เปลี่ยนผู้ป่วยเด็กหัวใจพิการ
แต่กำเนิด เป็นฮีโร่สุขภาพดี

มูลนิธิโรงพยาบาลเด็กชวนมอบโอกาสให้เด็ก
ที่หัวใจพิการแต่กำเนิด 20 คน ได้เข้ารับผ่าตัด
เปลี่ยนลิ้นหัวใจทางสายสวน

ฮีโร่คนใหม่ หัวใจแข็งแรง Heart Heroes
ที่โรงพยาบาลเด็ก เรามีผู้ป่วยเด็กจำนวน 20 ชีวิต ที่ป่วยด้วยโรคลิ้นหัวใจพัลโมนารีรั่ว

เงินเพียงเล็กน้อยของท่าน สามารถยืดอายุการเต้นของหัวใจ ให้กับชีวิตน้อยๆ ได้

ที่โรงพยาบาลเด็ก เรามีผู้ป่วยเด็กจำนวน 20 ชีวิต ที่ป่วยด้วยโรคลิ้นหัวใจพัลโมนารีรั่ว กำลังรอเข้ารับ การเปลี่ยนลิ้นหัวใจทางสายสวน ซึ่งปลอดภัยและมีความเสี่ยงต่ำกว่าการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจแบบเดิมที่ต้องผ่าตัดทางช่องอก

การผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ

รักษาด้วยวิธีเดิม ผ่าตัดเปิดช่องอก
รักษาด้วยวิธีเดิม
ผ่าตัดเปิดช่องอก

เมื่อลิ้นหัวใจเสื่อมสภาพ ต้องทำการผ่าตัดซ้ำ เพื่อเปลี่ยนลิ้นหัวใจใหม่ ประมาณทุกๆ 10 ปี ซึ่งการผ่าซ้ำเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อน

รักษาด้วยวิธีเดิม ผ่านสายสวน
รักษาด้วยวิธีใหม่
ผ่านสายสวน

ลิ้นหัวใจขยายตัวได้เอง จึงลดการผ่าตัดซ้ำ แผลเล็ก และฟื้นตัวได้ไว

การเปลี่ยนลิ้นหัวใจทางสายสวนเป็นทางเลือกสำคัญที่จะช่วยลด
ความเสี่ยงของผู้ป่วยเด็กในการผ่าตัดซ้ำ
4,000 ราย
จำนวนผู้ป่วยใหม่โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด
ที่ต้องได้รับการผ่าตัดในแต่ละปี
800 ราย
จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดไปแล้ว
แต่จำเป็นต้องผ่าตัดซ้ำ เพื่อแก้ไข
ความผิดปกติต่างๆ ในห้องหัวใจ
พ.ศ. 2556 โรงพยาบาลเด็ก
            ริเริ่มการเปลี่ยนลิ้นหัวใจ
            ชนิดขยายตัวได้เองผ่านทางสายสวน
            ทดแทนการผ่าตัดเพื่อลดความเสี่ยง
            และผลแทรกซ้อนจากการรักษา
            ด้วยวิธีเดิมที่มีอยู่ได้สำเร็จ

ผู้ป่วยเด็กกลุ่มแรกที่ได้รับการรักษาจากศูนย์โรคหัวใจ สถาบันสุขภาพเด็กฯ​ ปี พ.ศ. 2556 ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี และจากการติดตามผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องกว่า 6 ปี หลังจากเปลี่ยนลิ้นหัวใจ

ผู้ป่วยทั้งหมดกลับมามีชีวิตที่ปกติ ไม่เป็นภาระต่อครอบครัว หลายรายเรียนจบมหาวิทยาลัย ประกอบธุรกิจส่วนตัว เป็นครูสอนหนังสือ สร้างปรโยชน์ให้กับตนเอง ครอบครัว และสังคมได้อย่างดียิ่ง

graphic

การเปลี่ยนลิ้นหัวใจทางสายสวนเป็นทางเลือกที่จะช่วยลดการรอคอยและลดความเสี่ยงของผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจจากการผ่าตัดซ้ำ

ในตอนนี้มีเด็กป่วยที่ต้องได้รับการผ่าตัด
จำนวน 20 ราย ค่าใช้จ่าย 500,000 บาท/คน