project โควิด-19 เด็กและเยาวชน สิ่งแวดล้อม

ร่วมส่งพลังใจให้ผู้พิทักษ์ป่า ฝ่าวิกฤติโควิค-19 ช่วยหาอุปกรณ์ให้ลูกๆ ของผู้พิทักษ์ป่าได้เข้าถึงการเรียนออนไลน์

ระดมทุนสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนออนไลน์ให้กับลูกของเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าที่ขาดแคลน เพื่อให้สามารถเรียนออนไลน์ได้ตามปกติในช่วงวิกฤตโควิด-19

ระยะเวลาโครงการ 06 ส.ค. 2564 ถึง 31 ต.ค. 2564 พื้นที่ดำเนินโครงการ ทั่วประเทศ

ยอดบริจาคขณะนี้

193,065 บาท

เป้าหมาย

343,200 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 56%
จำนวนผู้บริจาค 128

สำเร็จแล้ว

ความคืบหน้าโครงการ

ส่งมอบแท๊บเล็ตพร้อมซิมการ์ด 44 เครื่อง ให้กับบุตรผู้พิทักษ์ป่า

21 กรกฎาคม 2022

โครงการระดมทุนสำเร็จ และได้รับการสนับสนุนเป็นเงินทั้งสิ้น 193,065 บาท และดำเนินการจัดหาแท๊บเล็ต พร้อมซิมการ์ดชั่วโมงอินเตอร์เน็ท จำนวน 44 เครื่อง เบิกจ่ายไปแล้วรวมทั้งสิ้น 190,087.53 บาท (คงเหลือ 2,977.47 บาท)

 1. จัดซื้อแท๊บเล็ต Lenovo tab M7 จำนวน 16 เครื่อง เป็นเงิน 51,634.95 บาท
 2. จัดซื้อซิมการ์ดทรู พร้อมชั่วโมงอินเตอร์เน็ท 6 เดือน จำนวน 16 ซิม เป็นเงิน 6,384 บาท
 3. จัดซื้อแท๊บเล็ต Lenovo tab M7 จำนวน 4 เครื่อง และซิมการ์ด AIS พร้อมชั่วโมงอินเตอร์เน็ท 1 ปี จำนวน 4 ซิม รวมเป็นเงิน 22,000 บาท
 4. จัดซื้อแท๊บเล็ต Lenovo tab M7 จำนวน 24 เครื่อง เป็นเงิน 78,006.08 บาท
 5. จัดซื้อซิมการ์ดทรู พร้อมชั่วโมงอินเตอร์เน็ท 6 เดือน จำนวน 24 ซิม และซิมการ์ด AIS พร้อมชั่วโมง อินเตอร์เน็ท 1 ปี จำนวน 2 ซิม รวมเป็นเงิน 12,756 บาท
 6. ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%) เป็นเงิน 19,306.50 บาท

การส่งมอบแท๊บเล็ตและซิมการ์ดพร้อมชั่วโมงอินเตอร์เน็ท ให้กับหัวหน้าหรือตัวแทนจากหน่วยงาน ในพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า เพื่อนำไปมอบให้กับผู้พิทักษ์ป่าเจ้าหน้าที่อนุรักษ์สัตว์ป่า สำหรับนำไปให้บุตร ใช้ในการเรียนออนไลน์ต่อไป โดยให้แต่ละหน่วยงานพิจารณามอบให้กับผู้พิทักษ์ป่าที่ปฏิบัติงาน อย่างเข็มแข็ง เสียสละ เป็นผู้มีเงินเดือนน้อย และมีบุตรอยู่ในวัยเรียน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความประพฤติดี เอาใจใส่ในการเรียน

ส่งมอบแท๊บเล็ต Lenovo tab M7 จำนวน 44 เครื่อง และซิมการ์ดพร้อมชั่วโมงอินเตอร์เน็ท โดยมีหัวหน้าหรือตัวแทนหน่วยงานทยอยมารับที่ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

