project การศึกษา เด็กและเยาวชน

ให้ไปต่อ (ปี2) เพื่อเด็ก 630 คนเรียนจบมัธยมต้น

มูลนิธิยุวพัฒน์และ Thai Young Philanthropist Network (TYPN) ชวนผู้ใหญ่ใจดีร่วมบริจาคทุนการศึกษาในระดับมัธยมต้นแก่เด็กขาดโอกาส 630 คน ช่วยพวกเขา “ให้ไปต่อ” สร้างอนาคตที่ดีและเป็นกำลังสำคัญของครอบครัวและประเทศต่อไป

ระยะเวลาโครงการ 2 ปี พื้นที่ดำเนินโครงการ ทั่วประเทศ

ยอดบริจาคขณะนี้

6,615,000 บาท

เป้าหมาย

6,615,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 100%
จำนวนผู้บริจาค 1,159

สำเร็จแล้ว

ความคืบหน้าโครงการ

ความประทับใจจากนักเรียนที่ได้รับทุนบางส่วน

21 ธันวาคม 2021

จากโครงการ “ให้ไปต่อ... เพื่อทุนการศึกษาเด็กขาดโอกาส 410 คน ด้วยเงินบริจาคที่มากกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ 410 คน ทำให้มูลนิธิยุวพัฒน์ สามารถส่งน้องเรียนได้มากถึง 530 คน จาก 64 โรงเรียน (ในปีที่ 1) จึงเป็นจุดเริ่มต้นให้เกิดโครงการให้ไปต่อ (ปี2) เพื่อเด็ก 630 คน ได้เรียนหนังสือจนจบมัธยมศึกษาตอนต้น

ความประทับใจากน้องๆ นักเรียนทุนบางส่วน
อ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

ให้ไปต่อขอช่วยเด็กยากจนเพิ่มอีก 100 คน (20 คนในเชียงราย และ 80 คนในเชียงใหม่) ซึ่งเป็นสองจังหวัดที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างหนักจากการเริ่มระบาดของโคโรน่าไวรัส (COVID-19) รอบใหม่ เพื่อให้เด็กๆมีโอกาสได้เรียนจบ ม.3 โดยไม่ติดข้อจำกัดทางการเงิน

ให้....ทุนการศึกษา

ไป... ยังน้องๆ ที่ขาดโอกาส

ต่อ... อนาคตที่สดใส

เพราะ ...การศึกษาคงเป็นเส้นทางสร้างอนาคตได้ดีที่สุด

จากการระดมทุนในโครงการ “ให้ไปต่อ” ในปี 2562 ... วันนี้น้อง 530 คนได้รับทุนการศึกษาปี 2563 เพื่อเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เทอม 2 และ มัธยมศึกษาปีที่ 2 เทอม 1 แล้ว ทว่าสถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจที่ฝืดเคืองและการเผชิญกับปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 ในปีนี้ ทำให้มีคนตกงานจำนวนมาก ขาดรายได้ และประกอบกันน้องๆเหล่านี้อยู่ในครอบครัวที่มีรายได้ครัวเรือนเฉลี่ยน้อยกว่า 3,000 บาทต่อคน/เดือน การไปต่อของเด็กน้อยช่างยากเย็นเสียเหลือเกิน เราจึงอยากชวนทุกคนมาช่วยให้ ความมั่นใจว่าพวกเขาจะมีโอกาสได้เรียนต่อจนจบมัธยมศึกษาตอนต้น

และหากเขาไม่ได้ไปต่อ สิ่งที่จะเกิดขึ้น...

เด็กอาจจะต้องออกจากโรงเรียนเพื่อมาทำงานหาเลี้ยงตนเองและครอบครัว...

เด็กอาจจะต้องเข้าสู่ภาคแรงงานตั้งแต่อายุยังน้อย ขาดโอกาสในการศึกษาเล่าเรียน...

เด็กอาจจะต้องขาดโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของตนเองไปสู่การเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ...

