project กลุ่มคนเปราะบาง

ซื้อข้าวสาร 20 กิโลกรัมให้กับ 1 ครอบครัวผู้ยากไร้

ด้วยสภาวะเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ ทำให้ส่งผลกระทบต่อสภาพสังคมที่เราจะพบเห็นครอบครัว หลายครอบครัวที่ลำบากและต้องเผชิญชีวิตด้วยความยากไร้ ทำให้พบความเป็นอยู่ของเด็กๆเหล่านี้ ค่อนข้างขาดประสิทธิภาพในการดำเนินชีวิต อาหารการกินที่ขาดแคลนต้องเจอภาวะที่อดมื้อกินมื้อทำให้ไม่มีอาหารที่จะช่วยให้ร่างกายและสติปัญญาเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพได้ ทางมูลนิธิสันติสุขจึงจัดทำโครงการเพื่อช่วยซื้อข้าวสาร 20 กิโลกรัม ให้กับ 1 ครอบครัวผู้ยากไร้ ได้มีข้าวกินครบทุกมื้อในแต่ละวัน เพื่อเขาเหล่านี้จะได้เติบโตขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีในสังคม

ระยะเวลาโครงการ 01 มี.ค. 2566 ถึง 30 มิ.ย. 2566 พื้นที่ดำเนินโครงการ ระบุพื้นที่: เขตพื้นที่ชุมชนแออัดในกรุงเทพฯและปริมณฑล

ยอดบริจาคขณะนี้

96,118 บาท

เป้าหมาย

165,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 58%
99 วัน จำนวนผู้บริจาค 151

ด้วยสภาวะเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ ทำให้ส่งผลกระทบต่อสภาพสังคมที่เราจะพบเห็นครอบครัว หลายครอบครัวที่ลำบากและต้องเผชิญชีวิตด้วยความยากไร้ ทำให้พบความเป็นอยู่ของเด็กๆเหล่านี้ ค่อนข้างขาดประสิทธิภาพในการดำเนินชีวิต อาหารการกินที่ขาดแคลนต้องเจอภาวะที่อดมื้อกินมื้อทำให้ไม่มีอาหารที่จะช่วยให้ร่างกายและสติปัญญาเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพได้ ทางมูลนิธิสันติสุขจึงจัดทำโครงการเพื่อช่วยซื้อข้าวสาร 20 กิโลกรัม ให้กับ 1 ครอบครัวผู้ยากไร้ ได้มีข้าวกินครบทุกมื้อในแต่ละวัน เพื่อเขาเหล่านี้จะได้เติบโตขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีในสังคม

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา 

“ครอบครัวผู้ยากไร้” ที่ได้พบจากการลงสำรวจพื้นที่ของมูลนิธิสันติสุข แต่ละครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ลำบากยากจน รายได้น้อย และเป็นรายได้ที่ไม่แน่นอน ไม่มั่นคงในอาชีพ เนื่องด้วยความเป็นอยู่ที่ต้องหาเช้ากินค่ำ เด็กบางคนขาดพ่อแม่ดูแล อยู่เพียงลำพังกับพี่น้อง ต้องเจอสภาพที่พ่อแม่เด็กเองต้องอยู่ในเรือนจำ จนขาดการดูแลจากพ่อแม่ หรืออาศัยอยู่กับผู้ป่วยและผู้พิการที่ไม่สามารถหารายได้มาจุนเจือครอบครัวได้ เด็กบางคนถูกทอดทิ้งไว้กับคนชรา หรืออาศัยอยู่กับญาติหรือผู้อื่นที่ขาดรายได้ หรืออยู่กับผู้ป่วยและผู้พิการ ที่ไม่สามารถหารายได้มาจุนเจือครอบครัวได้ ทำให้ไม่มีต้นทุนในการซื้อข้าวสารเพื่อมาหุงหากินในแต่ละมื้อ

บางครอบครัวที่ไม่มีข้าวกินอย่างเพียงพอ กินไม่อิ่มท้องอย่างเต็มที่ และสารอาหารที่ได้รับก็ไม่เพียงพอ ทำให้ความเป็นอยู่ของเขาเหล่านี้ ขาดประสิทธิภาพในการดำเนินชีวิต โดยเฉพาะเด็ก ๆ ที่ต้องการสารอาหารที่ดีที่จะช่วยให้มีพัฒนาการทางร่างกายและสมองที่สมวัย

มูลนิธิสันติสุขจึงจัดตั้งโครงการ "ซื้อข้าวสาร 20 กิโลกรัมให้กับ 1 ครอบครัวผู้ยากไร้" เป็นระยะเวลา 4 เดือน เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวของพวกเขา และลดภาระการซื้อข้าวสารไปอีกทาง เพื่อเป็นการสร้างกำลังใจให้แต่ละครอบครัวในการดำเนินชีวิตได้ต่อไป โดยตั้งเป้าหมาย 75 ครอบครัวเขตพื้นที่ชุมชนแออัดในกรุงเทพฯและปริมณฑลที่ทางมูลนิธิช่วยเหลืออยู่

ข้อมูลเพิ่มเติม : 
นอกเหนือจากการช่วยเหลือครอบครัวเบื้องต้นแล้ว มูลนิธิฯ ยังช่วยเหลือครอบครัวที่เดือดร้อน ที่ขอความช่วยเหลือมาทางสื่อต่างๆของมูลนิธิสันติสุขอีกด้วย


ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

1. ลงสำรวจพื้นที่หาข้อมูลในชุมชนแต่ละแห่งเพื่อคัดกรองครอบครัวเด็กที่ยากจนจริง ๆ และเยี่ยมเยียนครอบครัวเด็กๆผู้ยากไร้

2.จัดทำโครงการและวางแผนงบประมาณค่าใช้จ่ายจริงเพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับผู้บริจาคโครงการเพื่อจัดซื้อข้าวสาร 20 กิโลกรัม ให้กับครอบครัวผู้ยากไร้

3.ลงพื้นที่ เพื่อนำข้าวสาร เพื่อมอบให้กับครอบครัวเด็กผู้ยากไร้

4.ติดตาม เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจครอบครัวเด็กผู้ยากไร้อย่างสม่ำเสมอ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ : คุณมุกทิพย์ เทพพิทักษ์

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์

ผู้ประสานงาน : คุณสุรีย์รัตน์ ขันคำ

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกไอทีและมีเดียไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ข้าวสารหอมมะลิ น้ำหนัก 20 กิโลกรัม 500 บาท x 4 เดือน 75 150,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
150,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
15,000.00

ยอดระดมทุน
165,000.00

บริจาคให้
ซื้อข้าวสาร 20 กิโลกรัมให้กับ 1 ครอบครัวผู้ยากไร้

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน

ชำระผ่านการ สแกน/อัพโหลด QR code ด้วย mobile banking application ของ ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารทหารไทยธนชาต ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี ธนาคารกสิกร ธนาคารออมสิน

คุณจะได้ QR code หลังจากยืนยันการบริจาค

ใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษี

การบริจาคด้วย QR Code ชื่อ- นามสกลุ บนใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษีจะเป็นชื่อเจ้าของบัญชี Mobile banking
ระบุเพื่อใช้สำหรับส่งอีเมลยืนยันการบริจาค
ระบุเพื่อใช้สำหรับส่งอีเมลยืนยันการบริจาค

สำเนาใบเสร็จจะส่งไปทางอีเมลของคุณ หลังจากการบริจาคสำเร็จแล้ว


ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน