project โควิด-19 ผู้พิการและผู้ป่วย

ชุดดูแลสุขภาพด้วยตนเองสำหรับผู้ป่วยโควิด-19

มีผู้ป่วยโควิด-19 และญาติ มากกว่า 80% ที่รู้ว่าตนเองติดโควิด-19 แล้ว แต่ยังไม่ได้รับการติดต่อจากหน่วยงานดูแล ต้องรอโดยไม่มีแนวทางในการดูแลอาการตนเองเบื้องต้น ชุดดูแลสุขภาพด้วยตนเองสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 โดย เทใจ x สบายดีบอต จะประกอบไปด้วยสิ่งของที่จำเป็นในการบรรเทาอาการด้วยตนเองเบื้องต้น พร้อมทั้งแนวทางการปฏิบัติตนระหว่างรอความช่วยเหลือ เพื่อให้บรรเทาอาการเจ็บป่วยของผู้ป่วยและญาติจนกว่าความช่วยเหลือจะมาถึงได้

ระยะเวลาโครงการ 22 ก.ค. 2564 ถึง 22 ก.ย. 2564 พื้นที่ดำเนินโครงการ ทั่วประเทศ

ยอดบริจาคขณะนี้

701,694 บาท

เป้าหมาย

697,400 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 101%
จำนวนผู้บริจาค 979

สำเร็จแล้ว

ความคืบหน้าโครงการ

สบายดีบอตส่งชุดดูแลตนเองเบื้องต้นให้ผู้ป่วยโควิดได้ทั้งหมด 534 ชุด และนำของที่มีไปส่งต่อให้ชุมชนต่างๆ

22 กรกฎาคม 2022

หลังจากส่งชุดดูแลตนเองเบื้องต้นจำนวน 473 ชุดแล้ว ทีมงานสบายดีบอตได้ส่งต่อชุดดูแลตนเองเบื้องต้น ผ่านการขอรับทาง แชตบอต @sabaideebot อีก 353 ชุด รวมถึงส่งไปยังชุมชนต่างๆ ผ่านเครือข่ายที่แจ้งความต้องการมาดังนี้

 • ชุมชนเขตราชเทวีจำนวน 50 ชุด
 • ชุมชนหมู่บ้านผาหมี เชียงรายจำนวน 31 ชุด
 • ชุมชนชุมชนเทพาลักษณ์จำนวน 100 ชุด

รวมทั้งสิ้น 534 ชุด และได้ส่งยาและอุปกรณ์ที่เหลือทั้งหมดให้กับองค์กรคลองเตยดีจัง (10 ตค 2564)

นอกจากนี้เงินที่เหลือจากค่ายา อุปกรณ์และค่าส่งแล้ว ยังได้นำไปซื้อ ATK บริจาคให้กับกลุ่มลูกเหรียง เพื่อนำไปช่วยชาวบ้านที่สามจังหวัดชายแดนใต้อ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด
ผู้ป่วยโควิด-19 ไม่สามารถเข้าถึงการรักษาในโรงพยาบาลได้ และขาดความรู้และเครื่องมือในการดูแลตนเองระหว่างรอความช่วยเหลือ

สบายดีบอต (@sabaideebot) เป็น LINE แชตบอต พัฒนาโดย โอเพ่นดรีม เช้นจ์ฟิวชันและร็อกเกต มีเดีย แล็บ ภายใต้ทุนสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เพื่อช่วยให้ข้อมูลและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโควิด-19 เป็นเครื่องมือสังเกตและบันทึกอาการในแต่ละวัน รวมถึงสามารถบันทึกกิจกรรมหรือผู้คนที่พบปะในแต่ละวันได้ นอกจากนี้สบายดีบอตยังเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการลงทะเบียนรอจัดสรรเตียงสำหรับผู้ป่วยโควิดด้วย


ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

ทีมงานได้พบว่ามีผู้ป่วยและญาติจำนวนมากที่รอเตียงด้วยความสิ้นหวังและไม่มีแนวทางในการดูแลอาการเบื้องต้น และได้ส่งข้อความขอความช่วยเหลือมาทางสบายดีบอตจำนวนมาก

สาเหตุสำคัญคือจำนวนผู้ติดเชื้อมีจำนวนมากและวันละนับหมื่นราย ตามสถิติยอดผู้ติดเชื้อแต่ละวัน โดยในสบายดีบอตมีส่งข้อความมาขอความช่วยเหลือเป็นจำนวนหลายพันคน

สบายดีบอตจึงได้ส่งแบบสอบถามความต้องการอุปกรณ์ดูแลสุขภาพด้วยตนเองไปยังผู้ใช้งานระบบใน 7 วันที่ผ่านมา จำนวน 5,061 คน มีผู้ตอบแบบสอบถาม 1,273 คน พบว่า 

