มอบทุนการศึกษาแก่เด็กระดับมัธยม 11 คน และมหาวิทยาลัย 2 คน รวมให้ทุน 13 คน

โครงการทุนการศึกษาในกรุงเทพมหานครเพื่อผู้ย้ายถิ่นฐานและเยาวชนไทย

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2022

กิจกรรมมอบทุนการศึกษา และให้อบรมให้รู้เรื่องสมาร์ทโกล แก่ผู้เข้ารับทุนการศึกษา วันที่ 11 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00-16.00 ณ ห้องประชุมโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ผู้เข้าร่วม 17 คน ผู้ได้รับผลประโยชน์ 13 คน เด็กนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้เข้าใจถึงการวางเป้าหมายในชีวิตและในการศึกษา เพื่อให้การใช้เงินทุกการศึกษาอย่างเกิดประโยชน์สูงสูด และ การมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ทำให้เด็กด้อยโอกาสในโครงการได้ ศึกษาต่อ ในระดับมัธยมศีกษา จำนวน 11 คน คนละ 6,000 บาท และระดับมหาวิทยาลัย จำนวน 2 คน คนละ 10,000 บาท

ภาพประกอบ

กิจกรรมสมาร์ทโกล

ผลงานของน้องๆ

ภาพรวมเด็กที่ได้รับทุน

ความประทับใจจากเด็กที่ได้รับทุน

ความประทับใจที่ได้ร่วมกิจกรรมนี้ของหนู คือ หนูได้การสนับสนุนทุนการศึกษาทำให้สามารถศึกษาต่อได้ในปีนี้ และรู้ถึงแนวทางในการวางแผนเรื่องต่างๆในชีวิตอย่างเป็นแบบแผนรอบคอบ ทำให้ตัดสินใจได้ดีขึ้น ได้พบเจอกับเพื่อนใหม่ๆ ได้ประสบการณ์การเป็นผู้นำกลุ่มที่ไม่เคยทำมาก่อนทำให้มีความมั่นใจมากขึ้น และได้ฟังประสบการณ์จากพี่ๆที่เคยได้รับการสนับสนุนทางการศึกษาจนประสบความสำเร็จในชีวิตทำให้หนูได้กำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไปค่ะ
น้องไอซ์ น.ส. กุลภรณ์ เตชูปกรณ์

หนูรู้สึกดีใจที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมSmart Gold หนูมีความสุขมากตลอดทั้งงานหนูได้รู้จักการวางแผนการใช้ชีวิตและหนูก็รู้จักเป้าหมายในชีวิต💖และหนูขอขอบคุณผู้ที่สนับสนุนทุนการศึกษาด้านการเรียนของหนูทำให้หนูตั้งใจเรียนอย่างเต็มที่ขอบคุณค่ะ
น้องเมย์ น.ส.ศศิธรณ์ ใจเที่ยง