังแฮปปี้ ธุรกิจเพื่อสังคมเพื่อผู้สูงอายุ ที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้สูงอายุรู้สึก “สนุก มีคุณค่า และพึ่งพาตัวเองได้” โดยมีเป้าหมายในการสร้างสังคมที่ผู้สูงอายุมีความรู้เท่าทันเทคโนโลยี สามารถใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ด้วยเหตุนี้ ยังแฮปปี้จึงอยากเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้ผู้สูงอายุกว่า 2,500 คน สามารถเข้าถึงและเข้าใจการใช้เทคโนโลยีและโซเชียลเน็ตเวิร์กในยุคใหม่ พร้อมทั้งสร้างความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้กับผู้สูงอายุ ผ่านคอร์สเรียนที่ออกแบบมาเพื่อผู้สูงอายุโดยเฉพาะ โดยมุ่งหวังว่ายังแฮปปี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้พื้นที่ออนไลน์เป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน

Duration 05 ธ.ค. 2565 ถึง 22 ธ.ค. 2566 Area ทั่วประเทศ

Current donation amount

63,620 THB

Target

3,300,000 THB
ดำเนินการไปแล้ว 2%
8 days left จำนวนผู้บริจาค 77

ร่วมสมทบทุน โครงการ สูงวัยออนไลน์ด้วยรอยยิ้ม โดยยังแฮปปี้ ธุรกิจเพื่อสังคมเพื่อผู้สูงอายุ ที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้สูงอายุรู้สึก “สนุก มีคุณค่า และพึ่งพาตัวเองได้” โดยมีเป้าหมายในการสร้างสังคมที่ผู้สูงอายุมีความรู้เท่าทันเทคโนโลยี สามารถใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ด้วยเหตุนี้ ยังแฮปปี้จึงอยากเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้ผู้สูงอายุกว่า 2,500 คน สามารถเข้าถึงและเข้าใจการใช้เทคโนโลยีและโซเชียลเน็ตเวิร์กในยุคใหม่ พร้อมทั้งสร้างความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้กับผู้สูงอายุ ผ่านคอร์สเรียนที่ออกแบบมาเพื่อผู้สูงอายุโดยเฉพาะ โดยมุ่งหวังว่ายังแฮปปี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้พื้นที่ออนไลน์เป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา


ในโลกที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี และอินเทอร์เน็ต ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญในการใช้ชีวิต ครอบคลุมตั้งแต่การติดต่อสื่อสาร อำนวยความสะดวกด้านต่าง ๆ ตลอดจนการทำธุรกรรม หรือการเข้าถึงสวัสดิการของรัฐ วันนี้ 1 ใน 5 ของประชากรไทยกำลังอยู่ในวัยสูงอายุ แต่มีผู้สูงอายุเพียงครึ่งหนึ่งเท่านั้นที่เข้าใจวิธีการใช้งานอินเทอร์เน็ต โดยยังมีผู้สูงอายุจำนวนมากที่ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานอินเทอร์เน็ต และสมาร์ทโฟน อีกทั้งจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป ทำให้กลุ่มผู้สูงอายุที่อยู่อาศัยลำพัง หรืออยู่ในครอบครัวที่มีช่องว่างระหว่างวัย ไม่สามารถขอความช่วยเหลือจากคนรอบข้าง หรือคนในครอบครัวได้ ส่งผลให้ผู้สูงอายุกลัวที่จะเริ่มต้นใช้งานอินเทอร์เน็ต และไม่สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเหล่านี้ได้

มากไปกว่านั้นผู้สูงอายุถึง 44% ได้ตกเป็น “เหยื่อ” ในการถูกหลอกจากช่องทางออนไลน์ จากการขาดความเข้าใจ และความรู้เท่าทันภัยไซเบอร์ ซึ่งอาจมาทั้งในรูปแบบการหลอกขายสินค้า ข้อมูลข่าวสารปลอม หรือการหลอกให้โอนเงิน ส่งผลตั้งแต่การสูญเสียทรัพย์สิน จนไปถึงกระทบต่อสุขภาพ ซึ่งสำหรับผู้สูงอายุแล้ว การโดนหลอกเพียง 1 ครั้ง อาจหมายถึง การเสียเงินที่เก็บมาทั้งชีวิต หรือการหลงเชื่อจนนำไปสู่ปัญหาสุขภาพระยะยาว ทำให้กระทบต่อความมั่นคงในการใช้ชีวิต รวมถึงขาดความมั่นใจในบริการและธุรกรรมออนไลน์ต่างๆ จนไม่สามารถก้าวไปได้ทันกับเทคโนโลยีปัจจุบันได้

ความรู้เท่าทันเทคโนโลยี จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ผู้สูงอายุมีความมั่นใจในการใช้เทคโนโลยี และยังจำเป็นอย่างมาก ในการสร้างพื้นที่ออนไลน์ให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยของผู้สูงอายุด้วยเช่นกัน ยังแฮปปี้จึงมีเป้าหมายในการดำเนินโครงการ สูงวัยออนไลน์ด้วยรอยยิ้ม เพื่อทำให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงโลกออนไลน์ด้วยความเข้าใจ สามารถก้าวทันต่อเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลง และนำเทคโนโลยีมาใช้งานได้ รวมถึงมีความเท่าทันในการพิจารณาข้อมูลข่าวสาร สามารถที่จะระมัดระวังตนเองจากภัยไซเบอร์ในขั้นต้นได้


