project การศึกษา เด็กและเยาวชน

สร้างพลังใจผ่านทุนการศึกษา แก่เด็กในพื้นที่ห่างไกล

มอบทุนการศึกษาแก่เด็กๆ ชนเผ่าที่ห่างไกลความเจริญ ในจังหวัดตาก แม่ฮ่องสอน และจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้เด็กเหล่านี้ได้มีโอกาสในการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยม, ปวช., ปวส. และระดับมหาวิทยาลัย

ระยะเวลาโครงการ 1 ปี พื้นที่ดำเนินโครงการ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก, อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน, อ.อมก๋อย อ.แม่ตื่น อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ยอดบริจาคขณะนี้

199,481 บาท

เป้าหมาย

199,100 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 100%
จำนวนผู้บริจาค 142

สำเร็จแล้ว

ความคืบหน้าโครงการ

กิจกรรมช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนธันวาคม 2022 โครงการสร้างพลังใจผ่านทุนการศึกษา แก่เด็กในพื้นที่ห่างไกล

28 ธันวาคม 2022
กิจกรรมช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนธันวาคม 2022
 1. ในช่วงเดือน พฤศจิกายน เราได้เปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเกี่ยวกับกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ เนื่องจาก อาสาสมัครชาวต่างชาติไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามเวลา ทางโครงการเราจึงเปลี่ยนเป็นการจัดอบรมที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนทุนการศึกษาที่หอพักในอมก๋อย และการเยี่ยมเยียนเด็กๆที่โรงเรียนในอมก๋อย
 2. เรามีเด็กผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งหมด 30 คน ซึ่งประกอบด้วยเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและตอนต้น ในหัวข้อการพัฒนาตนเองในการเรียนการศึกษาอย่างไรให้สำเร็จมากที่สุด และหัวข้อการรู้จักตนเองให้อยู่ในสังคมปัจจุบัน การจัดอบรมซึ่งประกอบด้วย กิจกรรมเสริม กิจกรรมสันทนาการต่างๆ เป็นไปอย่างราบรื่นและสนุกสนานให้กับเด็กๆ เด็กๆได้ประโยชน์อย่างมากที่สุดในการจัดอบรมในครั้งนี้
 3. เดือนธันวาคม ทางโครงการได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนเด็กๆและครอบครัวในหมู่บ้านทีโบ้ะคีและหมู่บ้านใกล้เคียง ซึ่งมีเด็กทุนมาจากหมู่บ้านต่างๆเหล่านี้ เราได้ทำกิจกรรมวันคริสต์มาส เยี่ยมเยียนเด็กทุนการศึกษาที่โรงเรียนบ้านห้วยโค้งอีกครั้งหนึ่ง ได้อบรมพูดคุยและกิจกรรมเล็กน้อยในการพบปะและพบครูประจำชั้น เราได้ถ่ายรูปร่วมกัน 
 4. ทางโครงการได้จัดทำการรายงานของเด็กนักเรียน เกี่ยวกับประโยชน์ของการศึกษาและการได้รับทุนการศึกษาจากทางโครงการ ซึ่งการตอบรับทุนการศึกษาจากทางโครงการเรา สามารถทำให้เด็กที่ได้รับทุนนั้นได้รับผลประโยชน์สูงสุด และได้ช่วยเหลือให้เด็กๆได้รับทุนการศึกษามีโอกาสในการขยายด้านการศึกษาของเด็กๆได้อย่างมาก และทางครอบครัวของเด็กๆมีความประสงค์ที่อยากให้เด็กๆได้รับทุนการศึกษา ผ่านทางการโครงการ ภายใต้มูลนิธิสร้างสรรค์ชีวิตนี้ และเพื่อเสริมสร้างสรรค์การพัฒนาที่ดีในด้านการศึกษา ให้แก่เด็กที่ขาดโอกาสได้รับทุน และอยู่ในพื้นที่ห่างไกลได้มีโอกาสสูงสุด เพื่อที่เด็กๆเหล่านี้จะได้รับโอกาสสูงสุด

ทางโครงการจึงอยากขอขอบคุณกับผู้สนับสนุนและผู้บริจาคทุนการศึกษาให้กับเด็กๆในพื้นที่ห่างไกล และเราหวังว่าเด็กๆจะมีโอกาสได้รับทุนการศึกษาต่อไปอย่างต่อเนื่องในอนาคต เพื่อเสริมโอกาสให้เด็กที่อยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลความเจริญ

