สบายดีบอตส่งชุดดูแลตนเองเบื้องต้นให้ผู้ป่วยโควิดได้ทั้งหมด 534 ชุด และนำของที่มีไปส่งต่อให้ชุมชนต่างๆ

ชุดดูแลสุขภาพด้วยตนเองสำหรับผู้ป่วยโควิด-19

เมื่อวันที่ 22 July 2022

หลังจากส่งชุดดูแลตนเองเบื้องต้นจำนวน 473 ชุดแล้ว ทีมงานสบายดีบอตได้ส่งต่อชุดดูแลตนเองเบื้องต้น ผ่านการขอรับทาง แชตบอต @sabaideebot อีก 353 ชุด รวมถึงส่งไปยังชุมชนต่างๆ ผ่านเครือข่ายที่แจ้งความต้องการมาดังนี้

  • ชุมชนเขตราชเทวีจำนวน 50 ชุด
  • ชุมชนหมู่บ้านผาหมี เชียงรายจำนวน 31 ชุด
  • ชุมชนชุมชนเทพาลักษณ์จำนวน 100 ชุด

รวมทั้งสิ้น 534 ชุด และได้ส่งยาและอุปกรณ์ที่เหลือทั้งหมดให้กับองค์กรคลองเตยดีจัง (10 ตค 2564)

นอกจากนี้เงินที่เหลือจากค่ายา อุปกรณ์และค่าส่งแล้ว ยังได้นำไปซื้อ ATK บริจาคให้กับกลุ่มลูกเหรียง เพื่อนำไปช่วยชาวบ้านที่สามจังหวัดชายแดนใต้