เปลี่ยนพื้นที่สร้างเล้าไก่อารมณ์ดี ในการดูแลของสมาคมสายใยครอบครัว จ.นนทบุรี

สร้างเล้าไก่อารมณ์ดีเพื่อผู้ป่วยจิตเวช

เมื่อวันที่ 25 January 2023

หลังจากปิดการระดมทุน มูลนิธิ วี แชร์ ได้ประสานงานกับศูนย์พัฒนาชีวิตผู้ป่วยจิตเวชบ้านสวนสายใย-ก้อนแก้ว จังหวัดฉะเชิงเทรา ว่าได้รับการสนับสนุนการสร้างเล้าไก้แล้ว และเพื่อส่งต่อโอกาสแก่ผู้ป่วยจิตเวชกลุ่มอื่น มูลนิธิ วี แชร์ จึงขอปรับเป็นสมาคมสายใยครอบครัว ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี สร้างในพื้นที่ในเขตโรงพยาบาลศรีธัญญาแทน

การวางแผนการจัดทำโครงการ มูลนิธิ วี แชร์ ได้เลือกการจัดทำโรงเรือนรูปแบบการสร้างเล้าไก่อารมณ์ดี เพื่อผู้ป่วยจิตเวช แบบเพิงหมาแหงนกลาย ลักษณะของโรงเรือนจะดีกว่าแบบเพิงหมาแหงนและแบบหน้าจั่ว ทั้งนี้ เพราะมีการระบายอากาศร้อน กันฝน กันแดดได้ดีกว่าและข้อสำคัญคือ ค่าก่อสร้างจะถูกกว่าแบบหน้าจั่ว


ภาพ: รูปแบบการก่อสร้างเล้าไก่ แบบเพิงหมาแหงานกลาย


ภาพ: เล้าไก่ที่กำลังจะสร้าง


ภาพ: ภายในเล้าไก่ เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้น

หลังจากการสร้างเล้าไก่เสร็จสิ้นแล้ว ให้ฉีดยาฆ่าเชื้อและโรยปูนขาวบนพื้นในเล้าไก่ แล้วจึงนำแกลบไปใส่ไว้บนพื้นในเล้าไก่ไม่หนา หรือบางมากจนเกินไป หากบางจนเกินไปจะทำให้ขี้ไก่แห้งช้า ส่งกลิ่นและสกปรก หากหนาเกินไป จะให้เกิดความหมักหมมและเกิดเชื้อโรคในไก่

เมื่อพ่นยาฆ่าเชื้อและโรยปูนขาวเสร็จแล้ว จึงนำแกลบมาลงไว้บนพื้น จากนั้นทิ้งไว้ประมาณ 20-25 วัน จนกว่า แกลบจะแห้ง จึงจะสามารถนำแม่ไก่ลงพื้นที่ได้