project เด็กและเยาวชน

โครงการทุนการศึกษาในกรุงเทพมหานครเพื่อผู้ย้ายถิ่นฐานและเยาวชนไทย

โครงการทุนการศึกษาในกรุงเทพมหานครเพื่อผู้ย้ายถิ่นฐานและเยาวชนไทย มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนในครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร และสมุทรปราการ จำนวน 14 ครอบครัว

ระยะเวลาโครงการ 19 พ.ย. 2564 ถึง 28 ก.พ. 2565 พื้นที่ดำเนินโครงการ ระบุพื้นที่: จังหวัดกรุงเทพมหานคร , อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

ยอดบริจาคขณะนี้

96,614 บาท

เป้าหมาย

237,600 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 41%
จำนวนผู้บริจาค 60

สำเร็จแล้ว

ความคืบหน้าโครงการ

มอบทุนการศึกษาแก่เด็กระดับมัธยม 11 คน และมหาวิทยาลัย 2 คน รวมให้ทุน 13 คน

11 สิงหาคม 2022

กิจกรรมมอบทุนการศึกษา และให้อบรมให้รู้เรื่องสมาร์ทโกล แก่ผู้เข้ารับทุนการศึกษา วันที่ 11 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00-16.00 ณ ห้องประชุมโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ผู้เข้าร่วม 17 คน ผู้ได้รับผลประโยชน์ 13 คน เด็กนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้เข้าใจถึงการวางเป้าหมายในชีวิตและในการศึกษา เพื่อให้การใช้เงินทุกการศึกษาอย่างเกิดประโยชน์สูงสูด และ การมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ทำให้เด็กด้อยโอกาสในโครงการได้ ศึกษาต่อ ในระดับมัธยมศีกษา จำนวน 11 คน คนละ 6,000 บาท และระดับมหาวิทยาลัย จำนวน 2 คน คนละ 10,000 บาท

ภาพประกอบ

กิจกรรมสมาร์ทโกล

ผลงานของน้องๆ

ภาพรวมเด็กที่ได้รับทุน

ความประทับใจจากเด็กที่ได้รับทุน

ความประทับใจที่ได้ร่วมกิจกรรมนี้ของหนู คือ หนูได้การสนับสนุนทุนการศึกษาทำให้สามารถศึกษาต่อได้ในปีนี้ และรู้ถึงแนวทางในการวางแผนเรื่องต่างๆในชีวิตอย่างเป็นแบบแผนรอบคอบ ทำให้ตัดสินใจได้ดีขึ้น ได้พบเจอกับเพื่อนใหม่ๆ ได้ประสบการณ์การเป็นผู้นำกลุ่มที่ไม่เคยทำมาก่อนทำให้มีความมั่นใจมากขึ้น และได้ฟังประสบการณ์จากพี่ๆที่เคยได้รับการสนับสนุนทางการศึกษาจนประสบความสำเร็จในชีวิตทำให้หนูได้กำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไปค่ะ
น้องไอซ์ น.ส. กุลภรณ์ เตชูปกรณ์

หนูรู้สึกดีใจที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมSmart Gold หนูมีความสุขมากตลอดทั้งงานหนูได้รู้จักการวางแผนการใช้ชีวิตและหนูก็รู้จักเป้าหมายในชีวิต💖และหนูขอขอบคุณผู้ที่สนับสนุนทุนการศึกษาด้านการเรียนของหนูทำให้หนูตั้งใจเรียนอย่างเต็มที่ขอบคุณค่ะ
น้องเมย์ น.ส.ศศิธรณ์ ใจเที่ยง

อ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

โครงการทุนการศึกษาในกรุงเทพมหานครเพื่อผู้ย้ายถิ่นฐานและเยาวชนไทย มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนในครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร และสมุทรปราการ จำนวน 14 ครอบครัว

