project ผู้พิการและผู้ป่วย

โครงการเด็กพิการเรียนไหนดี

ระดมทุนจัดงานมหกรรมการศึกษาสำหรับเด็กพิการเพื่อที่จะแนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา เพราะการศึกษาไม่ควารถูกปิดกั้นด้วยความพิการ

ระยะเวลาโครงการ 31 ต.ค. 2565 ถึง 07 พ.ย. 2565 พื้นที่ดำเนินโครงการ ระบุพื้นที่: แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร (สยามพารากอน)

ยอดบริจาคขณะนี้

66,178 บาท

เป้าหมาย

932,800 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 7%
จำนวนผู้บริจาค 89

สำเร็จแล้ว

ระดมทุนจัดงานมหกรรมการศึกษาสำหรับเด็กพิการเพื่อที่จะแนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา เพราะการศึกษาไม่ควารถูกปิดกั้นด้วยความพิการ

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

คุณภาพชีวิตของคนพิการส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ค่อยดีนักเพราะเป็นคนกลุ่มน้อยที่ถูกละเลยจากสังคม สังเกตได้จากอัตราการจ้างงานผู้พิการที่ยังอยู่ในระดับที่ต่ำมากและส่วนใหญ่ที่ถูกจ้างก็ได้รับค่าตอบแทนน้อยกว่าค่าแรงขั้นต่ำ ซึ่งในหลายๆ ครั้งก็เกิดจากความไม่พร้อมของตัวคนพิการเองด้วย เราเชื่อว่าการศึกษาเป็นหนึ่งตัวแปรสำคัญที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการให้ดีขึ้นได้ ถ้าเราสามารถผลักดันให้เขาเหล่านั้นอยู่ในระบบการศึกษากระแสหลักให้เรียนในระดับสูงที่สุดเท่าที่เขาจะทำได้ จะช่วยสร้างโอกาสให้ชีวิต ซึ่งไม่ใช่แค่เรื่องความรู้หรือใบปริญญา แต่ยังหมายถึงการเข้าสังคม การสร้างความภูมิใจในตัวเอง มีความสามารถในการประกอบอาชีพ ไม่เป็นภาระของคนในครอบครัวอีกต่อไป 

แต่ที่ผ่านมาเราพบว่าคนพิการถูกละเลยด้านการศึกษาอย่างมากจนน่าตกใจ โดยเหตุผลส่วนหนึ่งมาจากการเข้าไม่ถึงข้อมูลการศึกษาต่อและขาดแรงจูงใจ "งานเด็กพิการเรียนไหนดี" งานแนะแนวการศึกษาสำหรับเด็กพิการแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศจึงเกิดขึ้นมา โดยภายในงานจะแบ่งเป็น 3 ส่วนหลักๆ ดังนี้

1) สร้างแรงบันดาลใจ

เป็นส่วนแรกที่จะสร้างให้เด็กพิการเห็นความเป็นไปได้ใหม่ในขีวิต ที่เขาจะตอบคำถามตัวเองได้ว่า "พิการแล้วจะเรียนไปทำไม" 

- Talk Show 
 เชิญรุ่นพี่นักศึกษาพิการที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าและคนพิการที่ประกอบอาชีพที่น่าสนใจมาบอกเล่าประสบการณ์ ตอบคำถามพร้อมให้คำแนะนำส่งต่อแรงบันดาลใจให้น้องๆที่มาเข้าร่วมงาน
- Workshop "ปั้นฝัน" 
 จะเป็นกระบวนการตั้งคำถามค้นหาความชอบและความถนัดของตัวเองเพื่อสร้างแรงจูงใจ ให้เห็นความเป็นไปได้ใหม่ๆ ในการเรียนต่อหรือประกอบอาชีพ

2) ให้ความรู้

ให้ความรู้และข้อมูลที่จำเป็นต่อการสอบเข้ามหาวิทยาลัย เพื่อให้น้องๆ สามารถตัดสินใจและเลือกได้ตรงตามความต้องการ- Exhibition booth
เราเชิญมหาวิทยาลัยที่เปิดรับเด็กพิการมาร่วมออกบูธ พร้อมเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลการสอบเข้า กำหนดการยืนคะแนน และตอบคำถามต่างๆ กับน้องๆ ที่สนใจ
- Workshop "ปั้นคำ"
workshop แนำนำเทคนิคการตอบคำถามสอบสัมภาษณ์ซึ่งเป็นการเสริมความมั่นใจให้กับเด็กพิการในการตอบคำถาม 