น้องๆเหลืออีกเพียงสามเทอมก็จะเรียนจบมัธยมต้นแล้ว เราจึงอยากชวนทุกคนมาส่งน้องๆให้ไปต่อจนถึงฝั่ง ด้วยการมอบทุนการศึกษา 10,500 บาทต่อคน (3,500 บาทต่อเทอม) เพื่อให้มั่นใจว่าน้องๆมีเงินสนับสนุนจนเรียนจบ ม.3 ได้

ด้วยความมุ่งมั่นว่า ไม่ควรมีเด็กคนไหนตกรอบจากการศึกษา....


มูลนิธิยุวพัฒน์มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยเหลือเยาวชนขาดโอกาสด้านการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ก่อตั้งในปี 2536 และเริ่มมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องให้กับเยาวชนได้เรียนต่อจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปัจจุบันมีนักเรียนที่อยู่ในความดูแล 9,313  คน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563) 

รายละเอียดนักเรียนทุน 64 โรงเรียนทั่วประเทศ


ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

  1. เงินที่ระดมได้ทั้งหมดมอบเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กขาดโอกาสภายใต้การดูแลและบริหารจัดการโดยมูลนิธิยุวพัฒน์ ทุนการศึกษา 10,500 บาท ให้เด็ก 1 คนได้ไปต่อ ชั้นมัธยม 2 เทอม 2 และ ชั้นมัธยม 3 เทอม 1 และ 2 (ทุนการศึกษา 3,500 บาท/ เทอม)
  2. จำนวนนักเรียนที่ช่วยเหลือ 530 คน ในโรงเรียภาคีเครือข่ายร้อยพลังการศึกษา 64 โรงเรียน ใน 28 จังหวัด
  3. เกณฑ์การคัดเลือกเบื้องต้น คือ ทางครอบครัวต้องสนับสนุนให้เด็กเรียนต่อจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน และครอบครัวของเด็กนักเรียนมีฐานะยากจนโดยวัดจากรายได้ครัวเรือนเฉลี่ยน้อยกว่า 3,000 บาทต่อคน/เดือน ทั้งนี้ มูลนิธิอ้างอิงเกณฑ์การคัดกรองคะแนนความยากจนของสถาบันวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (วสศ.) ความคืบหน้าของน้องๆ ที่ได้รับทุนไปแล้วในปีนี้ จำนวน 530 คน 
  4.  หากระหว่างที่รับทุน มีนักเรียนคนไหนที่สละสิทธิ์ก่อนจบ ม.3 มูลนิธิฯ จะคัดเลือกเลือกนักเรียนอื่นให้รับทุนแทน

ประโยชน์ของโครงการ

  1. ช่วยเหลือเด็กขาดโอกาสให้ยังคงอยู่ในระบบการศึกษาและได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  2. ช่วยให้พวกเขาได้หลุดพ้นจากวงจรความยากจนและเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาในรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไป
  3. เด็กๆ ได้ต่อยอดทักษะ กลายเป็นพลเมืองคุณภาพเพื่อเป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไป

เจ้าของโครงการ


ความประทับใจจากนักเรียนที่ได้รับทุนบางส่วน

21 ธันวาคม 2021

จากโครงการ “ให้ไปต่อ... เพื่อทุนการศึกษาเด็กขาดโอกาส 410 คน ด้วยเงินบริจาคที่มากกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ 410 คน ทำให้มูลนิธิยุวพัฒน์ สามารถส่งน้องเรียนได้มากถึง 530 คน จาก 64 โรงเรียน (ในปีที่ 1) จึงเป็นจุดเริ่มต้นให้เกิดโครงการให้ไปต่อ (ปี2) เพื่อเด็ก 630 คน ได้เรียนหนังสือจนจบมัธยมศึกษาตอนต้น

ความประทับใจากน้องๆ นักเรียนทุนบางส่วน
ไม่มีข้อมูล