มอบเงินช่วยเหลือและถุงยังชีพ 19 ครอบครัว

HOPE Project โดยมูลนิธิเอเซียเซ็นเตอร์

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2022

ทุกวันที่ 5 ของเดือนกฎกฎาคม – กันยายน 2565 ทางมูลนิธิเอเซียเซ็นเตอร์ ได้คัดเลือกผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาลและผู้ปกครองนักเรียนในโครงการทุนการศึกษา ภายในการดูแลของมูลนิธิเอเซียเซ็ยเตอร์ รวมทั้งประชาชนที่ประสบความยากลำบากในขณะนี้ เพื่อมอบเงินช่วยเหลือและถุงยังชีพ เป็นเวลา 3 เดือน เดือนละ 1,000 - 3,000 บาท/ครอบครัว/เดือน จำนวน 18 - 19 ครอบครัว

เงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ สามารถช่วยพวกเขาได้มาก เนื่องจากผู้ปกครองที่ถูกคัดเลือกล้วนแต่กำลังเผชิญความยากลำบาก ไม่มีงานทำ บางครอบครัวมีพ่อหรือแม่ทำงานคนเดียวเลี้ยงสมาชิกทั้งครอบครัว บางครอบครัวยายเป็นผู้เลี้ยงดูหลาน ซึ่งไม่มีรายได้มากนัก หรือบางครอบครัวแม่ประสบความเจ็บป่วย ทำให้ไม่สามารถทำงานหาเงินมาเลี้ยงดูครอบครัวได้ ดังนั้นเงินที่ได้รับมากจากการระดมทุนของTaejai.comจึงสามารถช่วยต่อชีวิตพวกเขาไว้ได้

ถุงยังชีพ 1,000 บาท/ถุง ประกอบด้วย

ภาพประกอบ

ถุงยังชีพ งบ 1,000 บาท/ถุง


ผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือ


ครอบครัวคนมอญ แม่มีหน้าที่เลี้ยงดูลูก ส่วนพ่อเก็บขยะขาย ครอบครัวนี้ มีลูกทั้งหมด 4 คน 1 ใน 4 คนเป็นเด็กดาวน์ซินโดรมที่ไม่เคยพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยและรักษาโรค อีกทั้งพี่สาวคนโต อายุ 11 ปี ไม่ได้เข้ารับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนั้นถุงยังชีพที่ได้ไปสามารถช่วยประทังชีวิตพวกเขาให้สามารถอยู่ต่อได้

ความประทับใจจากผู้ที่รับความช่วยเหลือ

จิระนันท์ สุจริตธนารักษ์ : รับจ้าง

"เงินนี้เหมือนมาช่วยชีวิตแม่ เงินนี้สามารถทุ่นแรงแม่ไปได้เยอะเลย ถ้าไม่มียอดเงินนี้ แต่ละเดือนก็ไม่พอ พอได้เงินนี้สามารถช่วยแม่ได้เยอะเลยค่ะ ขอขอบคุณทุกๆท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้ได้รับเงินส่วนนี้ แม่จะนำเงินไปใช้เพื่อลูกให้ดีที่สุด นำไปจ่ายค่าบ้าน ค่าอาหารฝากให้คุณยายดูแล เงินนี้สามารถทุ่นแรงแม่ไปได้เยอะเลย"

สุทธิลักษณ์ เสนทอง: แม่เลี้ยงเดี่ยว ว่างงาน เลี้ยงลูก 3 คนเต็มเวลา

"พ่อของเด็กประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต ช่วงปีใหม่ 2565 ทำให้ภาระทุกอย่างตกอยู่ที่แม่คนเดียว ขอบคุณคนที่ให้เงินนี้มา เพราะหนูลำบากมาก มีลูก3คน เงินที่ได้สามารถช่่วยเหลือหลายอย่างทั้งค่าน้ำมัน ค่าแพมเพิสและค่าอาหาร เงินที่ได้สามารถช่วยเหลือครอบครัวได้มากเลย หนูเก็บไว้ส่วนหนึ่งเผื่อเวลาฉุกเฉินของลูก ขอบคุณมากๆค่ะ"

เยาวลักษณ์ ต้นวงค์: เกษตรกร

"ขอบคุณมากๆค่ะ เงินนี้หนูได้เอาไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟและค่ากับข้าวในแต่ละมื้อ เงินที่ได้มานี้ช่วยลดค่าใช้จ่ายของครอบครัวมากค่ะ ขอบคุณค่ะ"

ศันสนีย์ แสวงผล: ว่างงาน เลี้ยงลูก 3 คนเต็มเวลา

"ขอบคุณมากค่ะที่ช่วยเหลือครอบครัวเรา เงินที่ได้มาสามารถทุ่มทุ่นได้มากเลยค่ะ หนูได้เอาไปจ่ายค่าเช่าบ้าน ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าใช้จ่ายทั่วไป ค่าน้ำมันรถ และค่ากับข้าวอาหารสด ถุงยังชีพที่ได้ไปสามารถช่วยครอบครัวได้เยอะเลย ของในนั้นใช้เต็มที่ได้ 1 เดือน พอดี ขอบคุณมากนะคะ"

ผลกระทบจากการทำโครงการ