 • 1,045 คน หรือ 82.1% ยังไม่ได้รับการติดต่อกลับหรือดูแลจากหน่วยงานรับผิดชอบ
 • 1,001 คน หรือ 78.65% ต้องการความช่วยเหลือเบื้องต้นจากภาคประชาชน
 • 995 คน หรือ 78.25% ต้องการชุดดูแลสุขภาพเบื้องต้น

ทีมงานสบายดีบอตจัดทำ เทใจ x สบายดีบอต ชุดดูแลสุขภาพด้วยตนเองสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน 1,000 ชุดขึ้น โดยจะส่งชุดอุปกรณ์เพื่อการดูแลตนเองไปให้ผู้ป่วยที่ต้องการ ที่ได้ขอความช่วยเหลือและแจ้งความต้องการมาที่สบายดีบอต เพื่อให้ทำการดูแลและบรรเทาอาการด้วยตัวเองได้ โดยชุดอุปกรณ์จะประกอบไปด้วย

 1. ปรอทวัดไข้ 1 อัน
 2. เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว (Pulse-Oxy Meter) 1 เครื่อง
 3. หน้ากากอนามัย 10 ชิ้น
 4. ยาลดไข้พาราเซตามอล 30 เม็ด
 5. ยาฟ้าทะลายโจร 100 เม็ด
 6. ยาอมแก้เจ็บคอ 30 เม็ด
 7. เจลแอลกอฮอล์ 100 ml
 8. เกลือแร่ 5 ซอง
 9. ที่จดบันทึกสุขภาพและอาการของตนเอง
 10. คู่มือการดูแลตนเอง
 11. ข้อมูลติดต่อเมื่อต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน

Toolkit นี้จะช่วยให้ ผู้ติดเชื้อสามารถที่จะ

 1. ดูแลอาการป่วยเบื้องต้นได้ด้วยตัวเอง
 2. จดบันทึกข้อมูลทางสุขภาพของตัวเองไว้เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อประเมินการรักษาต่อไป

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

 1. คัดกรองและตรวจสอบข้อมูลจากผู้ที่ลงทะเบียนรอเตียงในสบายดีบอต
 2. จัดส่งชุดอุปกรณ์ชุดดแลสุขภาพด้วยตนเองสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ไปให้ที่บ้านผู้ป่วย

เจ้าของโครงการ

เทใจ และสบายดีบอต

ภาคี

 • บั๊ดดี้โฮมแคร์ วิสาหกิจเพื่อสังคม
 • Raintree international school


สบายดีบอตส่งชุดดูแลสุขภาพด้วยตัวเองให้ผู้ป่วยโควิดแล้ว 473 ชุด

6 สิงหาคม 2021

ประเด็นสำคัญ

 1. 83% ของผู้ติดเชื้อไม่เคยได้รับการติดต่อจากหน่วยงานดูแลอย่างน้อย 7-9 วัน
 2. สบายดีบอตทำการส่งชุดดูแลสุขภาพด้วยตัวเองเพื่อให้ผู้ติดเชื้อไม่ป่วยมากกว่าเดิมไปแล้ว 473 ชุด
 3. ในช่วงสัปดาห์ที่ 2 - 6 สิงหาคม 2564 สบายดีบอต focus กับการส่งชุดดูแลสุขภาพด้วยตัวเองไปให้ผู้ติดเชื้อที่มีอาการทางเดินหายใจไปแล้ว 106 ชุด

ข้อมูลทั่วไป

ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 โครงการสบายดีบอตได้ทำการสำรวจความต้องการของผู้ติดเชื้อที่ใช้งานระบบ @sabaideebot มาอย่างน้อย 7 วัน จำนวน 5,062 คน โดยมีคำถามดังนี้

 1. คุณได้รับการติดต่อกลับหรือดูแลจากแพทย์หรือยังคะ
 2. ในระหว่างรอรับการดูแลจากแพทย์ คุณต้องการความช่วยเหลือเบื้องต้นจากภาคประชาชนหรือไม่
 3. คุณต้องการให้ @sabaideebot จัดส่งชุดดูแลสุขภาพเบื้องต้นไปให้ท่านหรือไม่

พบว่ามีผู้ตอบแบบสอบถาม 1,491 คน หรือร้อยละ 29.4 มีข้อมูลที่น่าเป็นห่วงมากดังนี้

 1. ร้อยละ 83 ของผู้ที่ติดเชื้อยังไม่เคยได้รับการติดต่อจากหน่วยงานดูแล
 2. ผู้ติดเชื้อร้อยละ 95.6 ต้องการรับการช่วยเหลือจากภาคประชาชนในระหว่างที่รอรับการดูแลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนั้นในการสำรวจครั้งต่อมา โครงการฯ ยังพบว่าผู้ติดเชื้อมากกว่าร้อยละ 62 ยังไม่สามารถจัดหายาหรือเครื่องมือเพื่อการดูแลตัวเองในระหว่างรอการติดต่อได้

