เปิดเทอมแล้ว แต่น้องๆ หลายคนยังขาดแคลนทุนเรียนต่อ

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2022


มีน้องๆ หลายคนที่ยังขาดแคลนทุนการศึกษา จากการได้รับผลกระทบทั้งจากสถานการณ์โควิด-19 และจากความเหลื่อมล้ำในสังคม เทใจรวบรวม 4 โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาให้น้องๆ กลุ่มต่างๆ ที่กำลังรอการสนับสนุนมาไว้ในที่นี้ค่ะ

📖 โครงการทุนการศึกษาเพื่อนักศึกษาไร้รัฐไร้สัญชาติ

เมื่อนักศึกษาไร้สัญชาติที่เกิดในประเทศไทยเรียนจบปริญญาตรีจะสามารถขอสัญชาติไทย และประกอบอาชีพที่มีอนาคตที่ดีได้ แต่น้องๆ ที่ไร้สัญชาติกลุ่มนี้มักมีฐานะที่ยากจน มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิกจึงจัดโครงการเพื่อช่วยเหลือให้กับน้องๆ 11 คนสามารถเรียนจนจบระดับปริญญาตรีได้

สมทบทุนการศึกษาค่าเทอม ค่าอาหาร ค่าหอพักให้นักศึกษาไร้สัญชาติได้ที่ 👉 https://taejai.com/th/d/apiu-edu64/


📖 โครงการ Save Drop Out Students ต่อลมหายใจให้น้องได้เรียนจบ

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (มูลนิธิ EDF) จัดระดมทุนเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับน้องๆ นักเรียนชั้น ม.2 และ ม.3 จำนวน 100 คน ให้เรียนต่อได้จนจบ ม.3

สนับสนุนทุนการศึกษาน้องๆ เพื่อไม่ให้น้องๆ ต้องออกจากระบบ ได้ที่ 👉 https://taejai.com/th/d/save-drop-out-students/


📖 โครงการ Life hero x ลูกเหรียง ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนจังหวัดชายแดนใต้

ช่วยสนับสนุนทุนการศึกษาและค่าใช้จ่ายให้กับน้องๆ ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และช่วยดูแล วางแผนชีวิตให้กับน้องๆ

สมทบทุนการศึกษาและค่าใช้จ่ายให้กับน้องๆ กลุ่มลูกเหรียงได้ที่ 👉 https://taejai.com/th/d/lifehero_lookrheang/


📖 โครงการส่งเด็กเก่งให้ไปต่อ!! ทุนการศึกษาเพื่อเด็กเรียนดี สู้ชีวิตเพราะความยากจนและวิกฤติโควิด-19

ช่วยกันสนับสนุนทุนการศึกษาให้น้องๆ ที่สอบเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยได้แล้ว และมีจุดมุ่งหมายชัดเจนเพื่ออุทิศตนพัฒนาชุมชนและสังคม แต่ประสบปัญหาวิกฤติความยากจนและวิกฤติโควิด-19 จำนวน 10 คน ให้สามารถเรียนจนจบระดับปริญญาตรีได้

ช่วยเหลือน้องๆ กันอีกแรงได้ที่ 👉 https://taejai.com/th/d/hope-scholarship/