Projects

 • ซื้อข้าวสาร 20 กิโลกรัมให้กับ 1 ครอบครัวผู้ยากไร้

  ด้วยสภาวะเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ ทำให้ส่งผลกระทบต่อสภาพสังคมที่เราจะพบเห็นครอบครัว หลายครอบครัวที่ลำบากและต้องเผชิญชีวิตด้วยความยากไร้ ทำให้พบความเป็นอยู่ของเด็กๆเหล่านี้ ค่อนข้างขาดประสิทธิภาพในการดำเนินชีวิต อาหารการกินที่ขาดแคลนต้องเจอภาวะที่อดมื้อกินมื้อทำให้ไม่มีอาหารที่จะช่วยให้ร่างกายและสติปัญญาเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพได้ ทางมูลนิธิสันติสุขจึงจัดทำโครงการเพื่อช่วยซื้อข้าวสาร 20 กิโลกรัม ให้กับ 1 ครอบครัวผู้ยากไร้ ได้มีข้าวกินครบทุกมื้อในแต่ละวัน เพื่อเขาเหล่านี้จะได้เติบโตขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีในสังคม

  Target

  165,000 THB
  Progressing 13%
  87 days left Total Donors 49
 • สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนให้เด็กด้อยโอกาส

  ระดุมทุนเพื่ออุปกรฌ์การเรียนและสื่อการเรียนการสอนให้กับเด็กด้อยโอกาสในศูนย์การเรียนบ้านนาจำนวน 300 คน ให้มีอุปกรณ์พร้อมเรียนหนังสือ

  Target

  280,335 THB
  Progressing 10%
  28 days left Total Donors 72
 • ครัวรักษ์อาหาร เพื่อช่วยเหลือชุมชน ทั้ง 3 ภูมิภาคในประเทศไทย

  ครัวรักษ์อาหาร เป็นครัวชุมชนเพื่อชุมชนที่รับวัตถุดิบอาหารส่วนเกินจากระบบตลาด แต่ยังมีคุณภาพดี สามารถรับประทานได้ แทนที่จะถูกนำไปทิ้ง เรากลับนำมาปรุงสุกใหม่ แล้วนำไปแจกจ่ายให้กับกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบระยะยาวจากโควิด-19 กลุ่มผู้เปราะบาง ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง ในชุมชนรายได้ต่ำ ทั้งนี้ครัวรักษ์อาหารได้ให้ความช่วยเหลือผู้เปราะบางในชุมชนต่างๆ ไปแล้วกว่า 150 ชุมชนทั่วประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมประชากรกว่า 600,000 คน ด้วยปริมาณมื้ออาหารจำนวนกว่า 1.6 ล้านมื้อ โดยโครงการครัวรักษ์อาหารในครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในทั้ง 3 ภูมิภาค ได้แก่ จังหวัดกรุงเทพฯและปริมณฑล ประจวบคีรีขันธ์ และเชียงใหม่ โดยจะมีประชากรผู้ได้รับผลประโยชน์รวมทั้งสิ้น 30,000 คนต่อเดือน และได้รับการสนับสนุนอาหารอย่างน้อย 1 มื้อตลอดโครงการ

  Target

  1,188,000 THB
  Progressing 4%
  13 days left Total Donors 52
 • TaeJai Future Generation Fund

  TaeJai Future Generation Fund to support 4 main societal issues that affect Thai's future generation: (1) Nutrition, (2) Education, (3) Employment, and (4) Mental Health

  Target

  4,000,000 THB
  Progressing 6%
  28 days left Total Donors 43