ภาพการดำเนินกิจกรรม

ตัวแทนนักเรียนกลุ่มนักเรียนถ่ายรูปกิจกรรมขอบคุณ วันคริสต์มาส โรงเรียนบ้านห้วยโค้ง


กิจกรรมเยี่ยมเยียนเด็กในหมู่บ้านทีโบ้ะคีและหมู่บ้านใกล้เคียงของเด็กทุนการศึกษา และมอบของขวัญวันคริสต์มาส

 


เยี่ยมเยียนครอบครัวและผู้ปกครองในหมู่บ้านบนดอย


กิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆเพื่อการศึกษาของเด็กทุนการศึกษา และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านโครงการทุนการศึกษา

  

การขอบคุณผู้สนับสนุนและการร่วมบริจาคทุนการศึกษาในครั้งนี้


อ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด
พื้นที่ชนเผ่าที่ห่างไกลความเจริญ มีเด็กจำนวนมากที่ครอบครัวไม่มีทุนทรัพย์เพียงพอ ให้เด็กได้เรียนหนังสือต่อ ต้องออกจากโรงเรียนกลางคัน และ/หรือไม่สามารถส่งลูกรียนในชั้นการศึกษาในระดับสูงได้

โครงการพลังใจ ภายใต้มูลนิธิสร้างสรรค์ชีวิต เป็นโครงการทุนการศึกษาที่สนับสนุนนักเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่ห่างไกลความเจริญ และมีความยากจน ที่อยู่ในเขตพื้นที่ของเขต อ.ท่าสองยาง จ.ตาก อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน และอ.อมก๋อย อ.แม่ตื่น อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่ปี 2013 และมอบทุนการศึกษาเด็กอย่างต่อเนื่อง จำนวน 34-35 คน นอกจากนี้ทางโครงการยังสนับสนุนการพัฒนาในด้านอื่นๆ ของเด็กด้วย


ปัญหาแนวทางการแก้ไขกลุ่มเชื้อชาติ/สัญชาติ
ครอบครัวมีความยากจน ขาดทุนทรัพย์ ที่จะส่งบุตรไปเรียน ในด้านการศึกษาการให้ทุนการศึกษาผ่านทางโรงเรียน และช่วยให้ครอบครัวเข้าใจถึงความสำคัญของการศึกษาอย่างแท้จริงชนเผ่า /สัญชาติไทย
ขาดโอกาส ในการศึกษาอย่างต่อเนื่องในระดับชั้น มัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษาให้ทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องไปจนถึงระดับขั้นอุดมศึกษาชนเผ่า /สัญชาติไทย
แต่งงานในวัยเยาว์แนะนำ ให้ความรู้ จัดอบรม ในด้านการพัฒนาชีวิตและสังคมชนเผ่า /สัญชาติไทย

ทุนการศึกษา ประกอบด้วย: ค่าเทอม 2 เทอมต่อปี, ค่าอาหาร, ค่าหอพักนักเรียน, ค่าอุปกรณ์ การเรียนการศึกษาต่างๆ และค่าเดินรถเดินทางไปโรงเรียน โดยทุนของเด็กๆแต่ละคน ในแต่ละระดับชั้นจะต่างกัน

