ค่าอาสาเพื่อนดอย (ep.5) ทาสีและสร้างรั้วโรงเรียนบ้านใหม่ห้วยหวายแล้ว

สร้างรั้วโรงเรียนและทาสีอาคารเรียน โรงเรียนบ้านใหม่ห้วยหวาย

เมื่อวันที่ 25 January 2023

โครงการค่ายเพื่อนดอยพัฒนา ep.5 ได้จัดขึ้นที่โรงเรียนบ้านใหม่ห้วยหวาย ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 21-31 ธันวาคม โดยได้มีการเข้าไปสร้างรั้วโรงเรียน จัดทำป้ายโรงเรียนและทาสีปรับปรุงอาคารเรียนอนุบาลและอาคารประถมวัย มีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน 50 คน และนักเรียนและอาจารย์รวมถึงชาวบ้านจากชุมชนบ้านใหม่ห้วยหวาย ได้มีการแวะมาเข้าร่วมกิจกรรมด้วยเช่นกัน การสร้างรั้วโรงเรียน ป้ายโรงเรียน และทาสีปรับปรุงอาครเรียน โรงเรียนบ้านใหม่ห้วยหวายมีนักเรียนกว่า 52 คน รวมทั้งคณะอาจารย์ชาวบ้าน

เนื่องจากการไม่มีรั้วโรงเรียนทำควบคุมดูแลนักเรียนได้ยาก และไม่สามารถรักษาความปลอดภัยได้เท่าที่ควร รั้วโรงเรียนจะเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับนักเรียนมากยิ่งขึ้น การทาสีปรับปรุงอาคารเรียนเพื่อให้อาคารเรียนมีความสดใส เหมาะแก่น้องๆประถมวัย

อีกทั้งการดำเนินกิจกรรมค่ายเพื่อนดอยพัฒนาในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการสร้างรั้งและทาสีอาคารเรียนแล้ว การเข้าไปจัดกิจกรรมของนักศึกษาที่มีนักศึกษาพิการทั้งทางการเคลื่อนไหวและพิการทางสายตาเข้าไป เราได้ไปสร้างความเข้าใจให้แก่น้องๆและชาวบ้าน ในเข้าใจในคนพิการ สอนพิการให้การช่วยเหลือและการอยู่ร่วมกัน

ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังจากจัดกิจกรรม เราพบว่าคณะอาจารย์และนักเรียนรวมถึงชาวบ้านมีความสุขในการทาสีโรงเรียนแล้วสร้างรั้วโรงเรียนเป็นอย่างมาก ทุกคนจะคอยแวะเวียนมาช่วยเหลือและให้กำลังใจ หลังจากมีรั้วโรงเรียนขึ้น การดูแลเรื่องความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากมีช่องทางเช้าออกที่ชัดเจน ในส่วนของเรื่องคนพิการตัวนักเรียนแล้วชาวบ้านมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น เวลานักศึกษาพิการไปไหนน้อง ๆ แล้วชาวบ้านจะเข้ามาช่วยเหลือ รวมถึงกล้าที่จะสอบถามเกี่ยวกับการช่วยเหลือที่ถูกต้อง

โดยสรุปแล้วโครงการเพื่อนดอยพัฒนา เข้าไปสร้างรั้วโรงเรียนและทาสีอาคารเรียนเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยได้ทำนินกิจกรรมเสร็จสิ้นสมบูรณ์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

