project การศึกษา เด็กและเยาวชน

หอพักเพื่อเด็กในพื้นที่ห่างไกล

สร้างหอพัก 3 โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลขจัดอุปสรรคการเข้าถึงการศึกษา ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านป่าตึง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย,โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม ห้องเรียนบ้านแม่สุรินน้อย และ โรงเรียนบ้านอุมดาเหนือ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน พร้อมตั้งศูนย์จักรยานยืมคืนให้เด็กบ้านไกลปั่นไปโรงเรียน

ระยะเวลาโครงการ 5 เดือน พื้นที่ดำเนินโครงการ แม่ฮ่องสอน เชียงราย สระแก้ว

ยอดบริจาคขณะนี้

1,175,835 บาท

เป้าหมาย

1,190,200 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 99%
จำนวนผู้บริจาค 241

สำเร็จแล้ว

ความคืบหน้าโครงการ

เด็กนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล 150 คน มีจักรยานใช้

31 กรกฎาคม 2021

วันที่ 21-22 ธันวาคม 2563 ทางมูลนิธิไอแคร์ประเทศไทย ได้มอบจักรยาน จำนวน 50 คัน ให้กับโรงเรียนดอยเวียงผาและโรงเรียนบ้านป่าตึง จ.เชียงราย

วันที่ 20-23 ธันวาคม 2563 ทางมูลนิธิไอแคร์ประเทศไทย ได้มอบจักรยาน จำนวน 50 คัน ให้กับโรงเรียนห้องเรียนแม่คงคา,แม่สุรินน้อย,แม่กองแปและห้วยไม้ซาง จ.แม่ฮ่องสอน รวมทั้งยังได้มอบผ้าห่มให้กับน้องๆที่โรงเรียนเหล่านี้ด้วย

วันที่ 15-16 มีนาคม 2564 ทางมูลนิธิไอแคร์ประเทศไทย ได้มอบจักรยาน จำนวน 50 คัน ให้กับโรงเรียนไทยสามัคคี จังหวัดสระแก้ว และโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์

ทางทีมงานได้จัดหารถจักรยานเพื่อที่จะให้น้องๆที่อยู่ไกลจากโรงเรียนเดินทางได้สะดวกขึ้น ไม่ต้องเสียเวลาและพลังงานมากนัก ซึ่งทำให้น้องๆได้มีเวลา มีสมาธิในการเรียนหนังสือ นำมาซึ่งผลการเรียนที่ดีขึ้น

ความประทับใจจากน้องๆ
ภาพประกอบ

เด็กๆ มีความสุขที่ได้รับจักรยาน เพื่อใช้งานและออกกำลังกาย

แก๊งค์จักรยานเด็กนักเรียน

อ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

โครงการ “SING FOR CHARITY 2020’ เป็นการรวมตัวของเพื่อนศิษย์จุฬาฯ  ปี 2515 เพื่อนนักเรียนอัสสัมชัญ รุ่น 86 (2512-2514)  เพื่อนๆ วิศวะจุฬา รุ่น 56 (วศ.2515) และบริษัท ลีฟวิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด ที่จัดเป็น ปีที่ 5 ติดต่อกัน ที่วันนี้แม้เราจะอยู่ในวัยเกษียณทำงาน แต่เราจะไม่หยุดทำงานเพื่อพัฒนาสังคม ด้วยการจัดกิจกรรมระดมทุนสร้างหอพักในโรงเรียนบนพื้นที่ห่างไกล พร้อมจัดซื้ออุปกรณ์ในการเดินทางไปโรงเรียน เช่น จักรยาน  และหากระดมทุนได้มากกว่าเป้าหมายจะนำเงินไปจัดซื้อหนังสือ , อุปกรณ์ในการเรียน ฯลฯ เพื่อช่วยนักเรียนด้อยโอกาสทางการศึกษาใน เชียงราย , เชียงใหม่ , สระแก้ว , แม่ฮองสอน

ภาพประกอบ : ทางไปโรงเรียนฤดูฝน

กลุ่มเรา จึงทำงานร่วมกับมูลนิธิ I CARE THAILAND ซึ่งเป็นมูลนิธิที่ช่วยเหลือเด็กในประเทศไทย และพบว่า เด็กในพื้นที่ห่างไกลไม่ค่อยมีโอกาสได้เรียนหนังสือเหมือนเด็กในกรุงเทพ หรือ จังหวัดใหญ่ๆ  เพราะครอบครัวอาศัยอยู่บนดอยสูง ทำไร่เลื่อนลอย  แต่ละวันเด็กที่ต้องการไปโรงเรียนจำเป็นต้องเดินเท้าขึ้นลงดอยเป็นเวลากว่าหลายชั่วโมง ร่างกายที่เหนื่อยล้า ส่งผลต่อการเรียนหนังสือ