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

 1. สำรวจในพื้นที่ที่เป้าหมายไว้ เพื่อให้เข้าถึงการดำเนินงานและการช่วยเหลือ
 2. เยี่ยมเยี่ยน และขออนุญาต ในการพบปะ พูดคุย กับทางครอบครัวและตัวเด็กนักเรียน คัดสรรค์ เด็กนักเรียนที่มีความประสงค์ จะศึกษาเรียนต่อในระดับชั้น มัธยมศึกษา ต้นและปลาย ปวช ปวส และระดับมหาวิทยาลัย
 3. ประสานงานติดต่อทางโรงเรียนและคุณครูประจำชั้นที่เด็กได้เข้าไปเรียน และข้อมูลเบื้องต้นหากนักเรียนต้องการติดต่อกับทางโครงการเพื่อขอความช่วยเหลือในการขอทุนการศึกษากับทางโครงการได้ เช่น การเขียนจดหมายขอทุนการศึกษา ผ่านทางโรงเรียน หรือสามารถติดต่อกับทางโครงการได้โดยตรง
 4. ทางโครงการประสานงานติดต่อ ขอทุนการศึกษา จากทางโครงการ อาจจะใช้เวลาเพราะขึ้นอยู่กับทางโครงการในการติดต่อประสานงานไปยังผู้สนับสนุนต่างๆ ที่สนใจบริจาคทุนการศึกษามายังทางโครงการโดยผ่านการดำเนินงานและขั้นตอนการบริจาคผ่านมาทางมูลนิธิได้
 5. จัดทำประวัติ การเขียนจดหมายขอทุนและถ่ายรูปนักเรียนประกอบการเขียนประวัติในการขอทุนการศึกษา ส่งประวัติติดต่อในการขอทุนศึกษาให้นักเรียนในระดับชั้นต่างๆ
 6. การมอบทุน ในแต่ละเทอม ทั้งนี้ดการมอบทุนและจำนวนเงินที่จะให้ทุนกับทางนักเรียน ขึ้นอยู่กับค่าเทอมของการเรียนทั้งสองเทอมการศึกษา ในแต่ละปี และส่งมอบในเสร็จค่าเทอม ที่มีการจ่ายไปแต่ละเทอม ซึ่งเราจะมีการพิจรณาตามรายการจากทางสถาบันการศึกษาต่อไป
 7. การประเมินและติดตามผลคือ
 • เป้าหมาย เพื่อมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กที่ด้อยโอกาสด้านการศึกษา และอยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลความเจริญ โครงการลงพื้นที่สำรวจ เยี่ยมเยี่ยน หมู่บ้าน โรงเรียน พบผู้ปกครอง ทำประวัติ เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองได้ทำข้อตกลงให้การเข้ารับทุนการศึกษา
 • เมื่อนักเรียนได้รับการคัดเลือกจากทางโรงเรียน และเข้าร่วมโครงการและรับทุนการศึกษา เราติดตามผลจากทางโรงเรียนและครูผู้ดูแลประจำในการติดตามนักเรียน
 • ประเมินผล เทอมละ 1 ครั้ง ต่อปี รวมจำนวน 2 ครั้ง เช่นจัดกิจกรรม อบรมความรู้ด้านการศึกษา และสุขภาพชีวิต ตามความเหมาะสม จากทางผู้มีความเชี่ยวชาญที่ทางโครงการจัดสรร
 • สรุปและประเมินผลรวม ทุกกิจกรรม ผลการเรียน จากทางโรงเรียน เยี่ยมเยี่ยนประจำปี ที่โรงเรียนและครอบครัวของเด็กตามหมู่บ้านต่างๆ


ประโยชน์ของโครงการ

 1. ทำให้เด็กในพื้นที่ต่างๆ เหล่านี้ ได้รับการศึกษาที่เพียงพอ ได้ในระดับความต้องการ โดยเฉพาะเด็กที่มีความใฝ่ฝัน ที่จะมีการศึกษาในระดับที่สูงสุด
 2. เพื่อนำกลับไปพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อตนเองและครอบครัว และในพื้นที่ชุมชนที่เขาอาศัยอยู่ เพื่อพัฒนาด้านครอบครัวได้โดยตรง เช่น การสร้างอาชีพ ซึ่งสามารถนำรายได้เข้าสู่ครอบครัว เลี้ยงดูครอบครัวได้
 3. มีความรู้ความสามารถมากขึ้น ป้องกันการเลื่อมล้ำทางสังคมเพื่อเป็นตัวอย่างต่อเด็กในพื้นที่ที่ห่างไกลความเจริญ โดยการนำความรู้ความสามารถต่างๆเหล่านี้เข้าไปในการพัฒนาในชุมชนของตัวเองนั้นๆ ได้


จดหมายขอบคุณ

8 มิถุนายน 2021

โครงการพลังใจ ในมูลนิธิสร้างสรรค์ชีวิตขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมให้โครงการระดมทุนได้ครบตามเป้าหมาย และส่งจดหมายขอบคุณมายังผู้บริจาคทุกท่าน ต่อไปนี้

