project เด็กและเยาวชน

พี่สุขสันต์ ปันน้องอิ่มสมอง

ปัน BOOKS...ชวนทำบุญการศึกษา! มอบโอกาสในการเรียนรู้ให้กับ 20 โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล และขาดแคลนหนังสือทั่วประเทศ เพื่อให้เด็ก ๆ มีหนังสือที่ดีและมีคุณภาพได้อ่านกัน

ระยะเวลาโครงการ 15 ก.ย. 2565 ถึง 31 ธ.ค. 2565 พื้นที่ดำเนินโครงการ ทั่วประเทศ

ยอดบริจาคขณะนี้

40,550 บาท

เป้าหมาย

220,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 18%
26 วัน จำนวนผู้บริจาค 50

ปัน BOOKS...ชวนทำบุญการศึกษา! มอบโอกาสในการเรียนรู้ให้กับ 20 โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล และขาดแคลนหนังสือทั่วประเทศ เพื่อให้เด็ก ๆ มีหนังสือที่ดีและมีคุณภาพได้อ่านกัน

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์มีเป้าหมายส่งเสริมการอ่าน และการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสร้าง Active Citizen จึงได้จัดตั้งโครงการ “พี่สุขสันต์ ปันน้องอิ่มสมอง” ขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการศึกษา และการอ่านเพื่อพัฒนาเยาวชนไทย ด้วยการบริจาคเงินซื้อหนังสือเพื่อมอบให้โรงเรียนด้อยโอกาส และขาดแคลนหนังสือ ทั่วประเทศ

ที่ผ่านมาโครงการได้ส่งมอบหนังสือสู่โรงเรียนไปแล้วกว่า 132 โรงเรียน อย่างไรก็ตามนับว่าเป็นสัดส่วนที่น้อยมากสำหรับอนาคตที่ดีให้แก่พวกเขา และจากวิกฤติโควิดส่งผลให้เด็ก ๆ สูญเสียโอกาสการเรียนรู้ (Learning Loss) อย่างมาก โดยเฉพาะในโรงเรียนด้อยโอกาส นานมีบุ๊คส์ร่วมกับเทใจ ขอเชิญชวนทุกคนร่วมมอบโอกาสในการเรียนรู้ให้กับเด็กนักเรียน ด้วยการมอบหนังสือใหม่ หนังสือดีที่เหมาะกับวัย เป็นการเสริมสร้างภูมิความรู้ สติปัญญา ช่วยให้นักเรียนมีชีวิตที่ดีขึ้นในอนาคต โดยหนังสือที่โรงเรียนจะได้มีมูลค่ากว่า 13,000 บาท ต่อโรง 

เป้าหมาย ภายในธันวาคม2565 นี้ตั้งใจบริจาคให้ 20 โรงเรียน 

ประโยชน์ของโครงการ :

  1. นักเรียนได้อ่านหนังสือที่เหมาะสมกับวัย เช่น หนังสือนิทานภาพสองภาษา หนังสือการ์ตูนความรู้ หนังสือเสริมความรู้ หนังสือวรรณกรรมเยาวชน ฯลฯ เป็นการเปิดโลกจินตนาการและการเรียนรู้ของเด็ก ๆ
  2. นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพด้วยการอ่านและค้นคว้าหาความรู้จากหนังสือ

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

  1. โครงการะคัดเลือกหนังสือที่มีคุณภาพ เหมาะสมกับช่วงวัยและควรเรียนรู้ให้กับโรงเรียน
  2. จัดส่งหนังสือไปให้โรงเรียนโดยตรง ประสานงานผ่านผู้อำนวยการโรงเรียนเพื่อกระจายโอกาสการอ่านอย่างทั่วถึง  
  3. ติดตามผลลัพท์ของแต่ละโรงเรียนเพื่อรายงานให้ทราบ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

นานมีบุ๊คส์


ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ค่าหนังสือ (100เล่ม) เฉลี่ยโรงเรียนละ 10,000 บาท 20 โรงเรียน 200,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
200,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
20,000.00

ยอดระดมทุน
220,000.00

บริจาคให้
พี่สุขสันต์ ปันน้องอิ่มสมอง

จำนวนเงิน

การบริจาคให้โครงการทุกๆ เดือนจะช่วยสนับสนุนการทำงานที่ต่อเนื่อง

ช่องทางการชำระเงิน

ชำระผ่านการ สแกน/อัพโหลด QR code ด้วย mobile banking application ของ ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารทหารไทยธนชาต ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี ธนาคารกสิกร ธนาคารออมสิน

คุณจะได้ QR code หลังจากยืนยันการบริจาค

เว้นว่างไว้หากไม่ประสงค์ออกนาม

สำเนาใบเสร็จจะส่งไปทางอีเมลของคุณ หลังจากการบริจาคสำเร็จแล้ว

· ลบ
· ลบ
ที่อยู่*
จังหวัด*
รหัสไปรษณีย์*

ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน