โครงการ

 • เด็กและเยาวชน ผู้พิการและผู้ป่วย อื่นๆ

  น้ำดื่มสะอาดเพื่อเด็กกำพร้า

  การมีน้ำดื่มที่สะอาด ปลอดภัยถือเป็นความจำเป็น พื้นฐานของการดำรงชีวิต ด้วยสภาพพื้นที่ของมูลนิธิพัฒนกิจเด็กและชุมชน บ้านนานา ต้องใช้น้ำจากบ่อนํ้าบาดาลในการอุปโภค บริโภค ขณะนี้มูลนิธิฯ ประสบปัญหาค่าใช้จ่ายในการล้างทำความสะอาดเครื่องกรองน้ำอุปโภค และ เครื่องกรองน้ำสำหรับบริโภค เพราะน้ำเป็นสนิมเหล็กจึงมีความจำเป็นต้องล้างเครื่องกรองน้ำปีละ 2ครั้ง จนส่งผลกระทบต่อสุขภาพเด็ก อยากชวนทุกคนมาสนับสนุนน้ำสะอาดให้น้องทั้ง 160 คนกัน

  เป้าหมาย

  104,940 บาท
  ดำเนินการแล้ว 1%
  122 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 5
 • เด็กและเยาวชน

  เสริมสุขสร้างสรรค์ ส่งเสริมการศึกษาให้เด็กในชุมชนหัวรถจักร เขตบางซื่อ

  ด้วยสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวยและความเหลื่อมล้ำของสังคมไทย ทำให้เด็กในชุมชนแออัดยังไม่ได้รับการดูแลใส่ใจเท่าที่ควร บางคนจึงขาดโอกาสในการเข้าถึงความรู้และทักษะที่จำเป็นในการดำเนินชีวิต และอาจเกิดปัญหาเมื่อเด็กต้องเติบโตขึ้นมาเผชิญหน้ากับสังคมในปัจจุบัน มูลนิธิ ซ.โซ่ อาสา จึงเข้ามาช่วยให้เด็กๆ มีทักษะและความรู้ ความสามารถ เพื่อใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข และเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งกายและใจ มูลนิธิได้มอบทั้งโอกาส ความหวัง และความฝันให้กับเด็กๆ เราจึงอยากเป็นแรงสนับสนุนให้ทางมูลนิธิมีต้นทุนและทรัพยากรเพื่อพัฒนาเด็กๆ ต่อไป โดยการสนับสนุนสื่อการเรียนการสอน หนังสือเสริมทักษะและอุปกรณ์การเรียน เพื่อให้ทางมูลนิธิใช้ประกอบการทำกิจกรรมร่วมกับน้องในชุมชนเขตบางซื่อ ซึ่งเด็กที่ได้รับประโยชน์เป็นเด็กในเขตชุมชนรหัวรถจักร เขตบางซื่อทั้งสิ้น 70 คน

  เป้าหมาย

  5,500 บาท
  ดำเนินการแล้ว 36%
  9 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 8
 • เด็กและเยาวชน ผู้พิการและผู้ป่วย

  น้องไนซ์ ผิวหนังหลุดลอก ไฟคลอกทั่วร่างกาย

  น้องไนซ์ อายุ 14 ปี ได้รับอุบัติเหตุไฟคลอกจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ น้องไนซ์มีอาการบาดเจ็บสาหัส ผิวหนังลอกติดเสื้อผ้า ทำให้ต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาลน่านในห้องปลอดเชื้อนานกว่า 7 เดือน ทำแผลวันเว้นวันโดยการวางยาสลบ เนื่องจากน้องไนซ์ทนความเจ็บปวดจากบาดแผลไม่ไหว

  เป้าหมาย

  60,830 บาท
  ดำเนินการแล้ว 8%
  87 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 20
 • เด็กและเยาวชน

  ดนตรีคลาสสิคสู่แดนอีสาน Classical Music Tour E-SAN

  ดนตรีคลาสสิคเป็นอุปกรณ์หนึ่งที่สามารถส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนได้ ทั้งทางสติปัญญา ความคิด อารมณ์ และสังคม เด็กและเยาวชนในภาคอีสานยังขาดโอกาสการเรียนรู้และประสบการณ์ทางดนตรี เนื่องด้วยสภาพเศรษฐกิจความยากจนและขาดองค์กรสนับสนุน มูลนิธิจึงได้จัดทำโครงการ "ดนตรีคลาสสิคสู่อีสาน" (Classical Music Tour E-SAN) โดยการนำนักดนตรีเยาวชนไปแสดงดนตรียังโรงเรียนต่างๆ ใน 3 จังหวัดภาคอีสาน อาทิ หนองบัวลำภู อุดรธานี ขอนแก่น เพื่อให้เยาวชนได้มีประสบการณ์ทางดนตรีร่วมกับเด็กๆ ต่างจังหวัด พัฒนาฝึกฝนทักษะทางดนตรี มอบโอกาสให้เด็กทางภาคอีสานได้รู้จักดนตรีคลาสสิค และเป็นการนำร่องขยายโครงการดนตรีคลาสสิคไปสู่ภาคอีสานต่อไป

  เป้าหมาย

  330,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 0%
  152 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 4
 • สัตว์

  ฟื้นฟูสุขภาพนกล่าเหยื่อ/นกนักล่าเพื่อปล่อยคืนธรรมชาติ

  สนับสนุนค่าอาหารให้นกบาดเจ็บ ลูกนกพลัดหลง ที่รับมารักษาในโครงการฟื้นฟูนกล่าเหยื่อเพื่อปล่อยคืนธรรมชาติ