โดยผู้ติดเชื้อในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีการรอรับการดูแลมาอย่างน้อย 7±2 วัน โดยมีผู้ติดเชื้อรอรับการดูแลมากที่สุดถึง 20 วันนับตั้งแต่วันที่ทราบผลการติดเชื้อ

การจัดซื้อและจัดส่ง toolkit ให้กับผู้ป่วยติดเชื้อ

โครงการสบายดีบอตจึงทำการจัดซื้อยาและเครื่องมือจากร้านค้าเอกชน รวมไปถึงการรับบริจาคจากบุคคลทั่วไป

โดยมีการจัดซื้อ toolkit เพื่อดูแลสุขภาพด้วยตัวเองตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 และได้ทำเริ่มจัดส่ง toolkit ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 โดยใช้เงื่อนไขของโครงการฯ ดังนี้

 1. สีเขียว - ผู้ป่วยที่ไม่มีอาการทางเดินหายใจ : จัดส่ง toolkit ที่มีเฉพาะยาและปรอท
 2. สีเหลือง - ผู้ป่วยที่มีอาการทางเดินหายใจ : จัดส่ง toolkit ที่มี ปรอท และ pulse oximeter

โดยตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2564 โครงการฯ ได้ทำการจัดส่ง toolkit ไปแล้วเป็นจำนวน 473 ชุด ดังนี้

 • รอบที่ 1 จัดส่งไปยังกลุ่มผู้ติดเชื้อสีเขียว จำนวน 417 ชุดในระหว่างวันที่ 29 - 31 กรกฎาคม 2564
 • รอบที่ 2 จัดส่งไปยังกลุ่มผู้ติดเชื้อสีเหลือง (มี pulse oximeter) จำนวน 56 ชุดในระหว่างวันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2564
 • รอบที่ 3 จัดส่งไปยังกลุ่มผู้ติดเชื้อสีเหลือง (มี pulse oximeter) จำนวน 50 ชุด ในวันที่ 6 สิงหาคม 2564


สบายดีบอตส่งชุดดูแลตนเองเบื้องต้นให้ผู้ป่วยโควิดได้ทั้งหมด 534 ชุด และนำของที่มีไปส่งต่อให้ชุมชนต่างๆ

22 กรกฎาคม 2022

หลังจากส่งชุดดูแลตนเองเบื้องต้นจำนวน 473 ชุดแล้ว ทีมงานสบายดีบอตได้ส่งต่อชุดดูแลตนเองเบื้องต้น ผ่านการขอรับทาง แชตบอต @sabaideebot อีก 353 ชุด รวมถึงส่งไปยังชุมชนต่างๆ ผ่านเครือข่ายที่แจ้งความต้องการมาดังนี้

 • ชุมชนเขตราชเทวีจำนวน 50 ชุด
 • ชุมชนหมู่บ้านผาหมี เชียงรายจำนวน 31 ชุด
 • ชุมชนชุมชนเทพาลักษณ์จำนวน 100 ชุด

รวมทั้งสิ้น 534 ชุด และได้ส่งยาและอุปกรณ์ที่เหลือทั้งหมดให้กับองค์กรคลองเตยดีจัง (10 ตค 2564)

นอกจากนี้เงินที่เหลือจากค่ายา อุปกรณ์และค่าส่งแล้ว ยังได้นำไปซื้อ ATK บริจาคให้กับกลุ่มลูกเหรียง เพื่อนำไปช่วยชาวบ้านที่สามจังหวัดชายแดนใต้แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 พาราเซตามอล 30 เม็ด ต่อชุด 1,000 36,000.00
2 ยาอมแก้ไอ แก้เจ็บคอ 30 เม็ด ต่อชุด 1,000 35,000.00
3 ฟ้าทะลายโจร 100 เม็ด ต่อชุด 1,000 120,000.00
4 ค่าเกลือแร่ 5 ซอง ต่อชุด 1,000 40,000.00
5 เครื่องวัดระดับออกซิเจนในเลือดแบบพกพา (Pulse oxy meter) 1 เครื่อง ต่อชุด 500 225,000.00
6 ปรอทวัดไข้ 1 อัน ต่อชุด 1,000 70,000.00
7 ค่าอุปกรณ์และค่าส่งของ 1,000 50,000.00
8 ค่าปริ้นท์คู่มือ 1,000 3,000.00
9 หน้ากากอนามัย 10 ชิ้น ต่อชุด
(มีผู้ร่วมบริจาค 500 ชุด สั่งซื้อเพิ่ม 500 ชุด)
1,000 5,000
10 เจลแอลกอฮอล 100 ml
(มีผู้ร่วมบริจาค 500 ชุด สั่งซื้อเพิ่ม 500 ชุด)
1,000 20,000
รวมเป็นเงินทั้งหมด
634,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
63,400.00

ยอดระดมทุน
697,400.00