การรับมอบแท๊บแล็ตพร้อมซิมการ์ด ชั่วโมงอินเตอร์เน็ต สนับสนุนให้กับผู้พิทักษ์ป่าเพื่อนำไปให้บุตรใช้ในการเรียนออนไลน์โดยมีหน่วยงานที่ได้รับมอบแท๊บเล็ตพร้อมซิมการ์ดชั่วโมงอินเตอร์เน็ทเพื่อนำไปมอบให้กับผู้พิทักษ์ป่า

สำหรับนำไปให้บุตรใช้ในการเรียนออนไลน์ จำนวน 44 เครื่อง ดังนี้

 1. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จ.ลพบุรี
 2. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองทุ่งทอง จ.สุราษฎร์ธานี
 3. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคา จ.สุราษฎร์ธานี
 4. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบ่อล้อ จ.ระนอง
 5. ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่านครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
 6. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าผาผึ้ง จ.ชัยภูมิ
 7. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา จ.ศรีสะเกษ
 8. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูผาแดง จ.พิษณุโลก
 9. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียง จ.กำแพงเพชร
 10. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่น จ.ตาก
 11. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าถ้ำเจ้าราม จ.สุโขทัย
 12. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันออก จ.ตาก
 13. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ จ.พะเยา
 14. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย จ.แม่ฮ่องสอน
 15. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวิน จ.แม่ฮ่องสอน
 16. ส่วนอำนวยการ สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรุงเทพ
 17. หน่วยเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษผู้พิทักษ์อุทยานแห่งชาติและสัตว์ป่า จ.ศรีสะเกษ
 18. หน่วยเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษผู้พิทักษ์อุทยานแห่งชาติและสัตว์ป่า จ.บุรีรัมย์
 19. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จ.อุทัยธานี
 20. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง จ.ตาก
 21. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน จ.มุกดาหาร
 22. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัด จ.พิษณุโลก
 23. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตะเบาะ-ห้วยใหญ่ จ.เพชรบูรณ์
 24. ขตห้ามล่าสัตว์ป่าวังโป่ง-ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
 25. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าภูฟ้า จ.น่าน
 26. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาเอราวัณ จ.ลพบุรี
 27. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองแสง จ.สุราษฎร์ธานี
 28. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุทยานเสด็จในกรม กรมหลวงชุมพร ด้านทิศเหนือ (ตอนล่าง) จ.ชุมพร
 29. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุทยานเสด็จในกรม กรมหลวงชุมพร ด้านทิศใต้ จ.ระนอง
 30. หน่วยเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษผู้พิทักษ์อุทยานแห่งชาติและสัตว์ป่า จ.ศรีสะเกษ
 31. หน่วยเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษผู้พิทักษ์อุทยานแห่งชาติและสัตว์ป่า จ.ประจวบคีรีขันธ์
 32. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งระยะ-นาสัก จ.ระนอง
 33. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุทยานเสด็จในกรม กรมหลวงชุมพร ด้านทิศเหนือ (ตอนบน) จ. ประจวบคีรีขันธ์
 34. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จ.นราธิวาส
 35. ส่วนคุ้มครองสัตว์ป่า สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรุงเทพ
 36. สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรุงเทพ
 37. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ากะทูน จ.นครศรีธรรมราช
 38. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดม จ.อุบลราชธานี
 39. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสันปันแดน จ.แม่ฮ่องสอน
 40. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ยวมฝั่งขวา จ.แม่ฮ่องสอน
 41. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยเวียงหล้า จ.แม่ฮ่องสอน
 42. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูค้อ-ภูกระแต จ.เลย
 43. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาช้าง จ.พะเยา
 44. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผาน้ำทิพย์ จ.ร้อยเอ็ด

สัมภาษณ์ผู้ได้รับประโยชน์

อ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

ระดมทุนสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนออนไลน์ให้กับลูกของเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าที่ขาดแคลน เพื่อให้สามารถเรียนออนไลน์ได้ตามปกติในช่วงวิกฤตโควิด-19