เราเห็นว่าการที่จะให้ชีวิตเหล่านี้มีคุณภาพที่ดีขึ้น การศึกษาเป็นกุญแจสำคัญที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ถาวร เราจึงตั้งเป้าหมาย คือ ลดอุปสรรคในการเดินทาง 3 แห่ง และจัดทำจักรยานยืมคืนใน 3 พื้นที่ให้ไปเรียนได้สะดวกขึ้น

สร้างและปรับปรุงหอพัก 3 แห่ง ประกอบด้วย

1.โรงเรียนบ้านป่าตึง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย : ปรับปรุงอาคารที่มีอยู่ที่ใช้เป็นหอพักนักเรียน พร้อมจัดหาอุปกรณ์เครื่องนอนตู้เสื้อผ้ารองรับนักเรียนอีก 10 คน

2.โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม ห้องเรียนบ้านแม่สุรินน้อย จ.แม่ฮ่องสอน : สถานะภาพเด็กนักเรียนต้องเดินระยะทาง 3-8 กิโลเมตรข้ามภูเขาลูกใหญ่ เพื่อไปกลับ 

3.โรงเรียนบ้านอุมดาเหนือ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 


ภาพประกอบ : ตัวอย่างหอพักของมูลนิธิ ICareThailand

โครงการจักรยานยืมคืน3 พื้นที่ เพื่อเด็กนักเรียนที่ไม่สามารถมาใช้หอพักได้เนื่องจากมีที่พักและแหล่งปัจจัยจำกัด เฉลี่ยคันละ 2,100 บาท มอบให้  ประกอบด้วย

1.โรงเรียนดอยเวียงผาพิทยาคม อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย จำนวน 15  คัน

2.โรงเรียนบ้านแม่สุริน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่อนสอน จำนวน 70 คัน

3.โรงเรียนซับม่วงวิทยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว จำนวน 35 คัน


ภาพประกอบ : จักรยานที่เคยส่งมอบในพื้นที่อื่นๆ เพื่อให้เด็กได้ไปโรงเรียน

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

 1. จัดกิจกรรม เช่นร้องเพลง ทำคลิปร้องเพลงและขอให้ช่วยร่วมบริจาค
 2. วาดรูปเพื่อประมูลขาย
 3. จัดกิจกรรมอื่นๆ เพื่อหาเงินบริจาค
 4. มอบเงินที่ระดมทุนได้ พร้อมจัดสร้าง
 5. ส่งมอบหอพักและจักรยาน

ประโยชน์ของโครงการ

 • ให้เพื่อนๆ มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา
 • ให้เด็กด้อยโอกาสได้มีโอกาสทางการศึกษามากขึ้น
 • เป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐ
 • เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยเฉพาะผู้เกษียณอายุ

เจ้าของโครงการ

เพื่อนๆ CU15 , (เพื่อนจุฬาฯ เข้าปี 2515)

เพื่อนนักเรียนอัสสัมชัญ รุ่น 86 (2512-2514)

เพื่อนๆ วิศวะจุฬา รุ่น 56 (วศ.2515) 

พนักงานบริษัท ลีฟวิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด  


ภาคี


ICareThailand foundation


ปรับปรุงหอพักโรงเรียนบ้านป่าตึง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

6 กรกฎาคม 2021

วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2564 ทางมูลนิธิไอแคร์ประเทศไทย ได้พาอาสาสมัคร จำนวนกว่าสิบท่าน เพื่อทำการปรับปรุงหอพักที่โรงเรียนบ้านป่าตึง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

ทางมูลนิธิไอแคร์ได้สร้างหอพักนี้เมื่อปี 2559 ปัจจุบันเป็นเวลาห้าปี อาคารก็ดูทรุดโทรมตามกาลเวลา รวมไปถึงอุปกรณ์ เฟอร์นิเจอร์ต่างๆที่อยู่ในหอพักนี้ ทางทีมงานจึงทำการปรับปรุงหอพักนี้โดยการ:

 • ทาสีทั้งภายในและภายนอก
 • เปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์, เตียงนอน และเครื่องนอนทั้งหมด ซึ่งทำให้มีมาตรฐานทางด้านสุขอนามัยที่ดีขึ้น
 • เปลี่ยนอุปกรณ์ในการทำครัว เพิ่มโต๊ะและเก้าอี้ทานอาหาร
 • ติดตั้งเครื่องกรองน้ำ 