  เป้าหมาย

  110,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 14%
  323 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 40
 • เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ อื่นๆ

  จิตวิทยาให้คำปรึกษาและบำบัด แก่เด็กและผู้ที่ได้รับบาดแผลภายใน (Trauma care) จังหวัดเชียงใหม่

  ช่วยเด็กและบุคคลที่ได้รับบาดแผลภายในกว่า 300 คน ในจังหวัดเชียงใหม่ ให้เข้าถึงคำปรึกษา การเยียวยา และบำบัดจากนักจิตวิทยาเชี่ยวชาญ เพื่อลดอัตราเสี่ยงการฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเองและผู้อื่น

  เป้าหมาย

  584,100 บาท
  ดำเนินการแล้ว 18%
  36 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 145
 • เด็กและเยาวชน

  ICAP : พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยในพื้นที่ด้อยโอกาสให้เป็นรูปแบบบูรณาการ

  ปรับปรุงรูปแบบการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย 2 แห่งในพื้นที่ชุมชนแออัดกทม. ให้เป็นแบบบูรณาการโดยยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง ซึ่งจะช่วยพัฒนาทักษะ EF ให้กับเด็กอายุ 2-6 ปี จำนวนประมาณ 70 คน

  เป้าหมาย

  308,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 1%
  91 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 7
 • เทใจแนะนำ ภัยพิบัติ

  ผ้าห่มให้น้องได้อุ่น

  ทุกๆปี แม่ฮ่องสอนและเชียงรายจะเข้าสู่ฤดูหนาว ทั้งสองจังหวัดนี้ก็ได้รับผลกระทบที่รุนแรง มูลนิธิไอแคร์ ประเทศไทย จึงชวนมอบผ้าห่มให้เด็กพักนอน 5 โรงเรียน รวมทั้งผู้ปกครองนักเรียน อันได้แก่ โรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา, ร.ร.ตชด.สาขาบ้านห้วยกุ๊ก, โรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือ, ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโกแประ และโรงเรียนบ้านโพซอ จำนวน 1,300 คน เพื่อบรรเทาความหนาวและ เป็นของขวัญส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

  เป้าหมาย

  256,300 บาท
  ดำเนินการแล้ว 9%
  62 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 38
 • เด็กและเยาวชน อื่นๆ

  ซ่อมแซมสุขาโรงเรียนบ้านแม่สะงา จ.แม่ฮ่องสอน

  ซ่อมแซมสุขาโรงเรียนบ้านแม่สะงา จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 5 ห้อง สำหรับเด็ก 32 คน

  เป้าหมาย

  55,044 บาท
  ดำเนินการแล้ว 20%
  122 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 24
 • ใกล้ถึงเป้าหมาย เด็กและเยาวชน

  อุปกรณ์การเรียนศศช.บ้านโอโลคีบน อำเภออมก๋อย

  ปัญหาที่เกิดขึ้นที่ ศศช.บ้านโอโลคีบน ขาดแคลนสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น อุปกรณ์ทางการศึกษา สัญญาณอินเตอร์เน็ต การเดินทางที่ยากลำบาก พวกเรากลุ่มนักศึกษาได้สำรวจพบว่าปัญหาที่ควรได้รับการเเก้ไขอย่างเร่งด่วน คือ ปัญหาการขาดเเคลนอุปกรณ์ทางการศึกษา เนื่องจากในพื้นที่บ้านโอโลคีบนตั้งอยู่บนเชิงเขา เพื่อให้พวกเขาเข้าถึงการเรียน

  เป้าหมาย

  13,039 บาท
  ดำเนินการแล้ว 92%
  12 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 28
 • สัตว์

  วีลแชร์เพื่อสัตว์พิการ

  ปัจจุบันมีสัตว์หลายชนิดพิการและไม่ได้รับความช่วยเหลือ ทำให้สัตว์เหล่านั้นไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ จนอาจทำให้เกิดแผลกดทับและติดเชื้อ ถ้าเป็นมากๆอาจถึงตายได้ ไม่ว่าจะเป็นสุนัข แมว หรือสัตว์อื่นๆ การทำวีลแชร์ให้กับสัตว์พิการเหล่านี้ จะช่วยให้สัตว์มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยโครงการนี้เราจะรวบรวมเงินที่ได้ให้กับกลุ่มช่วยเหลือสัตว์จาการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุโดยไม่หวังผลตอบแทน จังหวัดนครราชสีมา เพื่อใช้ในการซื้ออุปกรณ์ต่างๆในการทำวีลแชร์

  เป้าหมาย

  27,500 บาท
  ดำเนินการแล้ว 110%
  15 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 42
 • เด็กและเยาวชน

  น้องเรียนดี เดี๋ยวพี่เปย์ให้

  มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนม.ต้นที่เรียนดีแต่ยากจน ที่มีความเสี่ยงต่อการหลุดออกจากระบบการศึกษากลางคัน เพราะความไม่พร้อมจากสภาพเศรษฐกิจ ด้วยการมอบคนละ 3,000 บาทต่อปี จำนวน 500 ทุน เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเขาได้เรียนต่อ เขาจะได้มีทางเลือกในการประกอบอาชีพที่ดี มีอนาคตที่สดใส และสามารถนำพาตนเองและครอบครัว

  เป้าหมาย

  1,980,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 1%
  213 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 32