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

ผู้พิทักษ์ป่า หนึ่งในผู้ปกป้องทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าที่ทำงานแทบไม่มีวันหยุด แม้ในยามการระบาดของโควิด-19 ยามที่หลายหน่วยงานอาจต้อง Work from home แต่สำหรับผู้พิทักษ์ป่า พวกเขายังต้องออกลาดตระเวน เฝ้าระวังภัยคุกคามจากคนที่จ้องจะอาศัยช่วงเวลานาทีทองที่โควิดระบาด ลักลอบเข้ามาล่าสัตว์-ตัดไม้ แสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรของประเทศ หรือแม้แต่ลักลอบนำแรงงานต่างชาติผ่านแดนตามช่องทางธรรมชาติอย่างผิดกฎหมาย ซึ่งอาจเป็นการนำไปสู่การระบาดของโควิด-19 ที่รุนแรงมากขึ้นจนมิอาจควบคุมได้ การลาดตระเวนโดยเฉพาะบริเวณชายแดนจึงต้องกระทำอย่างเข้มแข็งมากขึ้นในช่วงเวลานี้ หากแต่เมื่อเขาทำหน้าที่พิทักษ์ไพร ใจก็ห่วงครอบครัวที่อยู่เบื้องหลัง โดยเฉพาะลูก ๆ ที่ยามนี้ต่างได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ต้องหยุดอยู่บ้านและเรียนออนไลน์ อุปกรณ์ การเรียนออนไลน์ ซึ่งได้แก่ แท๊บเล็ต และมือถือ กลายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับโอกาสการเข้าถึงการศึกษา ของเด็ก ๆ ลูกป่าไม้ จะดีแค่ไหนหากพี่ ๆ ลุง ป้า น้า อา ในเมือง ช่วยกันแบ่งปันให้เด็ก ๆ ลูกของผู้พิทักษ์ป่า ได้มีอุปกรณ์ใช้ในการเรียนออนไลน์

ทั้งนี้จากการสำรวจมีผู้พิทักษ์ป่าและเจ้าหน้าที่อนุรักษ์สัตว์ป่าที่ต้องการ  ได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนออนไลน์ให้กับลูกๆ เบื้องต้นมีจำนวนไม่น้อยกว่า 153 ราย ซึ่งเป็นผู้พิทักษ์ป่าในพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า ที่มีรายได้น้อย เงินเดือน 9,000 – 15,000 บาท ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งในการลาดตระเวนหรือทำงาน ด้านอนุรักษ์สัตว์ป่ามาไม่น้อยกว่า 5 ปี ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ชายแดนเสี่ยงภัย พื้นที่ป่าห่างไกลทุรกันดาร มีบุตรอยู่ในวัยเรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดโควิด-19 ทำให้ต้องเรียนผ่านระบบออนไลน์ แต่มีความขัดสนในการหาอุปกรณ์การเรียนออนไลน์ ลูกมีผลการเรียนที่อยู่ในเกณฑ์ดี มีเกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 2.5 ขึ้นไป และมีความประพฤติที่ดี โดยมีคำรับรองความประพฤติจากคุณครูผู้ดูแล ฯลฯ เป็นฐานข้อมูลในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือสนับสนุนอย่างเหมาะสมต่อไป ทั้งเป้นการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน ลดภาระและความกังวลเกี่ยวกับครอบครัว สามารถมีกำลังใจในการลาดตระเวนและปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งเพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่าไว้ให้คนไทยต่อไป อย่งมิรู้จักเหน็ดเหนื่อย


ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

1. สำรวจผู้พิทักษ์ป่าที่ทำงานในพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด19 ลูกต้องหยุดอยู่บ้านและเรียนออนไลน์ แต่ขัดสนเรื่องอุปกรณ์ไม่สามารถจัดหาเองได้เนื่องจากมีรายได้น้อย เก็บข้อมูลต่าง ๆ เก็บข้อมูลต่าง ๆ ทั้งผู้ปกครองและเด็ก เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ (เก็บข้อมูลก่อนเขียนโครงการแล้ว เบื้องต้นพบมี 153 รายที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือ)
2. ประชาสัมพันธ์ และระดมทุนสนับสนุนโครงการ
3. จัดหาแท็บเล็ตและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการให้เด็ก ๆ ได้เข้าถึงการเรียนออนไลน์ และการศึกษาค้นคว้าผ่านโลกอินเตอร์เน็ต
4. ส่งมอบแท็บเล็ตและอุปกรณ์ต่าง ๆ ผ่านทางหัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัดที่ผู้พิทักษ์ป่าทำงานอยู่ 
5. ติดตามการเรียนออนไลน์ของเด็ก ๆ และผลการเรียนในเทอมถัดไป
6. จัดทำรายงาน สรุปผลการดำเนินงาน 