การปรับปรุงหอพัก มีเด็กนักเรียนประมาณ 100 คน และครู 8 คน ได้มีสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่ สะอาด มีสุขอนามัยที่ดี และยังเปิดโอกาสให้กับเด็กนักเรียนและสร้างแรงบันดาลใจที่จะให้บุตร หลานเข้ามาเรียนในโรงเรียนที่มีมาตรฐานความเป็นอยู่ที่ดีและปลอดภัย 

ความประทับใจจากครูและนักเรียน

นางสาวขวัญจิตร ไชยมงคล
ครูผู้ดูแลหอพักโรงเรียนบ้านป่าตึง

ด.ญ. สุทธิดา เหมาะมื่อ
เด็กนักเรียน

ด.ช. พลพล แลง
เด็กนักเรียน

ภาพประกอบ

ห้องพักเด็กหญิงและเด็กชาย ที่ได้รับการปรับปรุงแล้ว โดยทำการเปลี่ยนเตียงนอน ที่นอน หมอน ผ้าปูเตียง ผ้าห่มให้กับน้องๆ ที่อยู่ในหอพักทุกคน รวมทั้งตู้เสื้อผ้า

อาสาสมัคร รวมทั้งครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าตึง ร่วมมือร่วมใจกันทาสีทั้งภายนอกและภายในอาคารหอพัก

เราได้ทำการเปลี่ยนตู้กับข้าว และเพิ่มโต๊ะทานข้าว และเก้าอี้เพื่อให้น้องๆ ได้นั่งทานกันครับ

ทางทีมงานได้ติดตั้งเครื่องกรองน้ำด้วยครับ

เด็กนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล 150 คน มีจักรยานใช้

31 กรกฎาคม 2021

วันที่ 21-22 ธันวาคม 2563 ทางมูลนิธิไอแคร์ประเทศไทย ได้มอบจักรยาน จำนวน 50 คัน ให้กับโรงเรียนดอยเวียงผาและโรงเรียนบ้านป่าตึง จ.เชียงราย

วันที่ 20-23 ธันวาคม 2563 ทางมูลนิธิไอแคร์ประเทศไทย ได้มอบจักรยาน จำนวน 50 คัน ให้กับโรงเรียนห้องเรียนแม่คงคา,แม่สุรินน้อย,แม่กองแปและห้วยไม้ซาง จ.แม่ฮ่องสอน รวมทั้งยังได้มอบผ้าห่มให้กับน้องๆที่โรงเรียนเหล่านี้ด้วย

วันที่ 15-16 มีนาคม 2564 ทางมูลนิธิไอแคร์ประเทศไทย ได้มอบจักรยาน จำนวน 50 คัน ให้กับโรงเรียนไทยสามัคคี จังหวัดสระแก้ว และโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์

ทางทีมงานได้จัดหารถจักรยานเพื่อที่จะให้น้องๆที่อยู่ไกลจากโรงเรียนเดินทางได้สะดวกขึ้น ไม่ต้องเสียเวลาและพลังงานมากนัก ซึ่งทำให้น้องๆได้มีเวลา มีสมาธิในการเรียนหนังสือ นำมาซึ่งผลการเรียนที่ดีขึ้น

ความประทับใจจากน้องๆ
ภาพประกอบ

เด็กๆ มีความสุขที่ได้รับจักรยาน เพื่อใช้งานและออกกำลังกาย

แก๊งค์จักรยานเด็กนักเรียน

แผนการใช้เงิน


รายการจำนวน บาท
1.ก่อสร้างหอพักนักเรียนใหม่ โรงเรียนบ้านแม่สุรินน้อย ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ขนาด 12x8 เมตร สำหรับเด็ก 16 คน 1 หลัง350,000
2.หอพักนักเรียน โรงเรียนบ้านอุมดาเหนือ อ. สบเมย จ.แม่ฮ่อนสอน 1 หลัง300,000
3.ปรับหอพักนักเรียน โรงเรียนบ้านป่าตึง เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย  อาทิ เปลี่ยนฝ้าเพดาน ประตู และหน้าต่างใหม่ ซื้อเตียง 2 ชั้นพร้อมที่นอนเพื่อรองรับนักเรียนประมาณ 30 คน1 หลัง180,000
4.จักรยาน เฉลี่ยคันละ 2,100 บาท120 คัน252,000 
5.ค่าดำเนินงานเทใจดอทคอม 10%
(ค่าระบบออนไลน์ ต้นทุนค่าธรรมเนียมธนาคารและ payment gateway ค่าคัดกรองโครงการ ตรวจสอบ ติดตาม วัดผล และรายงานความคืบหน้า)

108,200
รวม
1,190,200