มอบยาฟ้าทะลายโจรให้กับสำนักงานสาธารณสุข จ.สมุทรสาคร และ จ.สมุทรปราการ

บริจาคเงินซื้อยาฟ้าทะลายโจรเพื่อช่วยผู้ป่วยโควิด-19ในเขตต่าง ๆ ทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 5 September 2022

7 มี.ค. 2565 ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ภก.จีรภัทร พลายงาม เภสัชกรชำนาญการ และ พท.ศรัณยู โสตะวงศ์ แพทย์แผนไทยปฎิบัติการ รองหัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ เป็นตัวแทนในการรับมอบฟ้าทะลายโจร จำนวน 7200 capsule จากคุณธนัญญกาญจน์ เพื่อใช้ในการดูแลผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งมีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก

3 พ.ค. 2565 ที่สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร คุณธนัญญกาญจน์เข้าร่วมบริจาคยาฟ้าทะลายโจรจำนวน 7,200 แคปซูลให้กับสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อนำไปรักษาผู้ป่วยโควิดกลุ่มสีเขียว โดยมีคุณพิภัทรา จุลสวัสดิ์ นักวิชาการสาธารณาสุขชำนาญการหัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเป็นผู้รับมอบ