- Workshop  "ปั้น Port"
อบรมการทำ Portfolio เพื่อที่จะรวบรวมประสปการณ์ที่ผ่านมาแล้วยื่นเข้าคณะที่ต้องการ

3) สร้างความเท่าเทียมกันทางด้านการศึกษา
งานเด็กพิการเรียนไหนดีเป็นงานแสดงเชิงสัญลักษณ์ของเด็กพิการเพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้คนในสังคมเห็นถึงปัญหาด้านการศึกษาของเด็กพิการที่ถูกละเลยมาอย่างยาวนาน และให้สังคมรับรู้ว่าเด็กพิการก็มีความสามารถที่จะเรียนได้ถ้ารับโอกาส

"งานเด็กพิการเรียนไหนดี" เคยจัดต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2562-2563 โดยในปีล่าสุดมีเด็กนักเรียนพิการในระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาเข้าร่วมงานมากกว่า 300 คน จาก 20 โรงเรียน และมี 22 มหาวิทยาวิทยาลัยจากทั่วประเทศมาออกบูธ และในปี 2564 ได้ขยายงานไปจัดที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีมหาวิทยาลัยในภาคเหนือเข้าร่วมออกบูธ 7 มหาลัยและมีเด็กพิการเข้าร่วม 120 คน จาก 8 โรงเรียน  แต่เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมาทำให้งานในปี 2564 ต้องหยุดชะงักไป ซึ่งในปี 2565 นี้เป็นความพยายามครั้งสำคัญที่เราจะกลับมาจัดงานนี้อีกครั้ง 

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

 1. ประชาสัมพันธ์โครงการผ่านของทาง Social Network 
 2. รวมรวมข้อมูลการสอบเข้าในปี 66
 3. เชิญมหาลัยที่เปิดรับนักศึกษาพิการมาออกบูธ
 4. ติดต่อเครื่อข่ายโรงเรียนมัธยมทั้งโรงเรียนร่วมและโรงเรียนเฉพาะทาง
 5. ติดต่อสถาณที่จัดงาน
 6. วางแผนประชาสัมพันธ์ Pre-event
 7. ติดต่อ วิทยากรและทีมอาสา Workshop เพื่อวางแผนทิศทางเนื้อหาภายในงาน
 8. จัดเตรียมสถาณที่ก่อนเริ่มงาน 
 9. จัดงาน
 10. ประชาสัมพันธ์งาน Post Event
 11. ทีมอาสาติดตามผลความคืบหน้าและให้คำปรึกษานักเรียนพิการหลังจากงาน

ผู้รับผิดชอบโครงการ

สมบูรณ์ ชุติวิโรจน์สกุล
ผู้จัดการทั่วไปและผู้จัดการโครงการเรียนด้วยกัน

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ค่าสถานที่ Paragon Hall Siam Paragon จังหวัดกรุงเทพ 1 120,000.00
2 ค่าจัดกิจกรรมบูธ Workshop 3 ปั้น 1 100,000.00
3 พิธีกร วิทยากร รุ่นพี่พิการที่มาแบ่งปันประสบการณ์บนเวที 1 20,000.00
4 ค่าล่ามภาษามือ 10 ท่าน 6 ชั่วโมตลอดงาน 1 50,000.00
5 ทีมผู้จัดงาน พร้อมสตาฟฟ์ช่วยอำนวยความสะดวกคนพิการภายในงาน 1 60,000.00
6 ค่าอุปกรณ์จัดบูธ อุปกรณ์เสียงและไฟ จอทีวีสำหรับคนพิการ 1 185,000.00
7 ค่าผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ทั้งภายในงาน บริเวณห้าง และ Online 1 60,000.00
8 ค่าถ่ายทำคลิปVDOเก็บภาพบรรยากาศ Hightlight งาน เพื่อถอดบทเรียนและเพื่อประชาสัมพันธ์ 1 36,000.00
9 บริการอาหารกลางวันและของว่าง น้ำดื่มให้กับคนพิการและผู้ร่วมงานฯ 1 117,000.00
10 ค่าดำเนินงาน 1 50,000.00
11 ค่าเดินทางและค่าที่พัก 1 50,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
848,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
84,800.00

ยอดระดมทุน
932,800.00