ซึ่งโครงการ สูงวัยออนไลน์ด้วยรอยยิ้ม เป็นการอบรม 2 วัน ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ จำนวน 2,500 คน ตลอดทั้งปี 2566 ครอบคลุมเนื้อหา ดังนี้

1. ปูพื้นฐานเสริมความรู้การใช้งานมือถือให้วัยเก๋า ให้ใช้งานอย่างมั่นใจไร้กังวล ได้แก่ การตั้งค่ามือถือเบื้องต้น การใช้งานอินเทอร์เน็ตและ wifi การดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน

2. การแนะนำ และสอนใช้งาน Line เบื้องต้นเพื่อติดต่อสื่อสาร

3. การแนะนำ และสอนใช้งาน Facebook เข้าใจโลกออนไลน์ และใช้งานอย่างปลอดภัย

4.การป้องกันภัยทางไซเบอร์ ได้แก่ การพิจารณาข่าวปลอม เท่าทันภัยไซเบอร์ต่าง ๆ และวิธีการเตรียมตัวหากเจอภัยจากโลกออนไลน์


ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ
 1. ยังแฮปปี้จัดเตรียมวิทยากร และหลักสูตรที่มีการออกแบบให้เข้ากับการเรียนสำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะ
 2. ประชาสัมพันธ์การอบรมให้กับผู้สูงอายุ ทั้งในแพลตฟอร์มยังแฮปปี้ สมาคมผู้สูงอายุ และชุมชนต่างๆ
 3. เปิดรับสมัครผู้สูงอายุ เพื่อเข้าร่วมอบรม ตามรอบและระยะการอบรม ตลอดทั้งปี 2566
 4. ผู้สูงอายุลงทะเบียน และสมัครเข้าร่วมตามวันเวลาที่ต้องการ 
 5. ดำเนินการอบรมหลักสูตรระยะเวลา 2 วัน (หลักสูตรละ 50 ท่าน) ดังนี้

 หลักสูตรวันที่ 1

09.00-10.00 น. ลงทะเบียน

10.00-12.00 น. ปูพื้นฐานเสริมความรู้การใช้งานมือถือให้วัยเก๋า ให้ใช้งานอย่างมั่นใจไร้กังวล

 • การตั้งค่ามือถือเบื้องต้น มีอะไรบ้างที่ต้องรู้
 • พารู้จักโลกของแอปพลิเคชัน ดาวน์โหลดแอปที่ต้องการได้จากที่ไหน ที่มีความปลอดภัยและน่าเชื่อถือ
 • Wifi และอินเตอร์เน็ตมือถือ เชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายง่ายๆ ด้วยตัวเอง

12.00-13.00 น. พักกลางวัน

13.00-15.30 น. การแนะนำ และสอนใช้งาน Line เบื้องต้นเพื่อติดต่อสื่อสาร

หลักสูตรวันที่ 2

09.00-10.00 น. ลงทะเบียน

10.00-12.00 น. การแนะนำ และสอนใช้งาน Facebook เพื่อเข้าใจโลกออนไลน์

12.00-13.00 น. พักกลางวัน

13.00-14.30 น. การสอนใช้งาน Facebook เพื่อใช้งานอย่างปลอดภัย

14.30-15.30 น. การป้องกันภัยทางไซเบอร์ 

 • การพิจารณาข่าวปลอม เท่าทันภัยไซเบอร์ต่าง ๆ
 • วิธีการเตรียมตัวหากเจอภัยจากโลกออนไลน์
 • ประเมินผลการจัดอบรม และสรุปผล

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ปุณณภา ยศวริศ

ผู้ประสานงานโครงการสูงวัยออนไลน์ด้วยรอยยิ้ม

ไม่มีข้อมูล

Budget plan

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 จัดการอบรมช่วงเดือนมกราคม - มีนาคม 625 คน 750,000.00
2 จัดการอบรมช่วงเดือนเมษายน - มิถุนายน 625 คน 750,000.00
3 จัดการอบรมช่วงเดือนกรกฎาคม - กันยายน 625 คน 750,000.00
4 จัดการอบรมช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคม 625 คน 750,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
3,000,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
300,000.00

ยอดระดมทุน
3,300,000.00

Donate to
สูงวัยออนไลน์ด้วยรอยยิ้ม

Amount
Payment Methods

Pay by scan/upload QR code via mobile banking application of Siam Commercial bank, TMB bank, Krungthai bank, Bangkok bank, Krungsri bank, Thanachart bank, Kasikorn bank, GSB Bank

You will get the QR code after you confirm donation.

Tax Deduction

การบริจาคด้วย QR Code ชื่อ- นามสกลุ บนใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษีจะเป็นชื่อเจ้าของบัญชี Mobile banking
Filling out to send confirmation email
Filling out to send confirmation email

We will send receipt to your email after donation succeed.


Credit card information will be securely processed by provider with international standard PCI-DSS Compliant Omise logo

Invite Friends