สร้างโรงเรือนเลื้ยงไก่พันธุ์ไข่โรงเรียนบ้านหนองถ่ม

โครงการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่เพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองถ่ม

เมื่อวันที่ 7 February 2023

หลังจากได้รับเงินจากทางเทใจ ในระหว่างเดือน ธันวาคม 2565 – มกราคม 2566 โรงเรียนบ้านหนองถ่ม (คุรุราษฎร์อนุสรณ์) ได้ดำเนินการจัดสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ จัดหาไก่พันธุ์ไข่ อาหาร อุปกรณ์การให้อาหาร จากนั้นได้มอบหมายให้นักเรียนดูแลการเลี้ยงไก่ ในรูปแบบของฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝน ได้ลงมือปฏิบัติ เป็นประสบการณ์เพื่อเชื่อมโยงเป็นโครงงานอาชีพ สามารถนำไปประกอบอาชีพในอนาคตได้ และที่สำคัญได้นำไข่ไก่มาจัดทำอาหารกลางวันเสริมโภชนาการให้กับนักเรียน

ภาพประกอบ


ภาพ: กิจกรรมเลี้ยงไก่ไข่ของเด็กๆ


ภาพ: นักเรียนช่วยกันดูแลและให้อาหารไก่ไข่


ภาพ: บรรยากาศภายในเล้าไก่ ไก่ทุกตัวมีสุขภาพแข็งแรงดี


ภาพ: บรรยากาศภายในเล้าไก่ ไก่ทุกตัวมีสุขภาพแข็งแรงดี


ภาพ: นักเรียนช่วยกันดูแลให้น้ำ ให้อาหารไก่


ภาพ: นักเรียนช่วยกันเก็บไข่ไก่เพื่อนำไปประกอบอาหารกลางวันและจำหน่าย


ภาพ: เด็กมีส่วนร่วมในการดูแลไก่


ภาพ: ไก่อารมณ์ดี นักเรียนอารมณ์ดี


ภาพ: ขอบคุณมากครับ/ค่ะ 

ความประทับใจจากเด็กนักเรียน


เด็กหญิงเกษสุดา แก้ววงษา
( น้องไอติม) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
“หนูได้เรียนรู้การเลี้ยงไก่ไข่ ได้ให้อาหารไก่ มีความสุขที่ได้เห็นไก่ออกไข่ค่ะ ขอขอบคุณทางโครงการเทใจ ที่ให้การอนุเคราะห์ช่วยระดมทุนให้โรงเรียนของหนูค่ะ ขอบคุณมากค่ะ”


เด็กชายจตุพงศ์ ศรีบุรินทร์
( น้องขุมทรัพย์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
“ผมดีใจมากที่โครงการนี้ระดมทุนสำเร็จ เพราะโรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีงบประมาณไม่เพียงพอ ตอนนี้โรงเรียนได้จัดทำโรงเรือนและนำไก่พันธุ์ไข่มาเลี้ยง แล้วให้พวกผมดูแล และตอนนี้ไก่เริ่มออกไข่แล้ว คุณครูก็นำมาทำอาหารกลางวันให้พวกผมทานครับ ขอบคุณโอกาสดีๆที่ทางเทใจให้กับโรงเรียนของเราครับ และขอขอบคุณผู้ใหญ่ จดีทุกท่านที่ให้การอนุเคราะห์พวกเราครับ หากมีโอกาสขอเรียนเชิญเยี่ยมชมโรงเรียนของพวกเราครับ”

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโครงการ

ผู้ได้รับประโยชน์จำนวนความเปลี่ยนแปลง
เด็กนักเรียนนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์)85 คนนักเรียนได้เรียนรู้ฐานเศรษฐกิจพอเพียง ฐานการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ ได้เรียนรู้การบริหารจัดการในโรงเรือน สามารถเชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพในอนาคตได้ และนำไข่ไก่ที่ได้มาทำอาหารกลางวันให้นักเรียนรับประทาน
โรงเรียนบ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์)1 โรงเรียนโรงเรียนมีโรงเรือนเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ เพื่อเป็นฐานการเสริมสร้างความรู้ เกิดกิจกรรมในโรงเรียน