project เด็กและเยาวชน ผู้พิการและผู้ป่วย กลุ่มคนเปราะบาง

ห้องนอน (ไร้) หลังคาของน้องน้ำขิง

"วันไหนฝนตกแรง หนูกับปู่ต้องย้ายที่นอนไปนอนรวมกัน 9 คน ในห้องเล็ก ๆ ถ้าหนูมีห้องนอน หนูจะได้ไม่เปียกและไม่ต้องนอนเบียดกัน" คำพูดที่กลั่นออกมาจากส่วนลึกในใจของน้องน้ำขิง เพิงเล็ก ๆ ที่ไม่อาจกันละอองฝน น้องน้ำขิงเรียกมันว่า "ห้องนอน” ที่มีเพียงแคร่ไม้ ที่นอน มุ้ง และพัดลมตัวเก่า ห้องที่เป็นทั้งที่นอน ที่ทำการบ้าน ที่นั่งกินข้าว และที่นั่งเล่นของทุกคนในบ้าน มาทำให้"ความฝัน"ของน้ำขิงเป็นจริง มีบ้านที่ปลอดภัยสำหรับทั้ง 9 คนกัน

ระยะเวลาโครงการ 01 ม.ค. 2566 ถึง 31 มี.ค. 2566 พื้นที่ดำเนินโครงการ ทั่วประเทศ

ยอดบริจาคขณะนี้

54,716 บาท

เป้าหมาย

128,546 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 43%
8 วัน จำนวนผู้บริจาค 87

"วันไหนฝนตกแรง หนูกับปู่ต้องย้ายที่นอนไปนอนรวมกัน 9 คน ในห้องเล็ก ๆ ถ้าหนูมีห้องนอน หนูจะได้ไม่เปียกและไม่ต้องนอนเบียดกัน" คำพูดที่กลั่นออกมาจากส่วนลึกในใจของน้องน้ำขิง เพิงเล็ก ๆ ที่ไม่อาจกันละอองฝน น้องน้ำขิงเรียกมันว่า "ห้องนอน” ที่มีเพียงแคร่ไม้ ที่นอน มุ้ง และพัดลมตัวเก่า ห้องที่เป็นทั้งที่นอน ที่ทำการบ้าน ที่นั่งกินข้าว และที่นั่งเล่นของทุกคนในบ้าน มาทำให้"ความฝัน"ของน้ำขิงเป็นจริง มีบ้านที่ปลอดภัยสำหรับทั้ง 9 คนกัน

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

"วันไหนฝนตกแรง หนูกับปู่ต้องย้ายที่นอนไปนอนรวมกัน 9 คน ในห้องเล็ก ๆ ถ้าหนูมีห้องนอน หนูจะได้ไม่เปียกและไม่ต้องนอนเบียดกัน" คำพูดประโยคสั้น ๆ ที่กลั่นออกมาจากส่วนลึกในใจของน้องน้ำขิง ทั้งที่ความเป็นจริงเด็กน้อยรู้ดีว่ามันยังคงเป็นเพียงแค่ "ความฝัน" ที่ยากจะเป็นจริงได้ เพิงเล็ก ๆ ที่ไม่อาจกันละอองฝน น้องน้ำขิงเรียกมันว่า "ห้องนอน” ที่มีเพียงแคร่ไม้ ที่นอน มุ้ง และพัดลมตัวเก่า อยู่ภายใต้โครงไม้ผุพังที่ถูกยึดโยงกับผืนผ้าใบเก่าขาด ห้องที่เป็นทั้งที่นอนของน้องน้ำขิงกับปู่ ที่ทำการบ้านของหลาน ๆ ที่นั่งกินข้าว และที่นั่งเล่นของทุกคนในบ้าน

ความฝันที่จะมีบ้านช่วยคุ้มแดด กันฝน ยังคงไกลเกินเอื้อมของเด็กน้อย เพราะทุกวันนี้เสาหลักมีเพียงย่ากับปู่ที่ป่วยด้วยโรคเก๊าท์ หัวใจขาดเลือด และรายได้เดือนละประมาณ 2,000 บาท ที่ป้าส่งมาเป็นค่าเลี้ยงดูหลาน ๆ แต่ด้วยความรักแม้ในวันที่ปู่ไม่สบายแทบไม่มีเรี่ยวแรงก็ยังพยายามกัดฟันขับซาเล้งไปส่งหลาน เพราะไม่อยากให้ทั้งหมดต้องขาดเรียน และจากรายได้ที่มีทำให้อาหารจานหลักของครอบครัว จึงหนีไม่พ้น "น้ำพริกและข้าว" ผลผลิตจากพื้นนาจำนวน 2 ไร่ แต่หากปีไหนฝนน้อย ข้าวในนาน้อย ข้าวแทบจะไม่พอกิน ส่วนอาหารมื้อพิเศษหาได้จากธรรมชาติ เช่น ปลา หน่อไม้ เห็ด ฯลฯ

ขอชวนทุกท่านมาร่วมสานฝันของเด็กน้อยให้เป็นจริง ด้วยการสมทบสร้างบ้านให้กับน้องน้ำขิง และเด็กด้อยโอกาสในความดูแลของมูลนิธิฯ เพื่อให้พวกเขา กิน อยู่ นอนหลับ และปลอดภัย


ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

ขั้นที่ 1 การสำรวจ เก็บรวบรวมข้อมูล

ขั้นที่ 2 วางแผนให้ความช่วยเหลือ

ขั้นที่ 3 ดำเนินการให้ความช่วยเหลือ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.เพื่อเด็กและเยาวชนฯ

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 อิฐบล็อค 1,500 ก้อน 21,000.00
2 หินกรวด+ทราย 10 คิว 7,000.00
3 ปูน 50 กระสอบ 5,500.00
4 เสาปูน 11 ต้น 8,800.00
5 ประตู 4 ชุด 11,360.00
6 หน้าต่าง 5 ชุด 2,715.00
7 อุปกรณ์อื่น ๆ เช่น เหล็กเส้น เหล็กกล่อง ไม่ฝา สกรู ฯลฯ ตามจริง 60,485.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
116,860.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
11,686.00

ยอดระดมทุน
128,546.00

บริจาคให้
ห้องนอน (ไร้) หลังคาของน้องน้ำขิง

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน

ชำระผ่านการ สแกน/อัพโหลด QR code ด้วย mobile banking application ของ ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารทหารไทยธนชาต ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี ธนาคารกสิกร ธนาคารออมสิน

คุณจะได้ QR code หลังจากยืนยันการบริจาค

ใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษี

การบริจาคด้วย QR Code ชื่อ- นามสกลุ บนใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษีจะเป็นชื่อเจ้าของบัญชี Mobile banking
ระบุเพื่อใช้สำหรับส่งอีเมลยืนยันการบริจาค
ระบุเพื่อใช้สำหรับส่งอีเมลยืนยันการบริจาค

สำเนาใบเสร็จจะส่งไปทางอีเมลของคุณ หลังจากการบริจาคสำเร็จแล้ว


ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน