project เด็กและเยาวชน

Happy roof for happy kids ช่วยกันสร้าง ช่วยกันซ่อม ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน

ช่วยซ่อมแซม และปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนคลองจั่น ซึ่งเป็นอาคารชั้นเดียว โดยการเปลี่ยนหลังคา ฝ้าเพดาน ซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดผุพัง และทาสีอาคาร ให้มีความแข็งแรงเสริมความสะดวกปลอดภัยและถูกสุขอนามัย ให้เกิดความคงทน แข็งแรง และปลอดภัยต่อเด็ก ผู้ปกครอง นักศึกษาและเจ้าหน้าที่

ระยะเวลาโครงการ 01 เม.ย. 2565 ถึง 31 ส.ค. 2565 พื้นที่ดำเนินโครงการ ทั่วประเทศ

ยอดบริจาคขณะนี้

31,348 บาท

เป้าหมาย

440,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 7%
จำนวนผู้บริจาค 78

สำเร็จแล้ว

ความคืบหน้าโครงการ

จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติปี 2566 ณ ศูนย์ปฏิบัติการสังคมสงเคราะห์คลองจั่น ให้เด็กๆ 60 คน

11 เมษายน 2023

กิจกรรม Happy roof for happy kids ตั้งต้นเป็นกิจกรรมเพื่อนำไปปรับปรุงอาคาร สถานที่ ตามที่กำหนดไว้ แต่เนื่องจากยอดเงินบริจาคไม่เพียงพอตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ จึงได้เปลี่ยนโครงการเพื่อนำเงินบริจาคมาซื้ออาหาร ขนม เครื่องดื่มและอุปกรณ์ที่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการมอบให้เด็กๆ ในโครงการเนื่องใน วันเด็กแห่งชาติปี 2566 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566 ณ ศูนย์ปฏิบัติการสังคมสงเคราะห์คลองจั่น คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมและจำนวนผู้ได้รับประโยชน์ 100 คน

สิ่งที่ได้รับจากการทำโครงการ เด็กนักเรียนได้รับอุปกรณ์การเรียน ของเล่นที่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการ ที่เป็นประโยชน์ต่อเด็กนักเรียน และกิจกรรมที่คุณครูจัดขึ้นในวันเด็กแห่งชาติ เช่น กิจกรรมระบายสี เพ้นท์หน้าและล้วงไหจับของรางวัล เด็กนักเรียนได้รับความสนุกสนานและความสุขจากกิจกรรมที่จัดขึ้น ซึ่งเกิดจาก เงินบริจาคจากทางเทใจดอทคอม ทางศูนย์ปฏิบัติการสังคมสงเคราะห์คลองจั่น คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้นำเงินส่วนนี้มาจัดกิจกรรมให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

ความประทับใจจากเด็กๆที่ร่วมกิจกรรม

ภาพประกอบ

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทำโครงการ

กลุ่มที่ได้รับประโยชน์จำนวนที่ได้ประโยชน์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
เด็กนักเรียนประจำศูนย์ปฏิบัติการสงเคราะห์คลองจั่น60 คนเด็กนักเรียนสนุกสนานจากการทำกิจกรรม และได้รับของที่คุณครูจัดเตรียมไว้ให้

แผนการใช้เงินโครงการ

รายการจำนวนจำนวนเงิน

1. จัดซื้อของเพื่อมอบให้แก่นักยน ประกอบด้วย

 • บล็อกตัวเลข 50 ชิ้น

 • เครื่องดนตรีระนาดเด็ก 50 ชิ้น

 • จิ๊กซอไม้ภาพสัตว์ 100 ชิ้น

 • สติกเกอร์/สติกเกอร์แทททู 50 ชิ้น


250 ชิ้น


18,213 บาท

2. ค่าอาหารในวันทำกิจกรรม
ประกอบด้วย

 • ข้าวสวย/ไข่พะโล้/ขนมจีนน้ำยา 7,000 บาท
 • ส้ม 1 ลัง 1,330 บาท
 • ไอศกรีม 1 ถัง 1,670 บาท


10,000 บาท

รวม
28,213 บาท
อ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

เนื่องจากศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ในศูนย์ปฏิบัติการสังคมสงเคราะห์คลองจั่น เป็นอาคารที่ก่อสร้างมานานกว่า 50 ปี อาคารจึงมีสภาพเก่า หลังคาอาคารมีรอยรั่ว เวลาฝนตกน้ำฝนจะรั่วไหลจากหลังคาลงมานองภายในอาคารสร้างความเสียหายแก่ห้องพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน และห้องสำนักงาน ฝ้าเพดานทุกห้องภายในอาคารถูกน้ำฝนรั่วซึมเริ่มผุพังและมีทีท่าว่าจะร่วงหล่นลงมาหลายแห่ง (บางแห่งร่วงลงมาแล้ว จึงได้ดำเนินการรื้อออกไปก่อนบางส่วนเพื่อความปลอดภัย) รวมทั้งมีร่องรอยของเชื้อราที่เกิดจากความชื้นจากน้ำฝนรั่วหลายแห่ง นอกจากนั้น ยังมีผนังอาคารหลายแห่งเกิดรอยร้าวกะเทาะเนื่องจากความเก่าของปูน ซึ่งสภาพอาคารดังกล่าว นอกจากจะเป็นสภาพแวดล้อมและบรรยากาศไม่เอื้อสำหรับการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนแล้ว ยังอาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยกับ เด็กเล็ก นักศึกษา ผู้ที่มาติดต่อ ชาวชุมชนคลองจั่น รวมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้ ดังนั้น จึงควรมีการซ่อมแซมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสังคมสงเคราะห์คลองจั่น ให้มีสภาพที่ดี มีความปลอดภัย และสร้างความไว้วางใจกับผู้ปกครองและผู้ที่มาติดต่อ

จึงเกิดโครงการ Happy roof for happy kids : ช่วยกันสร้างช่วยกันซ่อม ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน เป็นการระดมทุนเพื่อซ่อมแซมอาคารมีความคงทน แข็งแรง และปลอดภัย


ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

 1. ตรวจสอบความมั่นคง ออกแบบปรับปรุง และประเมินราคากลางโดยสถาปนิก
 2. เสนอขออนุมัติโครงการ และจัดหาแหล่งทุนในการปรับปรุงก่อสร้าง
 3. แต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินการจัดซื้อ และตรวจรับตามระเบียนราชการ
 4. ติดตามผลการใช้อาคารหลังสถานที่หลังการปรับปรุง

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ศูนย์ปฏิบัติการสังคมสงเคราะห์คลองจั่น

ศูนย์ปฏิบัติการสังคมสงเคราะห์คลองจั่น เป็นหน่วยงานในสังกัดคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัย ดำเนินการในรูปของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน รับเด็กอายุ 2-5 ขวบ ประมาณภาคการศึกษาละ 90 คน ซึ่งการดำเนินงานที่ผ่านมาศูนย์ปฏิบัติการสังคมสงเคราะห์คลองจั่น สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนได้เป็นอย่างดี และได้รับความนิยมจากคนในชุมชนเป็นอย่างมากในการส่งบุตรหลานเข้ามาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า 50 ปี

ตั้งอยู่ที่ ถนนนวมินทร์ ซอย 8 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ มีอาคารชั้นเดียว 3 หลัง มีพื้นที่ใช้สอยรวม 1,173 ตารางเมตร และมีพื้นที่ในส่วนของมีสนามเด็กเล่นอีก จำนวน 558 ตารางเมตร

จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติปี 2566 ณ ศูนย์ปฏิบัติการสังคมสงเคราะห์คลองจั่น ให้เด็กๆ 60 คน

11 เมษายน 2023

กิจกรรม Happy roof for happy kids ตั้งต้นเป็นกิจกรรมเพื่อนำไปปรับปรุงอาคาร สถานที่ ตามที่กำหนดไว้ แต่เนื่องจากยอดเงินบริจาคไม่เพียงพอตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ จึงได้เปลี่ยนโครงการเพื่อนำเงินบริจาคมาซื้ออาหาร ขนม เครื่องดื่มและอุปกรณ์ที่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการมอบให้เด็กๆ ในโครงการเนื่องใน วันเด็กแห่งชาติปี 2566 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566 ณ ศูนย์ปฏิบัติการสังคมสงเคราะห์คลองจั่น คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมและจำนวนผู้ได้รับประโยชน์ 100 คน

สิ่งที่ได้รับจากการทำโครงการ เด็กนักเรียนได้รับอุปกรณ์การเรียน ของเล่นที่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการ ที่เป็นประโยชน์ต่อเด็กนักเรียน และกิจกรรมที่คุณครูจัดขึ้นในวันเด็กแห่งชาติ เช่น กิจกรรมระบายสี เพ้นท์หน้าและล้วงไหจับของรางวัล เด็กนักเรียนได้รับความสนุกสนานและความสุขจากกิจกรรมที่จัดขึ้น ซึ่งเกิดจาก เงินบริจาคจากทางเทใจดอทคอม ทางศูนย์ปฏิบัติการสังคมสงเคราะห์คลองจั่น คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้นำเงินส่วนนี้มาจัดกิจกรรมให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

ความประทับใจจากเด็กๆที่ร่วมกิจกรรม

ภาพประกอบ

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทำโครงการ

กลุ่มที่ได้รับประโยชน์จำนวนที่ได้ประโยชน์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
เด็กนักเรียนประจำศูนย์ปฏิบัติการสงเคราะห์คลองจั่น60 คนเด็กนักเรียนสนุกสนานจากการทำกิจกรรม และได้รับของที่คุณครูจัดเตรียมไว้ให้

แผนการใช้เงินโครงการ

รายการจำนวนจำนวนเงิน

1. จัดซื้อของเพื่อมอบให้แก่นักยน ประกอบด้วย

 • บล็อกตัวเลข 50 ชิ้น

 • เครื่องดนตรีระนาดเด็ก 50 ชิ้น

 • จิ๊กซอไม้ภาพสัตว์ 100 ชิ้น

 • สติกเกอร์/สติกเกอร์แทททู 50 ชิ้น


250 ชิ้น


18,213 บาท

2. ค่าอาหารในวันทำกิจกรรม
ประกอบด้วย

 • ข้าวสวย/ไข่พะโล้/ขนมจีนน้ำยา 7,000 บาท
 • ส้ม 1 ลัง 1,330 บาท
 • ไอศกรีม 1 ถัง 1,670 บาท


10,000 บาท

รวม
28,213 บาท

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 การซ่อมแซมอาคาร 1 หลัง (ห้องพยาบาล , ห้องครัว และห้องน้ำ) -โครงสร้างหลังคา ฝ้าและเพดาน 1 หลัง 300,000.00
2 สุขภัณฑ์ห้องน้ำ 6 ห้อง 50,000.00
3 ประตูและหน้าต่างของอาคาร 18 บาน 30,000.00
4 การทาสีภายในและนอกอาคาร 1 อาคาร 20,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
400,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
40,000.00

ยอดระดมทุน
440,000.00