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

การศึกษาเป็นสิ่งสำคัญ สำหรับเด็กและเยาวชน   แต่ไม่ใช่เด็กทุกคนที่จะได้รับโอกาสทางการศึกษาในระดับสูง ยังมีอีกหลายครอบครัวที่ประสบปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหาสุขภาพของบุคคลในครอบครัว ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาความยากจน ทำให้ขาดทุนทรัพย์ ที่จะสนับสนุนบุตรในด้านการศึกษา  

เด็กที่ขาดโอกาสทางการศึกษาจะ ส่งผลให้พวกเขาสามารถหางานได้เพียงเฉพาะกลุ่มงานที่มีรายได้น้อย เด็กที่ไม่จบการศึกษาชั้นมัธยมปลาย หรือเทียบเท่าระดับมัธยมปลายนั้น มักมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จต่ำมาก ทั้งยังต้องเผชิญความเสี่ยงต่อการถูกเอารัดเอาเปรียบทางสังคม  ถูกหลอกลวง  และตกเป็นเครื่องมือของผู้ที่หาผลประโยชน์ในทางผิดกฎหมายได้ง่าย

มูลนิธิสร้างสรรค์ชีวิต จึงมีความมุ่งมั่นที่จะเหลือด้านทุนการศึกษาให้เด็กที่ประสบปัญหาและขาดโอกาสได้รับโอกาสทางการศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

6 ปี ที่ผ่านมา โครงการได้ให้ทุนการศึกษาเด็กอย่างต่อเนื่อง จำนวนปีละ  25 ทุน จนถึงปัจจุบันนี้ ทำให้คุณภาพของเด็กได้รับทุนการศึกษาเพิ่มสูงขึ้น เช่น เด็กทุกคนที่ได้รับทุน  ได้เรียนต่อเนื่อง ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นอย่างมาก เพราะพวกได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนสานต่อความฝัน ได้รับการศึกษาต่อเนื่องและไม่ขาดจากการศึกษา    เด็กบางคนที่ประสบปัญหาไำหๆฟผฆฆความยากจน จำเป็นต้องออกจากการศึกาา แต่เมื่อได้รับทุนการศึกษาจากทางโครงการ เด็กที่รับทุนก็สามารถก้าวตามเป้าหมายของเขาที่อยากจะเรียนให้สูงที่สุด

โครงการทุนการศึกษาในกรุงเทพมหานครเพื่อผู้ย้ายถิ่นฐานและเยาวชนไทย เป็นโครงการทุนการศึกษาที่สนับสนุน นักเรียนที่ประสบปัญหา และขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา  ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และสมุทรปราการ   ซึ่งดำเนินการอยู่ภายใต้มูลนิธิสร้างสรรค์ชีวิต โดยเริ่มโครงการตั้งแต่ปี 2014

ทางโครงการเห็นความสำคัญของด้านการศึกษา และเรื่องราวของการศึกษาพื้นฐาน ซึ่งเราพบว่า มีเด็กนักเรียนเป็นจำนวนมากที่ครอบครัว ขาดทุนทรัพย์ ไม่สามารถ ส่งลูกไปเรียนในชั้นการศึกษาในระดับที่สูงได้  จึงมีวัตถุประสงค์ในการเข้าไปช่วยเหลือเด็กๆเหล่านี้ให้เด็กๆได้มีโอกาสทางการศึกษาต่อไป


ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

1. เจ้าหน้าที่ของโครงการ เข้าไปสำรวจในพื้นที่ที่เป้าหมายไว้ เพื่อให้เข้าถึงการดำเนินงานและการช่วยเหลือได้อย่างเต็มที่

2. เยี่ยมเยี่ยน และขออนุญาต ในการ พบปะ พูดคุย กับทางครอบครัวและตัวเด็กนักเรียน คัดสรรค์ เด็กนักเรียนที่มีความประสงค์ จะศึกษาเรียนต่อในระดับชั้น มัธยมศึกษา ต้นและปลาย ปวช ปวส และระดับมหาวิทยาลัย เป็นต้น  

