ซื้อข้าวสาร 16 ถุง ให้เด็กๆบ้านวางใจ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

ให้ข้าวสาร 3 มื้อ ช่วยเด็กถูกทอดทิ้งและถูกทำร้าย 44 คน ให้ผ่านพ้นวิกฤติ 1ปี

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2022

 คุณฤทธา ผู้ดูแลเด็กๆ ได้นำเงินบริจาคไปซื้อข้าวสาร 16 ถุง ให้ เด็ก 44 คน ที่บ้านวางใจ  อ.แม่สรวย จ.เชียงราย เพื่อให้เด็กๆที่บ้านวางใจมีอาหารทานครบ 3 มื้อ อย่างต่อเนื่อง

ภาพประกอบ

ข้าวสาร 16 ถุง

อาหารที่เด็กๆทาน

เด็กอิ่มท้องกันทุกคน

เด็ๆมีความสุขที่ได้รับข้าวสารจากพี่ๆ ขอบคุณครับ