จัดกิจกรรมแนะแนวให้นักเรียนม.1-ม.3 ที่โรงเรียนบ้านห้วยโค้ง

4 เมษายน 2022

หลังจากเราได้ทำการระดมทุนกับทางเทใจ เมื่อปี 2021 เนื่องจากเกิดสถานการณ์โควิดระบาดหนักในพื้นที่ ทำให้เจ้าหน้าที่โครงการไม่สามารถลงพื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ได้เลยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ถึงแม้สถานการณ์ปัจจุบันยังไม่คงที่ ทางเราก็ยังไม่ได้หยุดดำเนินการไป เนื่องจากทางโรงเรียนบ้านห้วยโค้ง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ได้งดกิจกรรมเยี่ยม และเมื่อวันที่ 6-8 เดือนกุมภาพันธ์  ปี 2022 ทางโรงเรียนแจ้งให้อนุญาตทีมงานได้ไปเยี่ยมโรงเรียนในระยะสั้นเพื่อ ติดตามผลในการให้ทุนการศึกษากับนักเรียน ในระดับชั้นการศึกษาต่างๆได้ เพื่อการติดต่อสื่อสาร..และการติดตามผลงานอย่างต่อเนื่องตามลำดับ แต่การระบาดก็ได้เกิดขึ้นอีก เราจึงได้ติดตามผลงานในเรื่องทุนการศึกษาเท่านั้น

ส่วนกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษปี 2022 เนื่องจากสถานการณ์ระบาด ยังไม่สามารถจัดทำกิจกรรมได้ในขณะนี้...ทางโครงการยังคงรอกิจกรรมต่อไปอย่างต่อเนื่อง จนกว่าทางเราจะได้อนุมัติให้จัดกิจกรรมได้อีก

ทั้งนี้ทางโครงการได้นำการจัดอบรมเรื่องการศึกษาต่อ ให้แก่นักเรียนในระดับชั้น ม.1- ม.3 ..เราได้มีการแนะนำการศึกษาต่อให้แก่นักเรียนเหล่านี้ เช่น การแนะนำการศึกษาด้านการอาชีพ การศึกษาในระดับ มหาวิทยาลัย การแนะนำเรื่องการเรียนอย่างไรให้สำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมีความรู้ด้านการศึกษามาให้ความรู้แก่นักเรียน ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดี และได้รับความสนใจจากนักเรียนและทางโรงเรียนเป็นอย่างมาก มีนักเรียนจำนวน ประมาณ 40-50 คนได้เข้าร่วมในการจัดอบรมกิจกรรมในครั้งนี้

ผู้เข้าร่วม คือ นักเรียน ชั้น ม.1 ถึง ม.3 และคณะครูบางท่าน จากครูแนะแนวของทางโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านห้วยโค้ง อ.อมก๋อย จ. เชียงใหม่

สิ่งที่ได้รับจากการเยี่ยมเยียนโรงเรียนและนักเรียนทุนการศึกษาในครั้งนี้ คือ ทำให้เราได้รับทราบเหตุการณ์ต่างๆ ผลการเรียน ผลกระทบที่เกิดขึ้นในช่วงของโรคระบาด และการที่ลงพื้นที่ เราสามารถจะติดตามผลนักเรียนทุนการศึกษาในโครงการของเรา และเราได้สามารถติดต่อสอบถามไปยังความเป็นอยู่ของครอบครัวผู้ปกครองของเด็กผ่านทางโรงเรียน เนื่องจากเรายังไม่ได้สามารถเยี่ยมเยียนครอบครัวได้ เพราะว่าการระบาดโควิดอย่างต่อเนื่อง

...

ถึงแม้ว่า การทำงานของเราในพื้นที่นี้จะเต็มไปด้วยความยากลำบากและรอคอยการลงพื้นที่มาตลอดเป็นปี แต่ทางเราก็มีโอกาสได้มอบทุนการศึกษานี้ให้กับนักเรียนในโครงการของเราได้เป็นบางส่วนบางทุนการศึกษาเท่านั้น

ทางเราจึงอยากขอเรียนรายงานมายังทุกท่านที่คอยให้การสนับสนุนและผู้ที่ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในโครงการสร้างพลังใจผ่านทุนการศึกษา ให้เด็กในพื้นที่ห่างไกล ได้รับทราบการทำงานของเรา ในโครงการที่เรายังได้ประสานงานและติดตาม ติดต่อเพื่อสามารถลงพื้นไปมอบทุนการศึกษาได้อย่างสมบูรณ์ครบถ้วนได้ มา ณ เวลานี้ ซึ่งทางเราเองหวังเป็นอย่างยิ่งในการมอบทุนการศึกษาตลอดเวลานี้ที่จะสำเร็จลุล่วงได้ทั้งหมดในเวลาที่สถานการณ์ระบาดจะทุเลาและปกติในเวลาอันใกล้ ทางเราขอขอบพระคุณ สำหรับทุกๆการบริจาคและการให้ความสำคัญและการสนับสนุนให้กับเด็กๆที่อยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกล มาณ โอกาสนี้คะ 

