ปลูกผักอิ่มท้อง สร้างรายได้ 7 โรงเรียนและ1 มูลนิธิต้นแบบเพื่ออาหารเด็กไทย

At 17 November 2015
ปลูกผักอิ่มท้อง สร้างรายได้ 7 โรงเรียน + 1 มูลนิธิต้นแบบ เพื่อความมั่นคงและปลอดภัยทางอาหารของเด็กไทยที่ยั่งยืน พร้อมสร้างรายได้ให้กับนักเรียน
 
โครงการ ปลูกผักอิ่มท้อง สร้างรายได้ เกิดจากปัญหาที่ว่า เด็กระดับชั้นอนุบาล ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 มีทุพโภชนาการและขาดแคลนอาหารกลางวันกว่า 5 ล้านคน แม้วันนี้รัฐจะพยายามแก้ปัญหาด้วยการเพิ่มอาหารกลางวันเป็นมื้อละ 20 บาท แต่ก็ยังไม่เพียงพอสำหรับเด็กบางคนที่อยู่ในความดูแลของโรงเรียนและมูลนิธิที่ต้องการอาหารครบ 3 มื้อทุกวัน 
 
ทางโครงการอันประกอบด้วย inspiring.org ,taejai.com.,มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก,มูลนิธิบ้านนกขมิ้น และ teach for Thailand มาร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยจุดมุ่งหมายที่อยากแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน ด้วยการสร้างต้นแบบการทำเกษตรกรรมอินทรีย์ในโรงเรียน โดยแบ่่งสัดส่วนผลผลิตมารับประทาน และอีกส่วนขายในชุมชนเพื่อนำเงินดังกล่าวมาซื้อเมล็ดพันธุ์หรือสิ่งที่จำเป็น ทางโครงการเชื่อว่า การขยายโมเดลดังกล่าวจะเป็นสิ่งได้ประโยชน์ต่อเด็กไทยอย่างยั่งยืน  เพราะแม้แต่เด็กเมืองก็สามารถทำได้ เพราะกิจกรรมดังกล่าวจะเป็นการทำให้เด็กใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
 
วันนี้โรงเรียนประกอบด้วย 7 โรงเรียน + 1 มูลนิธิต้นแบบ ประกอบด้วย มูลนิธิบ้านนกขมิ้น,โรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์,โรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ,โรงเรียนแย้มจาดวิชชานุสรณ์,โรงเรียนบ้านห้วยม่วง,โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง,โรงเรียนบ้านทะโลงเหนือ และ โรงเรียนบ้านป่าโปง สาขากองแปเหนือ  โดยเราได้ผู้บริจาคทั้งแรงกาย แรงสมอง ทรัพยาการต่าง ๆ รวมถึง foodpanda.co.th ที่มาร่วมสนับสนุนโครงการเนื่องในวัน World Food Day 2015 จำนวน 65,000 บาทอีกด้วย
 
สนใจร่วมเป็นอาสาสมัคร และบริจาคทรัพยากรได้ที่  inspiring.org