ข้อมูลภาคี, พาร์ทเนอร์

โครงการใครรักป่ายกมือขึ้น  คุณดารณีนุช ปสุตนาวิน และกลุ่มกลุ่มศิลปิน ดารา นักแสดง  ที่เคยร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้พิทักษ์ป่า
ชมรมด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าต่าง ๆ 
หน่วยงานภาคสนามในพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า 201 แห่ง 

ส่งมอบแท๊บเล็ตพร้อมซิมการ์ด 44 เครื่อง ให้กับบุตรผู้พิทักษ์ป่า

21 กรกฎาคม 2022

โครงการระดมทุนสำเร็จ และได้รับการสนับสนุนเป็นเงินทั้งสิ้น 193,065 บาท และดำเนินการจัดหาแท๊บเล็ต พร้อมซิมการ์ดชั่วโมงอินเตอร์เน็ท จำนวน 44 เครื่อง เบิกจ่ายไปแล้วรวมทั้งสิ้น 190,087.53 บาท (คงเหลือ 2,977.47 บาท)

 1. จัดซื้อแท๊บเล็ต Lenovo tab M7 จำนวน 16 เครื่อง เป็นเงิน 51,634.95 บาท
 2. จัดซื้อซิมการ์ดทรู พร้อมชั่วโมงอินเตอร์เน็ท 6 เดือน จำนวน 16 ซิม เป็นเงิน 6,384 บาท
 3. จัดซื้อแท๊บเล็ต Lenovo tab M7 จำนวน 4 เครื่อง และซิมการ์ด AIS พร้อมชั่วโมงอินเตอร์เน็ท 1 ปี จำนวน 4 ซิม รวมเป็นเงิน 22,000 บาท
 4. จัดซื้อแท๊บเล็ต Lenovo tab M7 จำนวน 24 เครื่อง เป็นเงิน 78,006.08 บาท
 5. จัดซื้อซิมการ์ดทรู พร้อมชั่วโมงอินเตอร์เน็ท 6 เดือน จำนวน 24 ซิม และซิมการ์ด AIS พร้อมชั่วโมง อินเตอร์เน็ท 1 ปี จำนวน 2 ซิม รวมเป็นเงิน 12,756 บาท
 6. ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%) เป็นเงิน 19,306.50 บาท

การส่งมอบแท๊บเล็ตและซิมการ์ดพร้อมชั่วโมงอินเตอร์เน็ท ให้กับหัวหน้าหรือตัวแทนจากหน่วยงาน ในพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า เพื่อนำไปมอบให้กับผู้พิทักษ์ป่าเจ้าหน้าที่อนุรักษ์สัตว์ป่า สำหรับนำไปให้บุตร ใช้ในการเรียนออนไลน์ต่อไป โดยให้แต่ละหน่วยงานพิจารณามอบให้กับผู้พิทักษ์ป่าที่ปฏิบัติงาน อย่างเข็มแข็ง เสียสละ เป็นผู้มีเงินเดือนน้อย และมีบุตรอยู่ในวัยเรียน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความประพฤติดี เอาใจใส่ในการเรียน

ส่งมอบแท๊บเล็ต Lenovo tab M7 จำนวน 44 เครื่อง และซิมการ์ดพร้อมชั่วโมงอินเตอร์เน็ท โดยมีหัวหน้าหรือตัวแทนหน่วยงานทยอยมารับที่ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

การรับมอบแท๊บแล็ตพร้อมซิมการ์ด ชั่วโมงอินเตอร์เน็ต สนับสนุนให้กับผู้พิทักษ์ป่าเพื่อนำไปให้บุตรใช้ในการเรียนออนไลน์โดยมีหน่วยงานที่ได้รับมอบแท๊บเล็ตพร้อมซิมการ์ดชั่วโมงอินเตอร์เน็ทเพื่อนำไปมอบให้กับผู้พิทักษ์ป่า