ภาพประกอบ


กิจกรรมช่วงเดือน มิถุนายน- ถึง เดือนกรกฎาคม 2022 โครงการสร้างพลังใจผ่านทุนการศึกษา แก่เด็กในพื้นที่ห่างไกล

2 สิงหาคม 2022

กิจกรรมช่วงเดือน มิถุนายน- ถึง เดือนกรกฎาคม 2022

 1.  เราได้มีโอกาส เยี่ยมเยียนบ้านห้วยโค้ง โรงเรียนและเด็กทุน ในโครงการทุนการศึกษาของเรา เป็นจำนวนหนึ่ง ที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ในเขตพื้นห่างไกล และยังได้มีโอกาสเยี่ยมเยียน เด็กในหอพักทีโบ้คี ที่มีนักเรียนทุนการศึกษาในโครงการได้พักอาศัยอยู่ร่วม
 2. เราได้จัดกิจกรรมอบรมในการให้เด็กเรียนรู้กับการการตั้งเป้าหมายในการเรียน จำนวน 25 คน เนื่องจากสถานการณ์โควิด ทางโรงเรียน จึงอนุญาตให้เราทำกิจกรรมเป็นกลุ่มเล็ก เป็นจำนวน 2 ครั้ง เท่านั้น
 3. เนื่องจากสถานการณ์ทางโรงเรียนเพิ่งเปิดการเรียนการสอนในเทอมสัปดาห์ใหม่ เรายังคงต้องเตรียมกิจกรรมการทำค่ายภาษาอังกฤษให้กับทางโรงเรียนเพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนในโรงเรียนเป็นอย่างมาก แต่เราคงต้องรอให้ทางโรงเรียนและสถานการณ์ที่พร้อมในการจัดกิจกรรมมากกว่านี้ เรายังติดต่อและติดตามอย่างต่อเนื่อง
 4. ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่ มีการตอบที่ดีมากเมื่อลูกของเขามีโอกาสได้รับทุนการศึกษาเพื่อศึกษาในสถาบันต่อไป จึงเป็นประโยชน์อย่างมากที่ทางมูลนิธิเองจะมีโอกาสจัดสรรหาทุนการศึกษาให้กับเด็กๆที่ห่างไกลความเจริญ และอยู่ในพื้นที่ที่ยากลำบากต่อไป

เราได้สัมภาษณ์คุณครูอ้น ที่เป็นตัวแทน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการเป็นตัวแทนดูแลเด็กในโครงการ ซึ่งทางคณะครูโรงเรียนมีความประทับใจเป็นอย่างมาก ที่ทางโครงการมีการนำทุนการศึกษามามอบให้เด็กๆที่โรงเรียน เด็กๆเหล่านี้ มีโอกาสในเรื่องการการศึกษาน้อย เนื่องจาก การขาดทุนทรัพย์จากทางครอบครัว

การจัดอบรมมอบทุนการศึกษา มีผู้ปกครองและเด็กทุนในโครงการมาเข้าร่วมกิจกรรม ในเขตอำเภออมก๋อย มอบทุนให้เด็กตลอดโครงการ 13 ทุน

ทีมงานมีโอกาสพูดคุยเข้าเยี่ยม และการสอบถาม เด็กทุนการศึกษา ในการติดตามนักเรียนหลังจากรับทุนการศึกษา


กิจกรรมช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนธันวาคม 2022 โครงการสร้างพลังใจผ่านทุนการศึกษา แก่เด็กในพื้นที่ห่างไกล