     เกณฑ์การคัดเลือกผู้รับทุน  เป็นเด็กและเยาวชนในครอบครัวผู้มีรายได้น้อย หรือ เป็นบุตรกำพร้าที่บิดามารดาเสียชีวิตหรือถูกทอดทิ้ง เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีและตั้งใจเรียน โดยทางโครงการไม่ได้มุ่งเน้นในการสนับสนุนผู้ที่มีผลการเรียนดี เท่านั้น เนื่องจากผู้ที่มีผลการเรียนดี มักจะมีทุนการศึกษารองรับค่อนข้างมาก  แต่เรามุ่งเน้นสนับสนุนผู้ที่มีความตั้งใจในการศึกษาแม้ว่าระดับผลการเรียนจะอยู่ในระดับปานกลางหรือต่ำ

3. ประสานงานติดต่อทางโรงเรียนและคุณครูประจำชั้นที่เด็กได้เข้าไปเรียน และข้อมูลเบื้องต้นหากนักเรียนต้องการติดต่อกับทางโครงการเพื่อขอความช่วยเหลือในการขอทุนการศึกษากับทางโครงการได้ เช่น การเขียนจดหมายขอทุนการศึกษา ผ่านทางโรงเรียน หรือสามารถติดต่อกับทางโครงการได้โดยตรง

4. ทางโครงการประสานงานติดต่อเพื่อจัดหาทุน

อาจจะใช้เวลาเพราะขึ้นอยู่กับทางโครงการในการติดต่อประสานงานไปยังผู้สนับสนุนต่างๆที่สนใจบริจาคทุนการศึกษามายังทางโครงการโดยผ่านการดำเนินงานและขั้นตอนการบริจาคผ่านมาทางมูลนิธิได้

5. จัดทำประวัติ การเขียนจดหมายขอทุนและถ่ายรูปนักเรียนประกอบการเขียนประวัติในการขอทุนการศึกษา ส่งประวัติติดต่อในการขอทุนศึกษาให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยม ปวช ปวส ถึงระดับชั้น มหาวิทยาลัย

6. เมื่อนักเรียนได้ผู้สนับสนุน ก็จะมีการจัดเตรียมตามขั้นตอน และตรวจสอบจำนวนเงินทุนการศึกษาที่จะมอบให้ เช่นค่าเทอม ค่าเรียนต่างๆ รวมไปถึง อุปกรณ์การเรียน

7. ขั้นตอนสุดท้ายคือการมอบทุน ในแต่ละเทอม ทั้งนี้เราจะกำหนดการมอบทุนและจำนวนเงินที่จะมีการจ่ายเป็นรายเทอม

8. การประเมินและติดตามผลคือ

    1. เป้าหมาย เพื่อมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กที่ด้อยโอกาสด้านการศึกษา โครงการลงพื้นที่สำรวจ เยี่ยมเยี่ยน หมู่บ้าน โรงเรียน พบผู้ปกครอง ทำประวัติ เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองได้ทำข้อตกลงให้การเข้ารับทุนการศึกษา

    2.เมื่อนักเรียนได้รับการคัดเลือก และเข้าร่วมโครงการและรับทุนการศึกษา เราติดตามผลจากทางโรงเรียนและครูผู้ดูแลประจำในการติดตามนักเรียน

     3.ประเมินผล เทอมละ 1 ครั้ง ต่อปี รวมจำนวน 2 ครั้ง เช่นจัดกิจกรรม อบรมความรู้ด้านการศึกษา และสุขภาพชีวิต ตามความเหมาะสม จากทางผู้มีความเชี่ยวชาญที่ทางโครงการจัดสรร

    4. สรุปและประเมินผลรวม ทุกกิจกรรม ผลการเรียน จากทางโรงเรียน เยี่ยมเยี่ยนประจำปี ที่โรงเรียนและครอบครัวของเด็ก


