กิจกรรมช่วงเดือน มิถุนายน- ถึง เดือนกรกฎาคม 2022 โครงการสร้างพลังใจผ่านทุนการศึกษา แก่เด็กในพื้นที่ห่างไกล

สร้างพลังใจผ่านทุนการศึกษา แก่เด็กในพื้นที่ห่างไกล

เมื่อวันที่ 2 August 2022

กิจกรรมช่วงเดือน มิถุนายน- ถึง เดือนกรกฎาคม 2022

  1.  เราได้มีโอกาส เยี่ยมเยียนบ้านห้วยโค้ง โรงเรียนและเด็กทุน ในโครงการทุนการศึกษาของเรา เป็นจำนวนหนึ่ง ที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ในเขตพื้นห่างไกล และยังได้มีโอกาสเยี่ยมเยียน เด็กในหอพักทีโบ้คี ที่มีนักเรียนทุนการศึกษาในโครงการได้พักอาศัยอยู่ร่วม
  2. เราได้จัดกิจกรรมอบรมในการให้เด็กเรียนรู้กับการการตั้งเป้าหมายในการเรียน จำนวน 25 คน เนื่องจากสถานการณ์โควิด ทางโรงเรียน จึงอนุญาตให้เราทำกิจกรรมเป็นกลุ่มเล็ก เป็นจำนวน 2 ครั้ง เท่านั้น
  3. เนื่องจากสถานการณ์ทางโรงเรียนเพิ่งเปิดการเรียนการสอนในเทอมสัปดาห์ใหม่ เรายังคงต้องเตรียมกิจกรรมการทำค่ายภาษาอังกฤษให้กับทางโรงเรียนเพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนในโรงเรียนเป็นอย่างมาก แต่เราคงต้องรอให้ทางโรงเรียนและสถานการณ์ที่พร้อมในการจัดกิจกรรมมากกว่านี้ เรายังติดต่อและติดตามอย่างต่อเนื่อง
  4. ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่ มีการตอบที่ดีมากเมื่อลูกของเขามีโอกาสได้รับทุนการศึกษาเพื่อศึกษาในสถาบันต่อไป จึงเป็นประโยชน์อย่างมากที่ทางมูลนิธิเองจะมีโอกาสจัดสรรหาทุนการศึกษาให้กับเด็กๆที่ห่างไกลความเจริญ และอยู่ในพื้นที่ที่ยากลำบากต่อไป

เราได้สัมภาษณ์คุณครูอ้น ที่เป็นตัวแทน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการเป็นตัวแทนดูแลเด็กในโครงการ ซึ่งทางคณะครูโรงเรียนมีความประทับใจเป็นอย่างมาก ที่ทางโครงการมีการนำทุนการศึกษามามอบให้เด็กๆที่โรงเรียน เด็กๆเหล่านี้ มีโอกาสในเรื่องการการศึกษาน้อย เนื่องจาก การขาดทุนทรัพย์จากทางครอบครัว

การจัดอบรมมอบทุนการศึกษา มีผู้ปกครองและเด็กทุนในโครงการมาเข้าร่วมกิจกรรม ในเขตอำเภออมก๋อย มอบทุนให้เด็กตลอดโครงการ 13 ทุน

ทีมงานมีโอกาสพูดคุยเข้าเยี่ยม และการสอบถาม เด็กทุนการศึกษา ในการติดตามนักเรียนหลังจากรับทุนการศึกษา