28 ธันวาคม 2022

กิจกรรมช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนธันวาคม 2022
 1. ในช่วงเดือน พฤศจิกายน เราได้เปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเกี่ยวกับกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ เนื่องจาก อาสาสมัครชาวต่างชาติไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามเวลา ทางโครงการเราจึงเปลี่ยนเป็นการจัดอบรมที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนทุนการศึกษาที่หอพักในอมก๋อย และการเยี่ยมเยียนเด็กๆที่โรงเรียนในอมก๋อย
 2. เรามีเด็กผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งหมด 30 คน ซึ่งประกอบด้วยเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและตอนต้น ในหัวข้อการพัฒนาตนเองในการเรียนการศึกษาอย่างไรให้สำเร็จมากที่สุด และหัวข้อการรู้จักตนเองให้อยู่ในสังคมปัจจุบัน การจัดอบรมซึ่งประกอบด้วย กิจกรรมเสริม กิจกรรมสันทนาการต่างๆ เป็นไปอย่างราบรื่นและสนุกสนานให้กับเด็กๆ เด็กๆได้ประโยชน์อย่างมากที่สุดในการจัดอบรมในครั้งนี้
 3. เดือนธันวาคม ทางโครงการได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนเด็กๆและครอบครัวในหมู่บ้านทีโบ้ะคีและหมู่บ้านใกล้เคียง ซึ่งมีเด็กทุนมาจากหมู่บ้านต่างๆเหล่านี้ เราได้ทำกิจกรรมวันคริสต์มาส เยี่ยมเยียนเด็กทุนการศึกษาที่โรงเรียนบ้านห้วยโค้งอีกครั้งหนึ่ง ได้อบรมพูดคุยและกิจกรรมเล็กน้อยในการพบปะและพบครูประจำชั้น เราได้ถ่ายรูปร่วมกัน 
 4. ทางโครงการได้จัดทำการรายงานของเด็กนักเรียน เกี่ยวกับประโยชน์ของการศึกษาและการได้รับทุนการศึกษาจากทางโครงการ ซึ่งการตอบรับทุนการศึกษาจากทางโครงการเรา สามารถทำให้เด็กที่ได้รับทุนนั้นได้รับผลประโยชน์สูงสุด และได้ช่วยเหลือให้เด็กๆได้รับทุนการศึกษามีโอกาสในการขยายด้านการศึกษาของเด็กๆได้อย่างมาก และทางครอบครัวของเด็กๆมีความประสงค์ที่อยากให้เด็กๆได้รับทุนการศึกษา ผ่านทางการโครงการ ภายใต้มูลนิธิสร้างสรรค์ชีวิตนี้ และเพื่อเสริมสร้างสรรค์การพัฒนาที่ดีในด้านการศึกษา ให้แก่เด็กที่ขาดโอกาสได้รับทุน และอยู่ในพื้นที่ห่างไกลได้มีโอกาสสูงสุด เพื่อที่เด็กๆเหล่านี้จะได้รับโอกาสสูงสุด

ทางโครงการจึงอยากขอขอบคุณกับผู้สนับสนุนและผู้บริจาคทุนการศึกษาให้กับเด็กๆในพื้นที่ห่างไกล และเราหวังว่าเด็กๆจะมีโอกาสได้รับทุนการศึกษาต่อไปอย่างต่อเนื่องในอนาคต เพื่อเสริมโอกาสให้เด็กที่อยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลความเจริญ

ภาพการดำเนินกิจกรรม

ตัวแทนนักเรียนกลุ่มนักเรียนถ่ายรูปกิจกรรมขอบคุณ วันคริสต์มาส โรงเรียนบ้านห้วยโค้ง


กิจกรรมเยี่ยมเยียนเด็กในหมู่บ้านทีโบ้ะคีและหมู่บ้านใกล้เคียงของเด็กทุนการศึกษา และมอบของขวัญวันคริสต์มาส

 


เยี่ยมเยียนครอบครัวและผู้ปกครองในหมู่บ้านบนดอย


กิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆเพื่อการศึกษาของเด็กทุนการศึกษา และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านโครงการทุนการศึกษา

  

การขอบคุณผู้สนับสนุนและการร่วมบริจาคทุนการศึกษาในครั้งนี้


แผนการใช้เงิน


รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ทุนการศึกษาสำหรับเด็ก ระดับชั้นประถมและมัธยมศึกษา คนละ 8,000 บาทต่อปี 9 คน 72,000 บาท
2 ทุนการศึกษาสำหรับเด็ก ระดับชั้นการอาชีพขั้นสูง ปวช ปวส คนละ 10,000 บาทต่อปี 1 คน 10,000 บาท
3 ทุนการศึกษาสำหรับเด็ก ระดับชั้นอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย 15,000 บาทต่อปี 3 คน 45,000 บาท
4 กิจกรรมเพื่อการพัฒนาและการสนับสนุน 1 ครั้ง 24,000 บาท
5 ค่ายภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 1 ครั้ง 10,000 บาท
6 ค่าเดินทางต่างของผู้ดำเนินงานและปฏิบัติงานในพื้นที่ ตลอดระยะเวลาโครงการ
 20,000 บาท
7 ค่าดำเนินงานเทใจดอทคอม 10 %
(ค่าระบบออนไลน์ ต้นทุนค่าธรรมเนียมธนาคารและ payment gateway ค่าคัดกรองโครงการ ตรวจสอบ ติดตาม วัดผล และรายงานความคืบหน้า)

18,100 บาท

รวมเป็นเงินทั้งหมด
199,100 บาท