ผู้รับผิดชอบโครงการ

นางสาวลักษณา  เสาวรส

มูลนิธิสร้างสรรค์ชีวิต 

มอบทุนการศึกษาแก่เด็กระดับมัธยม 11 คน และมหาวิทยาลัย 2 คน รวมให้ทุน 13 คน

11 สิงหาคม 2022

กิจกรรมมอบทุนการศึกษา และให้อบรมให้รู้เรื่องสมาร์ทโกล แก่ผู้เข้ารับทุนการศึกษา วันที่ 11 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00-16.00 ณ ห้องประชุมโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ผู้เข้าร่วม 17 คน ผู้ได้รับผลประโยชน์ 13 คน เด็กนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้เข้าใจถึงการวางเป้าหมายในชีวิตและในการศึกษา เพื่อให้การใช้เงินทุกการศึกษาอย่างเกิดประโยชน์สูงสูด และ การมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ทำให้เด็กด้อยโอกาสในโครงการได้ ศึกษาต่อ ในระดับมัธยมศีกษา จำนวน 11 คน คนละ 6,000 บาท และระดับมหาวิทยาลัย จำนวน 2 คน คนละ 10,000 บาท

ภาพประกอบ

กิจกรรมสมาร์ทโกล

ผลงานของน้องๆ

ภาพรวมเด็กที่ได้รับทุน

ความประทับใจจากเด็กที่ได้รับทุน

ความประทับใจที่ได้ร่วมกิจกรรมนี้ของหนู คือ หนูได้การสนับสนุนทุนการศึกษาทำให้สามารถศึกษาต่อได้ในปีนี้ และรู้ถึงแนวทางในการวางแผนเรื่องต่างๆในชีวิตอย่างเป็นแบบแผนรอบคอบ ทำให้ตัดสินใจได้ดีขึ้น ได้พบเจอกับเพื่อนใหม่ๆ ได้ประสบการณ์การเป็นผู้นำกลุ่มที่ไม่เคยทำมาก่อนทำให้มีความมั่นใจมากขึ้น และได้ฟังประสบการณ์จากพี่ๆที่เคยได้รับการสนับสนุนทางการศึกษาจนประสบความสำเร็จในชีวิตทำให้หนูได้กำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไปค่ะ
น้องไอซ์ น.ส. กุลภรณ์ เตชูปกรณ์

หนูรู้สึกดีใจที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมSmart Gold หนูมีความสุขมากตลอดทั้งงานหนูได้รู้จักการวางแผนการใช้ชีวิตและหนูก็รู้จักเป้าหมายในชีวิต💖และหนูขอขอบคุณผู้ที่สนับสนุนทุนการศึกษาด้านการเรียนของหนูทำให้หนูตั้งใจเรียนอย่างเต็มที่ขอบคุณค่ะ
น้องเมย์ น.ส.ศศิธรณ์ ใจเที่ยง

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ทุนการศึกษาสำหรับเด็ก ระดับชั้นประถมและมัธยมศึกษา คนละ 12,000 บาทต่อปี (เทอมละ 6,000)บาท โดยจำแนกเป็นค่าใช้จ่ายในสถานศึกษา เทอมละ 3,000 บาท ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเดินทางและค่าอาหาร เทอมละ 3,000 บาท 11 คน 132,000.00
2 ทุนการศึกษาสำหรับเด็ก ระดับชั้นอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย 20,000 บาทต่อปี (เทอมละ 10,000)บาท โดยจำแนกเป็นค่าใช้จ่ายในสถานศึกษา เทอมละ 7,000 บาท ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเดินทางและค่าอาหาร เทอมละ 3,000 บาท 3 คน 60,000.00
3 กิจกรรมเพื่อการพัฒนาและการสนับสนุน เป็นการจัดค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน 2 วัน 1 คืน เพื่อเสริมและพัฒนาศักภาพทางการศึกษาและทักษะในการดำเนินชีวิต แก่ผู้รับทุนจำนวน 14 คน 1 ครั้ง 24,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
216,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
21,600.00

ยอดระดมทุน
237,600.00