สำหรับนำไปให้บุตรใช้ในการเรียนออนไลน์ จำนวน 44 เครื่อง ดังนี้

 1. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จ.ลพบุรี
 2. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองทุ่งทอง จ.สุราษฎร์ธานี
 3. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคา จ.สุราษฎร์ธานี
 4. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบ่อล้อ จ.ระนอง
 5. ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่านครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
 6. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าผาผึ้ง จ.ชัยภูมิ
 7. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา จ.ศรีสะเกษ
 8. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูผาแดง จ.พิษณุโลก
 9. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียง จ.กำแพงเพชร
 10. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่น จ.ตาก
 11. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าถ้ำเจ้าราม จ.สุโขทัย
 12. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันออก จ.ตาก
 13. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ จ.พะเยา
 14. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย จ.แม่ฮ่องสอน
 15. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวิน จ.แม่ฮ่องสอน
 16. ส่วนอำนวยการ สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรุงเทพ
 17. หน่วยเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษผู้พิทักษ์อุทยานแห่งชาติและสัตว์ป่า จ.ศรีสะเกษ
 18. หน่วยเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษผู้พิทักษ์อุทยานแห่งชาติและสัตว์ป่า จ.บุรีรัมย์
 19. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จ.อุทัยธานี
 20. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง จ.ตาก
 21. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน จ.มุกดาหาร
 22. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัด จ.พิษณุโลก
 23. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตะเบาะ-ห้วยใหญ่ จ.เพชรบูรณ์
 24. ขตห้ามล่าสัตว์ป่าวังโป่ง-ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
 25. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าภูฟ้า จ.น่าน
 26. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาเอราวัณ จ.ลพบุรี
 27. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองแสง จ.สุราษฎร์ธานี
 28. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุทยานเสด็จในกรม กรมหลวงชุมพร ด้านทิศเหนือ (ตอนล่าง) จ.ชุมพร
 29. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุทยานเสด็จในกรม กรมหลวงชุมพร ด้านทิศใต้ จ.ระนอง
 30. หน่วยเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษผู้พิทักษ์อุทยานแห่งชาติและสัตว์ป่า จ.ศรีสะเกษ
 31. หน่วยเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษผู้พิทักษ์อุทยานแห่งชาติและสัตว์ป่า จ.ประจวบคีรีขันธ์
 32. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งระยะ-นาสัก จ.ระนอง
 33. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุทยานเสด็จในกรม กรมหลวงชุมพร ด้านทิศเหนือ (ตอนบน) จ. ประจวบคีรีขันธ์
 34. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จ.นราธิวาส
 35. ส่วนคุ้มครองสัตว์ป่า สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรุงเทพ
 36. สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรุงเทพ
 37. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ากะทูน จ.นครศรีธรรมราช
 38. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดม จ.อุบลราชธานี
 39. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสันปันแดน จ.แม่ฮ่องสอน
 40. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ยวมฝั่งขวา จ.แม่ฮ่องสอน
 41. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยเวียงหล้า จ.แม่ฮ่องสอน
 42. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูค้อ-ภูกระแต จ.เลย
 43. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาช้าง จ.พะเยา
 44. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผาน้ำทิพย์ จ.ร้อยเอ็ด

สัมภาษณ์ผู้ได้รับประโยชน์

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ค่าจัดซื้อแท็บเล็ต ที่สามารถใส่ซิมได้ ราคาประหยัด (เครื่องละ ไม่เกิน 4,500 บาท) 60 เครื่อง 270,000.00
2 ค่าซิมการ์ดและ ค่าชั่วโมงอินเตอร์เน็ต เครื่องละ 600 บาท 60 ชุด 36,000.00
3 ค่าจัดส่งพัสดุ ค่ากล่องและวัสดุห่อหุ้ม (กล่องละ 100 บาท) 60 กล่อง 6,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
312,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
31,200.00

ยอดระดมทุน
343,200.00