ภาพกิจกรรม


ภาพ: หน้าโรงเรียนบ้านใหม่ห้วยหวาย


ภาพ: การเดินทางไปโรงเรียน


ภาพ: พี่ๆอาสาสมัครนักศึกษาและชาวบ้านร่วมกันทาสีอาคารเรียน


ภาพ: พี่ๆอาสาสมัครก่อโครงสร้างรั้วโรงเรียน


ภาพ: พี่ๆอาสาสมัครผู้พอการร่วมช่วยฉาบปูนสร้างรั้วโรงเรียนให้น้องๆ


ภาพ: อาคารเรียนของน้องๆหลังทาสีเสร็จ


ภาพ: อาคารเรียนของน้องๆ


ภาพ: พี่ๆและน้องๆถ่ายภาพร่วมกัน

ความประทับใจจากครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่ห้วยหวาย


สวัสดีค่ะ ชื่อลลิษลาเป็นครูสอนอยู่ที่โรงเรียนบ้านใหม่ห้วยหวายค่ะ ก็รู้สึกประทับใจน้องๆมากๆเลยค่ะเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วรู้สึกดีมากเพราะว่าน้องๆมาทำประโยชน์ให้กับโรงเรียนแล้วก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆเลยค่ะที่น้องๆมาทาสีใหม่ให้โรงเรียนนะคะเพราะไม่รู้ว่าถ้าไม่ได้น้องๆก็ไม่รู้ว่าโรงเรียนจะเป็นแบบนี้เมื่อไหร่นะคะก็ขอบคุณน้องๆจากใจจริงๆค่ะแล้วก็รู้สึกดีใจจริงๆค่ะ และก็ขอบคุณจริงๆค่ะ
ครูลลิษลา


สวัสดีค่ะชื่อนภาพรนะคะ เป็นธุรการโรงเรียนบ้านใหม่ห้วยหวายนะคะคือรู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจมากที่ได้เห็นน้องๆนักศึกษามาพัฒนาโรงเรียนให้กับนักเรียนชาวเขา รู้สึกจากใจจริงๆนะคะได้เห็นน้องๆได้มาพัฒนาได้มาสร้างโอกาสเปิดโอกาสให้กับเด็กนักเรียนนะคะแล้วก็เวลาที่ได้เห็นรอยยิ้มนักศึกษาที่มอบให้กับน้องๆ รวมถึงมอบความสนุกสนานให้กับนเองๆเห็นแล้วรู้สึกภูมิใจแล้วก็มีความสุขมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะ
ครูนภาพร


หนูดีใจมากๆและก็ชอบมากที่พี่ๆมาจัดกิจกรรมทั้งมาสอนหนังสือ มาเตะบอลเล่นกีฬาสีด้วยกันและก็แจกของขวัญวันปีใหม่ และก็ชอบสีของห้องเรียนที่พี่ๆมาทาให้ค่ะ เหมือนได้ห้องใหม่เลย และรั้วโรงเรียนกับป้ายโรงเรียนที่พี่ๆทำก็สวยมากเลยค่ะ 
ตัวแทนเด็กนักเรียน

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากทำโครงการ

กลุ่มที่ได้รับประโยชน์จำนวนความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่ห้วยหวาย 52 คนนักเรียนได้มีรั้วโรงเรียนที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัย มีอาคารเรียนที่สีสันสดใส อีกทั้งได้เรียนรู้ในเรื่องของคนพิการ
อาสาสมัครนักศึกษาพิการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์10 คนนักศึกษาพิการได้มีโอกาสไปทำกิจกรรมจิตอาสา เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้พิการได้มีส่วนร่วม เพราะหลายครั้งที่ผู้พิการมีความคิดว่าตนเองไม่สามารถช่วยเหลือสังคมได้
อาสาสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  40 คนนักศึกษาชุมนุมเพื่อนโดมสัมพันธ์  ได้มีโอกาสไปทำกิจกรรมจิตอาสา เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้พิการได้มีส่วนร่วม เพราะหลายครั้งที่ผู้พิการมีความคิดว่าตนเองไม่สามารถช่วยเหลือสังคมได้
โรงเรียนบ้านใหม่ห้วยหวาย1 โรงเรียนโรงเรียนได้สร้างรั้วและป้ายโรงเรียน รั้วทั้งทาสีปรับปรุงโรงเรียนให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการสอนนักเรียน